Get latest jobs before others

Forsvarsafdelingen

The Royal Danish Embassy

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige


Forsvarsafdelingen er placeret på Ambassaden i Berlin

Forsvars- og sikkerhedspolitikken i Europa er i rivende forandring som følge af, at sikkerhedssituationen og de multinationale forhold ændrer sig, samtidig med at det europæiske samarbejde udvikler sig. Som praktikant i Forsvarsafdelingen har du chancen for at få grundig indsigt i de strukturelle og politiske forandringer og processer – og et overblik over Danmarks og Tysklands forsvars- og sikkerhedssamarbejde, også i internationale sammenhænge.

Forsvarssektionen repræsenterer det danske Forsvarsministerium i Tyskland og har kontakten til det tyske departement. Sektionen koordinerer det bilaterale dansk-tyske samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og holder det danske Forsvarsministeriums embedsområde orienteret om tyske forsvars- og sikkerhedspolitiske emner og det multilaterale samarbejde i internationale organisationer. Forsvarssektionen arbejder tæt sammen med ambassadens øvrige afdelinger, herunder politisk-økonomisk afdeling og handelsafdelingen

Forsvarssektionen støtter Forsvaret på en lang række områder hvor der findes bilateralt samarbejde, f.eks. informationsindhentning, materielsamarbejde og kurser - med kontakter, research etc.

Sektionen støtter den danske forsvarsindustrisektor som del af Forsvarsministeriets Open For Business strategi.
Afdelingen består af en udsendt, en lokaltansat og en praktikant. Da afdelingen er lille, vil du få lejlighed til at beskæftige dig med en lang række forskellige emner.

Opgaver:

  • Afdækning af eksportmuligheder for den danske forsvarsindustri. Planlægning og gennemførelse af arrangementer på området.
  • Bidrage til indberetninger om en række forsvars- og sikkerhedspolitiske emner, herunder selvstændig research, til Forsvarsministeriet og Forsvarets myndigheder.
  • Deltagelse i konferencer, briefinger etc. mhp. informationsindhentning.
  • Besvare henvendelser fra danske myndigheder og borgere om tyske forhold.
  • Indhente diplomatiske tilladelser til Forsvarets enheder i Tyskland.

Din profil:

  • Du er studerende og interesserer dig for forsvars- og sikkerhedspolitik, Tyskland og tyske politiske og samfundsmæssige forhold.
  • Du er god til tysk og engelsk og skriver godt.
  • Du arbejder selvstændigt og har gode idéer.
  • Du er opsøgende og god til at håndtere kontakter til andre myndigheder, firmaer og borgere.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forsvarsafdelingen på berambforsvar@um.dk.

Ansøgning inklusiv prioriteret mission og sektion sendes til hrtyskland@um.dk.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt CV, kopi af eksamensbevis, evt. relevante udtalelser, samt udfyldt prioriteringsskema bedes sendt pr. e-mail som ét samlet dokument til: hrtyskland@um.dk.

Prioriteringsskema downloades her.

Ansøgninger modtages løbende. Af organisatoriske hensyn, herunder gennemførelse af den påkrævede godkendelsesprocedure, opfordres ansøgere dog til at overholde fristerne

1. marts (praktikophold 01.08-31.01) og

1. september (praktikophold 01.02-31.07).

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at The Royal Danish Embassysave
save deadline
print
mail me
Application deadline: as soon as possible
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?

Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Internship
Placement
Abroad (other)
Education
Social Sciences
Work area
Export
Get latest jobs before others

The Royal Danish Embassy at a glance


The Royal Danish Embassy
The Royal Danish Embassy
Ambassaderne fremmer danske politiske og økonomiske interesser ved at analysere og vurdere opholdslandenes indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.

Geography
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2
1448 København
Logo: The Royal Danish Embassy
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

6

employees with higher education

5
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications
Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://um.dk


The Royal Danish Embassy at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://studerendeonline.dk/en/job/1807682//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT