Get latest jobs before others

Bygningsstyrelsen søger bygningskonstruktørpraktikant til Center for Facility Management til forår 2022

Bygningsstyrelsen

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige


I Bygningsstyrelsen drifter og vedligeholder vi bygninger og basisinstallationer på hele vores portefølje af statsejede kontorejendomme fordelt over hele landet. Vi har ligeledes ansvaret for den nye statslig fælles Facility Managementløsning, der gik i drift i oktober 2019. Ydelserne omfatter FM ledelse, renhold, kantine, mødeforplejning, intern service, indvendigt vedligehold, bygningssikkerhed mm.

Vi har gennemført en omstrukturering af Center for Facility Management, der bl.a. betyder, at opgaver inden for Soft Service (kantinedrift, affaldshåndtering, intern service m.v.) og opgaver vedr. Hard Service (teknisk drift, bygningsvedligehold m.v.) integreres i en fælles Facility Management løsning.

Center for Facility Management er organiseret i 3 teams der er bygget op omkring hver deres fokusområde;

  • FM Daglig Drift med ansvar for alle daglige driftsopgaver
  • FM Vedligehold og Planlægning, der som hovedopgave planlægger og udfører alle bygningssyn, bygningsvedligehold, ombygninger, samt håndterer energidata
  • FM Styring og udvikling, der sikrer den interne sammenhængskraft i Center for Facility Management og hvor opgaver vedrørende udvikling, teknisk support, økonomistyring og sekretariatsbistand er forankret samt står for alt vedrørende det nuværende og kommende udbud og kontraktstyring.

Dine arbejdsopgaver
Som bygningskonstruktørpraktikant hos os bliver du en del af teamet FM Daglig Drift, og du vil have din hverdag på vores kontor på Kalvebod Brygge i København. Vi tilbyder et praktikforløb, hvor du og dine kompetencer inddrages, og hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt. Din arbejdsdag vil været præget af selvstændige opgaver, men du vil også indgå i samarbejder i form af eksempelvis projektgrupper. Som praktikant i Center for Facility Management bliver dine primære opgaver:

  • Validering og kvalitetssikring af en ny Hard FM aftale
  • Understøtte driften på Statens Facility Management
  • Systemhåndtering og kontrol af planlagte vedligehold
  • Granskning og håndtering af DV materiale
  • Udarbejde processer og vejledninger
  • Indsamling og håndtering af data

Der vil ligeledes være mulighed for, at du kan arbejde på tværs med de andre teams i Center for Facility Management.

Hvem er du?
Når du starter i praktik hos os er du på dit 6. semester af bygningskonstruktøruddannelsen. Derudover er det en fordel, at du har en interesse for FM. Vi forestiller os derudover, at har overblik, er struktureret og at du har en systematisk tilgang til arbejdet. Det er ligeledes forventningen, at du er stærkt i skriftlig fremstilling og vant til at arbejde i Office-pakken.

Om Bygningsstyrelsen
Bygningsstyrelsen er en ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne. Vi har ansvar for at levere attraktive og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder – universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen – kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vi løfter vores opgave i en stærk bygherrefunktion gennem nybyggeri og moderniseringer, ved at udleje statens ejendomme og ved at videreformidle private lejemål til de statslige institutioner. Derudover leverer vi serviceydelser som reception, kantine og rengøring med videre til en del af de statslige institutioner.

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljø er indrettet i forskellige zoner, der hver på sin vis understøtter de forskellige arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. På samme måde ser vi hjemmet som endnu en mulig arbejdszone, som kan benyttes til de opgaver, der bedst løses her. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning og en positiv tilgang til delvis hjemmearbejde, fordi vi ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling, skabe bedre mulighed for fordybelse samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og fleksibilitet i hverdagen.

Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fagkoordinator og bygningskonstruktør Allan Bjelke Knudsen på tlf. 41 70 13 89 eller e-mail albkn@bygst.dk. Lyder stillingen som praktikant hos os som noget for dig, så hører vi meget gerne fra dig. Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den

1. november 2021 kl. 12.00.
Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job/
. Vi holder samtaler løbende og forventer opstart d. 1. februar 2022.

This job posting is collected from company pages and is only shown as short resume. Read entire job ad here:

view full ad at Bygningsstyrelsensave
save deadline
print
mail me
Application deadline 01 November 2021
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Skatteguiden app: Har du tjent for meget ved siden af SU?

Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Internship
Placement
Greater Copenhagen
Education
Architecture, Art & Design
Building & Construction
Work area
Constructions
Data & Analytics
Get latest jobs before others

Bygningsstyrelsen at a glance


Bygningsstyrelsen
Bygningsstyrelsen
Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed, bygherre og leverandør af statslige arbejdspladser.

Geography
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Logo: Bygningsstyrelsen
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


LinkedIn

Follow our activities on LinkedIn


Web pages

Get more info about our company at our own pages:

https://www.bygst.dk/


Bygningsstyrelsen at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://studerendeonline.dk/en/job/1809189//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT