Serviceminded studentermedhjælper med interesse for folkeskoleområdet til Kontor for Prøver, Eksamen og Test

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Student job
Greater Copenhagen

Har du interesse for folkeskoleområdet, og kunne du tænke dig at få indblik i centraladministrationen og styrelsens arbejde med prøver og test i grundskolerne? Så har vi måske jobbet til dig.

Kontor for Prøver, Eksamen og Test har det samlede ansvar for prøver, eksamen og test på alle uddannelsesområder under Undervisningsministeriet. Vi arbejder blandt andet med de nationale test i folkeskolen, folkeskolens prøver, prøver i erhvervsuddannelserne, almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning samt prøver og eksaminer på de gymnasiale uddannelser.

I alt bliver det til mere end 1.500.000 prøve- og testbegivenheder om året. Vi arbejder både med indholdet (i samarbejde med fagkonsulenter, læringskonsulenter og opgavekommissioner) og med værktøjer og processer, som understøtter prøve- og testafholdelse.

Arbejdsopgaverne

Stillingen er tilknyttet folkeskoleenheden, som består af 11 fuldtidsmedarbejdere, en elev samt to øvrige studentermedhjælpere. Du vil blive tilknyttet enhedens Callcenter, der besvarer henvendelser fra sektoren m.fl. om prøver og test.

Konkret vil du komme til at arbejde med:

  • besvarelse af borgerhenvendelser pr. telefon og mail om folkeskolens prøver og test
  • kontakt til styrelsens læringskonsulenter vedrørende spørgsmål om prøvernes indhold og afvikling
  • opdatering af hjemmeside og øvrige ad hoc opgaver afhængig af din profil

Som studentermedhjælper i Callcentret bliver du et vigtigt bindeled til resten af enheden, hvor kommunikation og vejledning om prøver og test er i højsædet.

Stillingen vil give dig et indblik i folkeskoleområdet generelt og særligt i folkeskolens test og prøver. Du vil ligeledes opnå et godt kendskab til arbejdet i centraladministrationen.

Om dig

Vi søger en dygtig student, der kan levere en god support over telefonen og på mail. Du skal have lysten til at sætte sig ind i regler, retningslinjer og praktiske forhold vedrørende folkeskolens prøver og test. Vi forventer, at du er en stærk kommunikator såvel mundtligt som skriftligt.

Vi forestiller os, at du er studerende på en samfundsvidenskabelig uddannelse, for eksempel statskundskab, forvaltning eller anden relevant uddannelse.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • har et godt servicegen, der kan mærkes gennem telefon- og mailbesvarelse
  • er velformuleret i både skrift og tale
  • er detaljeorienteret, omhyggelig og vægter faglighed højt
  • er struktureret og kan bevare overblikket, også når arbejdstempoet er højt
  • arbejder selvstændigt og har gode samarbejdsevner
  • har en god dømmekraft

Løn- og ansættelsesvilkår

Som udgangspunkt bliver du ansat til 15 timer om ugen, gerne med opstart pr. 1. august 2019. Du bliver ansat som studentermedhjælper efter fællesoverenskomsten mellem Offentligt Ansattes Organisationer og Finansministeriet og organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. i staten. Vi stiller krav om studieaktivitet under ansættelsen som studentermedhjælper.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til det faglige indhold i stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedsleder Anne Birgitte Jonsson på telefon 3392 5521 og Ruben Christensen på telefon 3392 5594.

Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og karakterudskrift senest mandag den 24. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 26.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Ansøgningsfrist:
24-06-2019

Stillingstype:
Studentermedhjælper

Arbejdstid:
15 timer

Arbejdssted:
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Hjemmeside:
www.uvm.dk

I Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.


Application deadline 24 June 2019

Please specify in your application, that you've found this ad in Studerende Online

Student job
Greater Copenhagen
Administration
Architecture, Art & Design
Education
Human Resources
Humanities
Language, Media & Communications
Social Sciences
Strategy, Org. & Leadership
Administration
Communications & Media
Consulting & Support
Education
Internet & Multimedia
Politics & SocietyStyrelsen for Undervisning og Kvalitet at a glance


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser på Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelserne og understøtter en effektiv institutionsdrift.

Geography
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Logo: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

220

employees with higher education

20
graduates hired last year

6
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications
Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://www.stukuvm.dk/


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://studerendeonline.dk/en/job/1336324/
This site uses cookies for statistics, social media, better user experience and advertising through third parties. Using site implies accept of our privacy policy (Danish). Accept
HPT