(Ny frist 16/4) BUPL Storkøbenhavn søger to studentermedhjælpere

BUPL Storkøbenhavn

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region

Det er BUPL Storkøbenhavns ambition af være en attraktiv sparringspartner for vores kommuner, når det kommer til at udvikle ledelse og styring af det pædagogiske område – fordi den kommunale styring af det pædagogiske område har tiltagende stor betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og dermed for udviklingen af det pædagogiske fag.

Vi har derfor søsat et projekt, som skal styrke vores evner og muligheder for at påvirke den kommunale styring. Som en væsentlig ressource ind i projektet søger vi to studentermedhjælpere, som foreløbig resten af 2020 kan arbejde 10-15 timer ugentligt på projektet. Vi leder efter to studentermedhjælpere med indsigt og forståelse for kommunale styring og interessevaretagelse - den ene gerne med et (tal)analytisk blik og den anden gerne med en kommunikerende pen til såvel intern som ekstern kommunikation.

Vi forventer, at du gennem dit studie har interesse, viden og gerne erfaring i spændingsfeltet mellem det kommunale behov for styring af et centralt velfærdsområde og de fagprofessionelles ønske om et tillidsbaseret, meningsfuldt lokalt handlingsrum. Du skal således kende til interessevaretagelse overfor en kommunal forvaltning og kommunalbestyrelse, arbejdet i en politisk ledet organisation samt enten at have mod på at lave analyser af området eller understøtte vores kommunikation i projektet, herunder anvendelse af sociale medier mv.

Som en central ressource i projektet skal du samarbejde med faglige specialister, politisk valgte pædagoger og andre medlemmer. Du og din studenterkollega vil referere til en styregruppe, og her vil vi sammen identificere hvilke analyser og kommunikationsindsatser du skal arbejde med fremadrettet. Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt - og er åben for at projektet vil udvikle sig i takt med, at vi bliver klogere på opgaven, og i takt med at du sammen med os sætter dit præg på projektet.

Arbejdsstedet er Ballerup i gå afstand fra S-tog. Du skal forvente at skulle rundt i de 12 kommuner, vores fagforening dækker i Københavns omegn. Du aflønnes efter intern overenskomst og med fleksible arbejdstider. Tiltrædelse hurtigst muligt. Vil du vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Søren O. Nissen på telefon 2045 9197, økonomisk konsulent Thomas Rasmussen 3546 5324, kommunikationskonsulent Charlotte Toft 3546 5331.

Send en ansøgning til aim@bupl.dk inden den 16. april 2020.

BUPL Storkøbenhavn er en af 12 fagforeninger i BUPL. Vi organiserer næsten 6.000 pædagoger og ledere, der arbejder i kommunerne omkring København. Vi har til daglig til huse i Ballerup, hvor du indgår i et sekretariat på knap 20 personer. Herudover arbejder der fire valgte (ansatte) faglige sekretærer og 14 fællestillidsrepræsentanter, som også vil være daglige samarbejdspartnere.


Application deadline 16 April 2020
Please specify in your application, that you've found this ad in Studerende Online

Student job
Greater Copenhagen
Øresund region
Administration
Economics & Auditing
Humanities
Language, Media & Communications
Marketing & Business
Social Sciences
Strategy, Org. & Leadership
Administration
Communications & Media
Consulting & Support
Data & Analytics
Economy & Management
Internet & Multimedia
Marketing & Advertising
Organizations & Associations
Politics & SocietyBUPL Storkøbenhavn at a glance


BUPL Storkøbenhavn
BUPL Storkøbenhavn
BUPL Storkøbenhavn er din lokale fagforening. Vi varetager over 6000 pædagoger og lederes overenskomstmæssige, faglige og arbejdsmiljømæssige interesser i 12 storkøbenhavnske kommuner.

Geography
Lindevænget 19
2750 Ballerup
Logo: BUPL Storkøbenhavn
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-storkoebenhavn/


BUPL Storkøbenhavn at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.https://studerendeonline.dk/en/job/1480709/
This site uses cookies for statistics, social media, better user experience and advertising through third parties. Using site implies accept of our privacy policy (Danish). Accept
HPT