Get latest jobs before others

Stud.jur eller stud.merc.jur – få kompetencer inden for kontraktarbejde og forvaltningsret

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet


Interesserer du dig for undervisningspolitik og ønsker du at supplere dine studier med knivskarpe erfaringer inden for juridiske kerneområder som indgåelse af kontrakter, behandling af persondata og forvaltningsretlige temaer? Så er jobbet som student i SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet måske noget for dig?

Vi kan give dig bred læring inden for kontraktarbejde og forvaltningsretten med arbejdsopgaver som bringer dig i direkte kontakt med leverandører såvel som uddannelsesinstitutioner, ngo’er og andre offentlige myndigheder. Du får et spændende og varieret job, hvor der lægges vægt på selvledelse og samarbejde. Hos os bliver du en del af et spændende arbejdsmiljø, centralt placeret på Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K, omgivet af dygtige kollegaer med godt humør og høje ambitioner.

Om os
SPS-enheden administrerer de statslige specialpædagogiske støtteordninger (SPS) i forbindelse med skole og uddannelse. Støtten skal sikre, at elever og studerende med en funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige vilkår med andre. Støtten kan bl.a. bestå af it-hjælpemidler til f.eks. elever og studerende med ordblindhed, bevæge- eller synshandicap eller støttetimer til elever og studerende med psykiske eller neurologiske vanskeligheder. Vi dækker de fleste uddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område og på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

SPS-enheden er en enhed i Center for Koncernregnskab, Puljer og Specialpædagogisk Støtte, og består af ca. 30 medarbejdere fordelt på sagsbehandlere, studentermedhjælpere og en række generalister med handicapfaglig, økonomisk og juridisk viden om området.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Bistand til SPS-enhedens handicapfaglige medarbejdere i klagesager om tildeling af støtte
 • Bistand til SPS-enhedens jurister i bl.a. udbudsretlige og persondataretlige spørgsmål m.v. samt i sager om aktindsigt
 • Administration af SPS-enhedens juridiske postkasse
 • Udarbejdelse af udkast til besvarelse af diverse henvendelser fra skoler og borgere vedrørende SPS
 • Diverse ad hoc opgaver.

Om dig
Vi forestiller os, at du læser jura, erhvervsøkonomi og jura eller lignende på mindst 3. semester af studiet. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Er analytisk tænkende og systematisk i din tilgang til arbejdsopgaver
 • Kan formulere dig klart og tydeligt på skrift og i tale
 • Kan bevare overblikket og samtidig har blik for detaljen i et til tider højt arbejdstempo
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation

Vi tilbyder
Udover de spændende faglige opgaver tilbyder vi dig et job med:

 • Et højt fagligt niveau og gode udviklingsmuligheder, såvel fagligt som personligt
 • Varierende opgaver
 • Mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden og god balance mellem arbejdsliv og studieliv

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver som udgangspunkt ansat 15 timer om ugen. Vi er dog fleksible i forbindelse med eksamensperioder mv. Du bliver ansat som studentermedhjælper efter fællesoverenskomsten mellem Offentligt Ansattes Organisationer og Finansministeriet og organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. i staten. Vi stiller krav om studieaktivitet under ansættelsen som studentermedhjælper.

Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte udbuds- og kontraktjurist Mads Daleng Nielsen på tlf.: 52 71 39 11. Du kan også læse om styrelsen på vores hjemmeside www.stukuvm.dk og om de specialpædagogiske ordninger på www.spsu.dk

Ansøgning
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis via dette link senest den 19. august 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 34.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

I Børne- og Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.save
save deadline
print
mail me
Application deadline 19 August 2022
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Student job
Placement
Greater Copenhagen
Øresund region
Education
Law
Social Sciences
Work area
Administration
Consulting & Support
Economy & Management
Education
Law
Politics & Society
Get latest jobs before others

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at a glance


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser på Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelserne og understøtter en effektiv institutionsdrift.

Geography
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Logo: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?


Our people

220

employees with higher education

20
graduates hired last year

6
students and interns hired last year


Unsolicited applications

We do not accept unsolicited applications

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://studerendeonline.dk/en/job/2085198//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
HPT