Spændende praktik i internationalt miljø

Børne- og Undervisningsministeriet

Internship
Greater Copenhagen
Øresund region

Har du lyst til at få et indblik i internationalt samarbejde, bidrage til det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020 og afprøve dine akademiske evner i praksis? Internationalt Kontor i Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder en praktikantstilling med fokus på det nordiske samarbejde foråret 2020 med start mandag den 13. januar.

Det nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, der omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Visionen for samarbejdet er, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.

I 2020 har Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd og Børne- og Undervisningsministeriet er ansvarlig for en række møder og projekter på sit ressort. I Internationalt Kontor skal vi sikre, at de danske projekter forløber planmæssigt, samt forberede møder og arrangementer for de nordiske ministre og embedsmænd.

Dine opgaver vil være centreret omkring det danske formandskab, hvor der vil være mange forskelligartede opgaver, herunder også af praktisk karakter. Du vil også blive involveret i kontorets øvrige opgaver og således indgå i det daglige arbejde, hvilket giver dig mulighed for at prøve kræfter med mere traditionelt embedsmandsarbejde.

Af eksempler på konkrete arbejdsopgaver kan nævnes:

 • Udarbejde baggrundsnotater og mødemateriale
 • Udarbejde nyheder om internationale forhold
 • Fremstille visuel kommunikation af data (lave grafer og tabeller m.m.) til brug for møder mv.
 • Praktisk mødeforberedelse
 • Besvare henvendelser fra borgere og interessenter

Vi forventer, at du:

 • er i gang med en videregående uddannelse, hvor der er mulighed for meritgivende praktik
 • har interesse for uddannelsespolitiske og kulturelle spørgsmål, politik og lyst til at prøve kræfter med arbejdet i et ministerium
 • er ambitiøs, grundig og griber opgaverne an med stor selvstændighed og engagement
 • er god til at skrive sammenfattende, levende og læsevenligt
 • er god til skriftlig og mundtlig formidling på såvel dansk som engelsk
 • har lyst til at indgå i det nordiske samarbejde, som foregår på skandinavisk

Det er en fordel, hvis du har evner inden for visuel kommunikation af data.

Vil du vide mere, kan du kontakte
Chefkonsulent Melanie Büscher på e-mail: melanie.buscher@uvm.dk 

Løn og ansættelsesvilkår
Vi ønsker som udgangspunkt, at praktikopholdet skal starte den 13. januar. Det ugentlige timetal og praktikperiodens længde afhænger af dit studie. Vi stiller krav om, at praktikforløbet er meritgivende på dit studie. Praktikforløbet er ulønnet.

Sådan søger du
Søg via link på denne side. Ansøgningsfristen er søndag den 20. oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler mandag den 28. oktober 2019.

Børne-og Undervisningsministeriet ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning, uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

I Børne- og Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.


Apply within 3 days (20 October 2019)

Please specify in your application, that you've found this ad in Studerende Online

Internship
Greater Copenhagen
Øresund region
Administration
Education
Humanities
Language, Media & Communications
Marketing & Business
Social Sciences
Strategy, Org. & Leadership
Administration
Communications & Media
Consulting & Support
Data & Analytics
Education
Internet & Multimedia
Management & Planning
Marketing & Advertising
Politics & SocietyBørne- og Undervisningsministeriet at a glance


Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
I Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.

Geography
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Logo: Børne- og Undervisningsministeriet
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Follow our activities on LinkedIn


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

www.uvm.dk


Børne- og Undervisningsministeriet at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://studerendeonline.dk/en/job/1390116/
This site uses cookies for statistics, social media, better user experience and advertising through third parties. Using site implies accept of our privacy policy (Danish). Accept
HPT