Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en studentermedhjælper med juridiske kompetencer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region

Interesserer du dig for undervisningspolitik og specialpædagogisk støtte? Og kunne du tænke dig at få indblik i centraladministrationens arbejde med at fremme kvalitetsudvikling på Børne- og Undervisningsministeriets område, herunder administration af de statslige, specialpædagogiske støtteordninger? Så er jobbet som student i Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte (CKS) måske noget for dig?

Om os
CKS beskæftiger ca. 145 medarbejdere fordelt på 12 teams, som arbejder med at understøtte høj faglighed og trivsel i dagtilbud, folkeskoler og på ungdomsuddannelserne samt med at administrere de statslige, specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordningen). SPS-enheden, som du primært vil blive tilknyttet, består af ca. 20 medarbejdere, herunder administrativt personale og en række generalister med handicapfaglig, økonomisk og juridisk viden om området.

Enheden er ministeriets handicappolitiske enhed, administrerer ca. 90 aftaler om indkøb af diverse specialpædagogiske ydelser og træffer årligt ca. 100.000 afgørelser om tildeling af støtte. Som student i SPS-enheden vil du være en del af studenterkorpset i CKS. Korpset består pt. af fem studenter. Studenterne løfter en bred vifte af opgaver for de forskellige teams i centret, dog er visse studenter primært tilknyttet ét bestemt team. I studenterkorpset er der et godt studentermiljø med bl.a. vidensdeling, sociale arrangementer og samarbejde studenterne imellem.

Dine arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil i hovedtræk bestå i:

 • Bistand til SPS-enhedens handicapfaglige medarbejdere i klagesager om tildeling af støtte
 • Bistand til SPS-enhedens jurister i bl.a. udbudsretlige og persondataretlige spørgsmål m.v. samt i sager om aktindsigt
 • Håndtering af ansøgninger om at blive fritvalgsleverandør på tolkeområdet
 • Opdatering af SPS-enhedens kontraktstyringsværktøj
 • Administration af SPS-enhedens juridiske postkasse
 • Udarbejdelse af udkast til besvarelse af diverse henvendelser fra skoler og borgere vedrørende SPS
 • Diverse ad hoc opgaver.

Om dig
Vi forestiller os, at du læser jura, erhvervsøkonomi og jura eller lignende. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Har kendskab til eller interesse for forvaltningsret, udbuds- og kontraktret og persondataret
 • Er analytisk tænkende og systematisk i din tilgang til arbejdsopgaver
 • Kan formulere dig klart og tydeligt på skrift og i tale
 • Kan bevare overblikket og samtidig har blik for detaljen i et til tider højt arbejdstempo
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er ansvarsbevidst
 • Er udadvendt og har gode samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver som udgangspunkt ansat 15 timer om ugen. Vi er dog fleksible i forbindelse med eksamensperioder mv. Du bliver ansat som studentermedhjælper efter fællesoverenskomsten mellem Offentligt Ansattes Organisationer og Finansministeriet og organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. i staten. Vi stiller krav om studieaktivitet under ansættelsen som studentermedhjælper.

Det er besluttet, at Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte skal flytte til Holbæk som led i regeringens udflytningsplan for ”Bedre balance II”. Det fremtidige arbejdssted vil derfor blive i Holbæk, når centeret flytter. Flytningen forventes gennemført ca. 1. april 2021.

Vil du vide mere?
For spørgsmål omkring konkrete arbejdsopgaver eller andre faglige spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at ringe til specialkonsulent Laura Kjærulf på telefon 3392 6213 eller teamleder Lise Ebdrup på telefon 3392 5199. For generelle spørgsmål om ansættelse som studentermedhjælper kan du ringe til fuldmægtig Allan Warrer på 33 92 52 75.

Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og karakterudskrift via ansøgningsknappen her på siden senest onsdag den 19. februar 2020.

Vi forventer at holde samtaler i slutningen af uge 9 med tiltrædelse den 1. marts 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.


I Børne- og Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.


Apply within 1 day (19 February 2020)
Please specify in your application, that you've found this ad in Studerende Online

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region
Administration
Economics & Auditing
Law
Social Sciences
Strategy, Org. & Leadership
Administration
Data & Analytics
Economy & Management
Law
Politics & SocietyStyrelsen for Undervisning og Kvalitet at a glance


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser på Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelserne og understøtter en effektiv institutionsdrift.

Geography
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Logo: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

220

employees with higher education

20
graduates hired last year

6
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications
Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://www.stukuvm.dk/


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://studerendeonline.dk/en/job/1460754/
This site uses cookies for statistics, social media, better user experience and advertising through third parties. Using site implies accept of our privacy policy (Danish). Accept
HPT