Get latest jobs before others

Praktikant til Kooperationens sekretariat

Kooperationen


Kooperationen søger en engageret praktikant, der kan hjælpe os i vores arbejde for at skabe bedre vilkår for kooperative, demokratiske og socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Vi tilbyder en unik mulighed for at prøve kræfter med vidensarbejde, medlemsservice, kommunikation og interessevaretagelse i en værdibaseret arbejdsgiver- og interesseorganisation, hvor du også vil få indsigt i ”det virkelige liv”, som det udspiller sig i vores medlemsvirksomheder.   

Vi er åbne over for ansøgere med forskellige uddannelsesbaggrunde og -profiler, gerne med viden og kompetencer inden for samfundsvidenskab, kommunikation, analyse og/eller virksomhedsudvikling. 

Hvem er vi?
Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder og organisationer med et kooperativt, socialøkonomisk og/eller almennyttigt grundlag. Vi er et fællesskab af virksomheder, der på tværs af brancher og selskabsformer har det til fælles, at vi arbejder ud fra værdier om demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed.

Som praktikant bliver du en del af vores sekretariat i det centrale København, der består af 12 engagerede medarbejdere.  I sekretariat leverer vi dybdegående juridisk rådgivning, vejledning og uddannelse til vores medlemmer. Samtidig bedriver vi fortalervirksomhed for den kooperative og socialøkonomiske virksomhedsform, og arbejder målrettet for at udbrede kendskabet til potentialerne i at drive virksomhed baseret på fælles og demokratisk ejerskab.

Dine arbejdsopgaver

Som praktikant bliver du en integreret del af sekretariats daglige arbejde, der i høj grad bestemmes af vores medlemmers behov samt af en omskiftelig omverden. Det overordnede fokus for dine arbejdsopgaver vil tage udgangspunkt i dine interesser og kompetencer.  

Konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. kunne indbefatte:

  • Udarbejdelse af nyheder, artikler og tekster samt varetagelse af vores tilstedeværelse på de sociale medier.
  • Politisk kommunikation og interessevaretagelse.
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, workshops, konferencer mv.
  • Analysearbejde og dataindsamling.
  • Udvikling af informationsmateriale.
  • Projektarbejde og -udvikling.

Praktikperioden

Praktikperioden vil i udgangspunktet være fra 1. september 2021 til 28. januar 2022 med en ugentlig arbejdstid på 34 timer. Vi er åbne for at tilpasse perioden efter dit studies praktikforhold.

Stillingen er ulønnet. Men da vi er sikre på, at vi kommer til at få stor fornøjelse af samarbejdet med dig, vil der være mulighed for, at du får et mindre månedligt beløb – inden for rammen af SU-loven – som anerkendelse af din indsats. Du har mulighed for at søge merit for praktikopholdet og optjene ECTS-point. Men det er op til dig at sikre dig med din uddannelsesinstitution, i hvilket omfang at praktikperioden hos os vil være meritgivende.

Din profil

Du læser på overbygningen af en relevant videregående uddannelse (fx inden for statskundskab/samfundsvidenskab, kommunikation eller virksomhedsstudier), og er glad for, og dygtig til, at indsamle, analysere og formidle viden. Du er initiativrig, engageret og trives i et travlt og uformelt miljø med tæt samarbejde. Endelig er det en fordel (men ikke en forudsætning), hvis du har kendskab til kooperative og/eller socialøkonomiske virksomheder.

Vi tilbyder

Du vil i praktikperioden få erfaring med arbejdet i en arbejdsgiver- og interesseorganisation inklusiv gode muligheder for at få udvidet dit professionelle netværk til fx virksomheder, politikere, praktikere og embedsværk.  Herudover vil du få en unik indsigt i, hvad det vil sige at drive og udvikle virksomheder baseret på fælles ejerskab og samfundsnyttige formål.

Vi har en masse spændende og fagligt udfordrende opgaver, som du kan prøve kræfter med, og vi tilbyder et stærkt kollegialt netværk og hjælp og sparring til din praktikopgave.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ulrik Boe Kjeldsen på tlf. 3355 7747.

Du søger jobbet ved at skrive en ansøgning inkl. motivation for at søge stillingen. Send ansøgningen inkl. cv, referencer og andre relevante bilag til snarest muligt. Vi gennemser ansøgninger løbende.


Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.save
save deadline
print
mail me
Application deadline 18 March 2021
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Please specify in your application, that you've found this ad in Studerende Online

Apply through e-mail ubk@kooperationen.dk
Job type
Internship
Placement
Greater Copenhagen
Øresund region
Education
Administration
Humanities
Language, Media & Communications
Marketing & Business
Social Sciences
Strategy, Org. & Leadership
Work area
Communications & Media
Data & Analytics
Economy & Management
Internet & Multimedia
Marketing & Advertising
Organizations & Associations
Politics & Society
Get latest jobs before others

Kooperationen at a glance


Kooperationen
Kooperationen
Kooperationen er en arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder. Vi rådgiver vores medlemmer, varetager deres interesser og arbejder aktivt for at skabe bedre rammer for at drive kooperativ og socialøkonomisk virksomhed i Danmark. Kooperationen blev stiftet i 1922, og vi er i dag ca. 120 medlemsvirksomheder.

Geography
Reventlowsgade 14 2.
1651 København V
Logo: Kooperationen
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

9

employees with higher education

1
graduate hired last year

1
student / intern hired last year


Unsolicited applications

We are happy to receive unsolicited applications


LinkedIn

Follow our activities on LinkedIn


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

www.kooperationen.dk


Kooperationen at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.

https://studerendeonline.dk/en/job/1653603//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT