Get latest jobs before others

Studenterstudievejledere (mentorer)

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)


Datalogisk Institut søger 16 engagerede studerende til at være mentorer for de nye studerende på DIKU’s tre bacheloruddannelser i Datalogi, Datalogi-økonomi og Machine learning og datavidenskab i perioden fra foråret 2021 til og med blok 4 2022. Stillingerne er med start pr. 3. maj 2021.

Vi søger

 • 9 mentorer til Datalogi,
 • 4 mentorer til Datalogi-økonomi
 • og 3 mentorer til Machine learning og datavidenskab.

Dine arbejdsopgaver som mentor
Som mentor skal du hjælpe de studerende, som starter på Datalogisk Institut i sommeren 2021, med at komme godt i gang på deres uddannelse, både fagligt, socialt og praktisk.

Som mentor skal du:

 • Deltage i to uddannelsesdage for mentorer på Datalogisk Institut (i juni og august).
 • Deltage i to Aktørmøder med alle involverede i første studieår (uge 34 og 5).
 • Udarbejde materiale til studiestartsrummet på Absalon og svare på spørgsmål fra studerende op til velkomstdagene.
 • Planlægge og gennemføre den studie-faglige del af velkomstdagene i uge 35 i samarbejde med studiestartsaktørerne. Planlægningen finder sted i foråret 2021.
 • Danne studiegrupper ved studiestart og følge op på studiegrupperne i løbet af studieåret.
 • Planlægge og afvikle de sociale og praktiske dele af studiecaféerne én gang om ugen i blok 1-2 og ca. hver anden uge i blok 3-4.
 • Planlægge og afholde temamøder et par gange om året med forskelligt fagligt indhold.
 • Planlægge og afholde enkelte sociale arrangementer for mentorhold.
 • Holde tæt kontakt til de nye studerende og følge op på, hvordan de har det og om deres studieaktiviteter forløber planmæssigt.
 • Deltage i løbende koordineringsmøder med de andre mentorer, førsteårsunderviserne, rusvejlederne, studiestartskoordinator og projektledere fra Studie- og karrierevejledningen.
 • Evaluere studiestarten og mentorforløbet samt overlevere arbejdsprocedurer til næste års mentorer.

Én mentor vil få rollen som Mentorformand, hvis opgaver særligt vil være at:

 • Samarbejde studiestartskoordinatorerne og med ruskoordinatorerne om organisering af velkomstdagene.
 • Være med til at danne mentorhold sammen med studieleder og studiestartskoordinator.
 • Have overblik og koordinere mentoropgaverne i velkomstdagene.
 • Være primær kontaktperson og talsmand for mentorerne i samarbejdet med studiestarts- og førsteårsaktører og Studie- og karrierevejledningen.

Forventninger til dig

 • Du er fagligt dygtig.
 • Du er empatisk og har lyst til at engagere dig i de nye studerende.
 • Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og god til at planlægge din tid.
 • Du skal have lyst til at indgå i et samarbejde med DIKU og Studie- og Karrierevejledningen om at skabe en god kultur og forudsætninger for at være studerende på instituttet.
 • Du har indsigt i uddannelsernes struktur og faglige indhold, især det 1. studieår.

Det kan være en fordel for arbejdet som mentor, hvis du er engageret i studierelevante aktiviteter, fx har været ansat som instruktor eller studenterformidler, medlem af faglige, sociale eller studenterpolitiske foreninger og råd, studenternetværk eller forskningsprojekter. Der kan også være en fordel, hvis du har deltaget i rekrutteringsaktiviteter såsom Åbent hus, studiepraktik mv eller bidraget til instituttets eller Københavns Universitets SoMe-kanaler.

Det er et krav for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse. Studerende fra Datalogisk Institut vil blive foretrukket. Vi ser gerne, at du tidligst færdiggør din uddannelse i sommeren 2022.

Datalogisk Institut ønsker at ansætte en mangfoldig gruppe af mentorer, som de nye studerende kan spejle sig i. Instituttet opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Løn og ansættelsesforhold
Den forventede arbejdsbelastning er 120 timer ujævnt fordelt over ansættelsens 14 måneder. Der ligger flest arbejdsopgaver i august op til studiestarten og i blok 1-2. Du skal forvente, at der kan være arbejde op til og i eksamensuger samt i de skemafri uger.

Stillingerne er tidsubegrænsede, dog med forbehold for indskrivning som studerende på en videregående uddannelse.

Indplacering sker som studenterstudievejleder, og løn og arbejdsvilkår er efter gældende aftale indgået mellem Finansministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af danske Lægestuderende (SUL). Indplacering og aflønning sker som studenterstudievejleder. Timelønnen er på 198,32 kr (februar 2021-niveau).

Din ansøgning
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest søndag 14. marts 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 11 og 12.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • CV med relevant erfaring
 • Karakteroversigt
 • Indskrivningsbekræftelse fra videregående uddannelse

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål
Spørgsmål til stillingen kan rettes til AC-medarbejder Trine Brøndt Nielsen på telefon 3533 2256 eller e-mail eller til studie- og karrierevejleder Anna Fransgård på telefon 3533 3090 eller e-mail .

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr. Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på https://www.science.ku.dk/

SØG STILLINGEN
Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 14-03-2021 Ansættelsesdato: 03-05-2021 Arbejdstid: Deltid Afdeling/Sted: Department of Computer Sciencesave
save deadline
print
mail me
Application deadline 14 March 2021
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Student job
Placement
Greater Copenhagen
Education
IT
Natural Sciences
Technology
Work area
Consulting & Support
Economy & Management
Research & Development
Get latest jobs before others

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) at a glance


Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)
Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)
DIKU er Danmarks første datalogiske institut etableret på Københavns Universitet i 1970. Instituttet driver forskning og udbyder en række bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser samt enkeltfags- og sommerkurser.

Geography
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Logo: Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://di.ku.dk/


Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.

https://studerendeonline.dk/en/job/1654278//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT