Get latest jobs before others

Presse og Kultur

The Royal Danish EmbassyAmbassaden i Berlin

Overordnet er det KKP´'s opgave at skabe dialog mellem danske og tyske kultur- og uddannelsesinstitutioner samt skabe kontakt til og støtte danske kunstnere i Berlin.

KKP er også den danske kulturelle repræsentation i Tyskland, hvilket indebærer, at vi deltager i mange kulturelle arrangementer og samarbejder om gennemførelsen af arrangementer med forskellige kulturelle institutioner i Danmark og Tyskland.

På et diplomatisk niveau betyder det, at vi har et ”ansigt udadtil”, som hele tiden er under udvikling. Derudover varetages al kontakt til den tyske og danske presse gennem KKP - det vil sige akkreditering ved f.eks. officielle besøg, udsendelse af pressemeddelelser etc.

Kvalifikationer:

  • gode tyskkundskaber
  • gode kommunikations- og formidlingskundskaber
  • evnen til at multitaske
  • forstå svensk og norsk til husbehov
  • evnen til at arbejde kreativt og selvstændigt
  • kendskab til det danske kulturlandskab og gerne til det tyske/berlinske kulturlandskab
  • gode organisatoriske evner
  • kendskab til Office-pakken (f.eks. Outlook og Excel)

Opgaver:
Praktikanten varetager bl.a. sagsbehandling, herunder informationssøgning, information til borgere i Tyskland og Danmark, opdatering af afdelingens database, bistand ved oversættelser o.lign.

Desuden står praktikanten for at lave rundvisninger på tysk/dansk/engelsk for besøgende på ambassadekomplekset og deltager i det daglige pressearbejde. Pressearbejdet kan bl.a. bestå af opdateringer af ambassadens sociale medier samt produktion af tekster om kulturarrangementer til andre platforme, herunder ambassadens.

I løbet af praktikforløbet deltager praktikanten selvstændigt i mange af ambassadens aktiviteter. Praktikanten inddrages i planlægning og gennemførelse af arrangementer, som afholdes i praktikperioden, f.eks.: Udstillinger i ambassadens fælleshus (logistik, planlægning, idéudvikling), besøg på ambassaden/i Berlin, oplæsninger, koncerter m.v.

Idet presse- og kultursektionens arbejdsområde er meget bredt, vil praktikanten få rig mulighed for at forme forløbet individuelt ved at vælge arbejdsopgaver ud fra personlige interesser og faglig baggrund.

Ansøgning inklusiv angivelse af prioritering sendes til hrtyskland@um.dk.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt CV, kopi af eksamensbevis, evt. relevante udtalelser, samt udfyldt prioriteringsskema bedes sendt pr. e-mail som ét samlet dokument til: hrtyskland@um.dk.

Prioriteringsskema downloades her.

Ansøgninger modtages løbende. Af organisatoriske hensyn, herunder gennemførelse af den påkrævede godkendelsesprocedure, opfordres ansøgere dog til at overholde fristerne

1. marts (praktikophold 01.08-31.01) og

1. september (praktikophold 01.02-31.07).

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at The Royal Danish Embassysave
save deadline
print
mail me
Application deadline: as soon as possible
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Internship
Placement
Abroad (other)
Education
Architecture, Art & Design
Humanities
Language, Media & Communications
Social Sciences
Work area
Art & Culture
Communications & Media
Get latest jobs before others

The Royal Danish Embassy at a glance


The Royal Danish Embassy
The Royal Danish Embassy
Ambassaderne fremmer danske politiske og økonomiske interesser ved at analysere og vurdere opholdslandenes indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.

Geography
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2
1448 København
Logo: The Royal Danish Embassy
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

6

employees with higher education

5
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications
Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://um.dk


The Royal Danish Embassy at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://studerendeonline.dk/en/job/1807686//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT