Get latest jobs before others

Praktikophold

The Royal Danish EmbassyPraktikperiode: 1. august 2022 – 31. januar 2023. Ansøgningsfrist: 12. februar 2022 AMBASSADEN
Ambassaden i Teheran varetager Danmarks interesser i Iran. Som praktikant vil du beskæftige dig med mange forskelligartede opgaver og problemstillinger knyttet til iransk indenrigspolitik, regionale forhold, migration samt det bilaterale forhold mellem Danmark og Iran. Du vil blive inddraget i de fleste af ambassadens arbejdsområder med hovedvægt på politisk og økonomisk indberetningsvirksomhed og informationsindsamling. Herudover er en vigtig opgave public diplomacy, hvor du som praktikant vil have ansvar for ambassadens hjemmeside og profiler på sociale medier.

I det daglige arbejde vil du arbejde tæt sammen med både udsendte og lokalt ansatte kollegaer i varetagelsen af en bred vifte af opgaver, eksempelvis planlægning af delegationsbesøg, deltage i møder og konferencer samt assistere ambassadøren og souschefen med informationsindhentning. Du vil som praktikant få et indblik i dansk diplomati og mulighed for at kombinere teori og praksis i en fagligt udfordrende hverdag. Opholdet vil blive tilrettelagt på en måde, som sikrer meritoverførsel efter behov.

KVALIFIKATIONER
Ambassaden søger to dygtige studerende med skarp analytisk sans og interesse for Iran og Mellemøsten. Som ansøger skal du være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, hvor du typisk har afsluttet bacheloruddannelsen og studerer på overbygningen.

Som praktikant skal du være selvstændig, ansvarsbevidst, engageret og fleksibel. Der lægges desuden vægt på gode sociale egenskaber samt interesse for Iran og regionen. Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, forudsættes. Øvrige kvalifikationer, herunder øvrige relevante sprogkundskaber, vil blive inddraget i den samlede vurdering.

PRAKTIKVILKÃ…R
Praktikperioden er fra 1. august 2022 – 31. januar 2023. Som praktikant vil du få tildelt en vejleder, som vil støtte og guide dig i det daglige arbejde og vil fungere som vejleder i forbindelse med de produkter, som udarbejdes under opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på 4.000 kr. pr. måned til delvis dækning af udgifter til husleje, transport mv.

Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, søndag til torsdag (weekend: fredag-lørdag). Der kræves visum til Iran.

ANSØGNING
En motiveret ansøgning (på dansk eller engelsk), CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger sendes pr. mail (i én PDF-fil) til: [email protected] med titlen ”Praktikansøgning” i emnefeltet. Ansøgningsfrist er lørdag den 12. februar 2022. Ambassaden forventer at træffe beslutning snarest derefter.

For at blive praktikant på ambassaden er det en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Bemærk endvidere, at praktikopholdet kan være betinget af, at der tegnes forskring, der dækker COVID-19 samt forholder sig til eventuelle ændringer i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Du er velkommen til at kontakte souschef Maja mortensen ([email protected]) ved evt. spørgsmål.

Danmarks Ambassade, Iran
No. 10 Dashti St., Hedayat St.

Near Sadr Bridge, Dr. Shariati Ave.

Teheran 1914861144

Telefon: (+98) 21 2815 5000

Fax: (+98) 21 2264 0007

Mail: [email protected]

Visum: [email protected]

Tilgængelighedserklæring

Ekspeditionstider
Vedrørende pas:

Altid efter forudgående aftale.

Legalisering:

Personlig henvendelse uden aftale mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-10:00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 14:00 - 15:00

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at The Royal Danish Embassysave
save deadline
print
mail me
Application deadline 12 February 2022
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Internship
Placement
Abroad (other)
Education
Humanities
Social Sciences
Work area
Export
Get latest jobs before others

The Royal Danish Embassy at a glance


The Royal Danish Embassy
The Royal Danish Embassy
Ambassaderne fremmer danske politiske og økonomiske interesser ved at analysere og vurdere opholdslandenes indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.

Geography
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2
1448 København
Logo: The Royal Danish Embassy
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

6

employees with higher education

5
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications
Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://um.dk


The Royal Danish Embassy at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://studerendeonline.dk/en/job/1808649//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT