Get latest jobs before others

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger tre studentermedhjælpere til Kontor for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet


Vil du være med til at skabe endnu bedre erhvervsuddannelser og bidrage til, at den forberedende grunduddannelse bliver en succes?

Om kontoret

Kontoret har ansvaret for udvikling af erhvervsuddannelserne og FGU. Kontoret arbejder blandt andet med implementering af politiske initiativer og aftaler, i samarbejde med skoler, relevante parter m.v., bidrag til ministerbetjening, udvikling af uddannelser og fag, tilsyn med erhvervsskoler og FGU-institutioner, klagesager, tilsyn mv.

Om arbejdsopgaverne

Som student skal du bidrage til løsning af kontorets mangeartede opgaver.

FGU

Den ene stilling er på FGU-området. Dine primære opgaver er at indgå i arbejdet med opstart af en ny digital platform, emu-respons, hvor FGU-lærere har mulighed for at dele materialer og inspiration med hinanden. Derudover vil du indgå i arbejdet med at understøtte udviklingen af FGU og hjælpe med planlægning og afvikling af møder og seminarer (samfundsvidenskabelig eller humanistisk student).

Pr. 1. juni vil FGU-området blive placeret i Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse, hvilket indebærer, at stillingen som student også omplaceres.

Erhvervsuddannelser

De to andre studenter skal arbejde med erhvervsuddannelserne:

 • Hovedvægten i den ene stilling er på lettere juridisk sagsbehandling i forhold til blandt andet klage- og tilsynssager, udarbejdelse af skriftligt materiale til blandt andet styrelsens hjemmeside, planlægning og afholdelse af møder og konferencer, referatskrivning og en række andre sagsbehandlingsopgaver (juridisk student).
 • Opgaverne i den anden stilling vil blandt andet være at bidrage til analyser, indsamle, bearbejde og strukturere data, besvare henvendelser fra skoler m.fl. som led i bl.a. implementering af politiske aftaler og tilsyn (samfundsvidenskabelig student).

Om dig

Vi forestiller os, at du er studerende på en samfundsvidenskabelig videregående uddannelse eller eventuelt en humanistisk videregående uddannelse (se ovenfor i forhold til de konkrete stillinger), og at du finder det attraktivt at arbejde med forskellige typer af typisk skriftlige opgaver og koordination. Vi forventer generelt, at du har interesse for uddannelsespolitiske spørgsmål og har lyst til at prøve kræfter med arbejdet i centraladministrationen, og at du er ambitiøs, grundig og griber opgaverne an med stor selvstændighed og engagement.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • er analytisk tænkende og systematisk i din tilgang
 • er struktureret og kan bevare overblikket, også når arbejdstempoet er højt
 • har forståelse for og kan behandle data i bl.a. excel
 • kan formulere dig klart og tydeligt på skrift og i tale
 • kan se de store sammenhænge uden at miste blikket for detaljerne
 • har gode samarbejdsevner
 • har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation.

Løn- og ansættelsesvilkår

Som udgangspunkt bliver du ansat til 15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder. Du bliver ansat som studentermedhjælper efter fællesoverenskomsten mellem Offentligt Ansattes Organisationer og Finansministeriet og organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. i staten. Vi stiller krav om studieaktivitet under ansættelsen som studentermedhjælper.

Vi ønsker at besætte stillingen snarest muligt.

Ansættelsessted: Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte:

 • Student til FGU: Hanne Merrild Jensen på telefon 2157 1217
 • Juridisk student: Silvia Fernandez på telefon 3392 5331
 • Student til erhvervsuddannelser: Signe Hørby Aller på telefon 3392 5384 eller teamleder Mads Justsen på telefon 3392 5526.

Du kan også læse mere om Børne- og Undervisningsministeriet på vores hjemmeside www.stukuvm.dk

Lyder det som noget for dig?

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk senest søndag den 9. maj 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 20. Du bedes markere i din ansøgning, hvilke(n) stilling(er) du er interesseret i.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriet. Vi understøtter ministeriets målsætning om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.save
save deadline
print
mail me
Last chance to apply today! (09 May 2021)
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Student job
Placement
Greater Copenhagen
Øresund region
Education
Administration
Humanities
Language, Media & Communications
Law
Social Sciences
Strategy, Org. & Leadership
Work area
Administration
Communications & Media
Consulting & Support
Data & Analytics
Education
Internet & Multimedia
Law
Politics & Society
Get latest jobs before others

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at a glance


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser på Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelserne og understøtter en effektiv institutionsdrift.

Geography
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Logo: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

220

employees with higher education

20
graduates hired last year

6
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications
Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://www.stukuvm.dk/


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.

https://studerendeonline.dk/en/job/1697417//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
KONKURRENCE
HPT