Get latest jobs before others

Sygeplejerske søges til en spændende og udfordrende intern uddannelsesstilling i sygeplejen til patienter med akut og kronisk lungesygdom.

Region Syddanmark


Er det dig, der ønsker at udfordre dig selv med en 2-årig intern uddannelse i lungemedicinsk sygepleje. Stillingen afsluttes med en intern opgave i afdelingen ud fra en selvvalgt problemstilling med en vejleder tilknyttet opgaven.

Er du fristet af undervisning, refleksion, case læring og ny viden inden for lungemedicin og er du klar til at udvikle dine kompetencer inden for mange områder af sygeplejen og særligt i sygepleje til lungemedicinske patienter – så er du måske vores nye kollega.

På lungemedicinsk sengeafsnit ønsker vi at ansætte nye dygtige sygeplejersker, som ønsker at udvikle sig fagligt og få nye kompetencer samt indgå i introduktionsprogram og efterfølgende i vores kompetenceprofiler. Vores uddannelsesforløb vil bringe dig hele vejen rundt om sygeplejen til vores lungesyge patienter, hvor både forebyggende, intensiv/akut, pallierende/kronisk, kirurgisk og instrumentel sygepleje er på spil hver dag.

Vi arbejder hele tiden på at sikre det gode læringsmiljø for vores personale. Vi tager afsæt i vores eget afsnit, men vi har også fokus på, at du lærer på tværs af øvrige afsnit i afdeling J, FAM og tværkollegialt med læring via vores læger, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmaceuter.

”Jeg oplever, at det betyder meget for min udvikling, at jeg er på arbejde sammen med en anden kollega, som jeg kan sparre med, og at der er fokus på min udvikling i afsnittet” - Sygeplejeske J1

Vi har stort fokus på inddragelse af patient og pårørende som vores sygeplejefaglige referenceramme. Vi arbejder i økeblikket med at implementere OUH´s nye sygeplejestrategi. Men vi har også mange andre spændende bolde i luften på vej mod NYT OUH. Vi har bl.a ansøgt om og er bevilliget overvågningsudstyr til vores akut dårlige patienter.

Mit arbejde på lungemedicinsk afdeling er spændende, fordi dagene er så forskellige. Der kan være dage hvor jeg møder ind til akutte opgaver, pallierende opgaver og kirurgiske opgaver med drænanlæggelse. Der er også dage, hvor jeg har mulighed for at fordybe mig i sygeplejen ved patienten i det mere stabile men kronisk prægede forløb” - Sygeplejerske J1

Den sygeplejefaglige ledelse i afsnittet består af afdelingssygeplejerske og en stedfortræder. Derudover har vi en klinisk sygeplejespecialist, en klinisk vejleder som sammen med ledelsen bl.a arbejder med sikring af kompetenceudvikling af vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vi har en stor faglig stolthed, arbejdsglæde, humor og arbejder konstant på faglig udvikling, som er med til at skabe og stimulere det gode arbejdsmiljø. Vi er fælles om at tage ansvar for egen såvel som for kollegaers trivsel og arbejdsmiljø. Det forventes, at man aktivt tager del i at vores fælles arbejdsplads udvikles, samt at man som medarbejder leverer det optimale inden for de rammer, der er os givet.

Vi tilbyder en uddannelsesstilling, hvor der er planlagt følgende program:

 • Undervisning i specialets sygdomme, behandling og sygepleje
 • Teoretisk undervisning v. læger, plejepersonale, palliativt team osv
 • Case læring v. kliniske sygeplejespecialist
 • Fælles refleksion med andre nyansatte v. klinisk specialist eller stedfortræder
 • Oplæring i afdelingens forskellige former for iltbehandlinger og drænbehandling

Du vil få følgedag(e) i ambulatoriet og forskningsenheden, så du kan danne dig et samlet overblik over patientforløbene i Lungemedicinsk Afdeling J.

Du er aldrig alene

 • Uanset om du er erfaren eller nyuddannet, får du tildelt en primær mentor og en eller flere med-mentorer, der har overblik over dit oplæringsforløb. Mentorerne vil sammen med afdelingens kliniske specialister vejlede dig gennem din uddannelsesstilling.
 • I de første 12 uger af din ansættelse er du ekstra og kun i dagvagt med weekendvagter. Herefter planlægger vi det videre forløb ud fra status og dine kompetencer. Du vil blive oplært i weekendvagt, og på sigt aften- og nattevagt - vi tilstræber 2-holdsskift for de, der ønsker dette.
 • Du vil få individuelle hyppige statussamtaler med din primær mentor om trivsel og udvikling, og ved udvalgte samtaler vil afdelingssygeplejersken også deltage.

For os er det vigtigt, at du bliver faglig dygtig og selv er interesseret i at udvikle dig og få nye spændende kompetencer. Samtidigt er det vigtigt for os, at du føler dig velkommen på afdelingen og bliver tryg blandt dine nye kollegaer.

I vores kollegagruppe lægger vi vægt på, at vi har det godt sammen. Humor, grin og latter er en del af vores hverdag – samtidigt med, at vi er bevidste om vores professionelle interaktion, når vi arbejder med patienter og pårørende.

Vores mål med denne uddannelsesstilling er, at du som ny kollega bliver kompetent, oplever faglig udvikling og aldrig har følelsen af at stå alene!

Lidt om Lungemedicinsk Afdeling J:
Lungemedicinsk Afdeling J er et regionalt og lokalt center for højt specialiseret behandling af forskellige kategorier af lungemedicinske sygdomme, foruden intern medicinske patienter.

Samlet består afdelingen af et sengeafsnit, et daghospital, et ambulatorium, en telemedicinsk enhed og en forskningsenhed.

I sengeafsnit J1 er der patienter med eksempelvis:

 • Kronisk obstruktiv lungelidelse med NIV behandling og astma
 • Interstitielle lungesygdomme – CRYO biopsier
 • Lungetransplanterede
 • Infektioner i lungerne - empyem, abcesser, svære pneumonier og tuberkulose
 • Cancer i lungerne - udredning, komplikationer og palliation
 • Pneumothorax og drænbehandling
 • Lungeødem
 • Kronisk iltmangel og/eller kuldioxidophobning med HFOT behandling
 • Komplekse konkurrende sygdomme

Funktionsbeskrivelse - se HER

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Pia Ringkvist på tlf.: 2349 6378, e-mail: med henblik på at høre nærmere eller aftale besøg og eventuelt aftale en samtale for at afklare, om en ansøgning til Lungemedicinsk Afdeling J vil være noget for dig.

Der er tale om en fast stilling med ansættelsesbrøk på 37 timer pr. uge eller efter aftale. Tiltrædelse pr. 1. april 2021 eller efter aftale.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Region Syddanmark. Er du ikke ansat i Region Syddanmark, er der 3 måneders prøvetid.

Henvendelser om eventuelle lønspørgsmål bedes rettet til tillidsrepræsentant Betina Iroisch Kristensen på tlf.: 2940 9968.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er mandag den 8. marts 2021. Det forventes, at ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 10. marts 2021.save
save deadline
print
mail me
Last chance to apply today! (08 March 2021)
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Full-time job
Graduate/trainee
Placement
Southern Jutland
Education
Medicine & Health
Work area
Education
Medico & Health Services
Social Services
Get latest jobs before others

Region Syddanmark at a glance


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Geography
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications
LinkedIn

Follow our activities on LinkedIn


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.

https://studerendeonline.dk/en/job/1650159//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT