Get latest jobs before others

Selvstændig praktikant med interesse for evaluering og kvalitetsarbejde søges

DEFACTUM, Region MidtjyllandAnsøgningsfrist:
Hurtigst muligt

Stillingsbetegnelse:
Praktikanter

Tiltrædelse:
1. februar 2022

Arbejdssted:
Regionshuset Aarhus

Adresse:
Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Kontaktperson:
Signe Andrén Thrane

Telefon:
30 31 75 62

Del:
FacebookTwitterLinkedInE-mailUdskrivInteresserer du dig for, hvordan vi forbedrer sundhedsvæsenet og socialområdet til gavn for patienter, borgere og pårørende? Og vil du afprøve dine studiemæssige kompetencer i praksis? Så er du måske en af vores nye praktikanter til forårssemesteret 2022.
Vi søger
Du vil komme til at indgå i analyse- og kvalitetsudviklingsprojekter og afprøve og udvikle dine metodiske kompetencer. Du får mulighed for at opleve, hvad det vil sige at løse opgaver som en del af et kollegialt team. I din opgaveløsning vil du dog også skulle udvise ansvarlighed og selvstændighed.

Som praktikant i afdelingen Kvalitetsudvikling kan dine opgaver eksempelvis indebære:

 • Dataindsamling, herunder gennemførelse af interview, transskribering, analyse af interview og afrapportering af resultater.
 • Deltagelse i diverse mødefora.
 • Deltagelse i evalueringsopgaver, herunder udvikling af redskaber, som bruges til kvalitetsudvikling.
 • Databehandling af kvantitativ art.
 • Formidlingsopgaver.

I praktikperioden vil vi blandt andet få brug for hjælp til et projekt inden for evalueringsområdet. Vores opgavesammensætning udvikler sig løbende, så du kan blive inddraget i forskellige typer af projekter afhængig af dine ønsker og afdelingens behov.
Din profil:

 • Du studerer på en samfunds- eller sundhedsfaglig kandidatuddannelse (antropologi, folkesundhedsvidenskab, statskundskab, sociologi eller lign.).
 • Du har stærke metodemæssige kompetencer, særligt kvalitative.
 • Du har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner.
 • Du arbejder selvstændigt og er engageret i dine opgaver.
 • Du interesserer dig for, hvordan vi kan forbedre kvaliteten på socialområdet og evt. sundhedsområdet.

Vi tilbyder

 • Hos DEFACTUM tilbyder vi et praktikforløb under ordnede forhold og i et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet. Du vil få tilknyttet en fast praktikvejleder, der giver dig sparring og feedback gennem hele din praktiktid.
 • Både praktikperioden og det ugentlige timeantal kan tilrettelægges individuelt, så det passer til din studieordning, og vi er fleksible i forhold til sideløbende studier og fritidsjobs.
 • Vi lægger vægt på samspillet mellem praktikken og dit studie, og flere af vores tidligere praktikanter har efterfølgende fortsat samarbejdet med os, fx som studentermedhjælpere eller i forbindelse med specialeskrivning.
 • Praktikforløbet er ulønnet, men vi dækker dine udgifter til et pendlerkort, hvis du bor uden for Aarhus Kommune.

Sådan søger du

 • Vedhæft ansøgning, CV og eksamensudskrift.
 • Angiv gerne i din ansøgning, hvilke forhold der gør sig gældende for din praktik, fx ECTS-point, timeantal og praktikperiode jævnfør din studieordning.

Vi indkalder løbende til samtaler og forbeholder os retten til at tage praktikopslaget ned, når vi har fundet den rette kandidat.

Se også vores andre praktikstillinger på https://www.defactum.dk/aktuelt/nye-job/
Om DEFACTUM
DEFACTUM er et forsknings- og konsulenthus. Vi arbejder for at forbedre den offentlige velfærdssektors ydelser og samspil ved at udvikle ny, anvendelsesorienteret viden og individuelt tilpassede indsatser – til gavn for borgerne. I DEFACTUM arbejder vi med forskning og udvikling på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.
DEFACTUM er en del af Koncern Kvalitet, Region Midtjylland og samtidig tilknyttet Aarhus Universitet gennem Institut for Folkesundhed.
DEFACTUM består af ca. 140 medarbejdere – alle med arbejdsplads i Aarhus.
Om afdelingen Kvalitetsudvikling
Kvalitetsudvikling er en afdeling under DEFACTUM. I Kvalitetsudvikling arbejder vi med udvikling og evaluering af kvaliteten på sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Vi anvender en bred vifte af metoder til produktion af ny viden og dokumentation af virkningen af faglige indsatser og løser opgaver for både region, kommune og private aktører. Ligeledes lægger vi vægt på, at vores opgaveløsning sker i tæt samarbejde med og er værdiskabende for praksis.

Forsknings- og udviklingsstrategi
I DEFACTUM har vi udarbejdet en forsknings- og udviklingsstrategi, der gælder frem til 2022. I strategien kan du få et overblik over de strategiske temaer, der er i fokus. forsknings_udviklingsstrategi_defactum-2019.pdf

Læs mere om DEFACTUM på www.defactum.dk

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at DEFACTUM, Region Midtjyllandsave
save deadline
print
mail me
Application deadline 01 February 2022
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?

Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Internship
Placement
Eastern Jutland
Middle Jutland
West Zealand
Education
Medicine & Health
Social Sciences
Work area
Art & Culture
Data & Analytics
Medico & Health Services
Social Services
Get latest jobs before others

DEFACTUM, Region Midtjylland at a glance


DEFACTUM, Region Midtjylland
DEFACTUM, Region Midtjylland
DEFACTUM er et forsknings- og konsulenthus forankret i regionen, men vi samarbejder også med andre forskere, beslutningstagere og fagfolk. Offentlige såvel som private på kommunalt, nationalt og internationalt plan.

Geography
Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 1
8200 Aarhus
Logo: DEFACTUM, Region Midtjylland
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

100

employees with higher education

10
graduates hired last year

20
students and interns hired last year


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://www.defactum.dk/


DEFACTUM, Region Midtjylland at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://studerendeonline.dk/en/job/1808510//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT