Get latest jobs before others

Ringsted Kommune søger studerende inden for landskabsarkitektur, urbant design e.l. til spændende praktikstilling

Ringsted Kommune


Studerer du landskabsarkitektur, landskabsdesign, urbant design eller lignende, og har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i forhold til konkrete og spændende udviklingsprojekter? Så leder Ringsted Kommune efter dig!

Om jobbet
Hos os vil du blive tilknyttet vores erfarne landsskabsarkitekt. Du vil få viden om, hvordan det er at arbejde i en politisk ledet organisation, hvor vi arbejder for noget der har direkte indflydelse på borgernes hverdag.

Din primære opgave vil være at udvikle et grønt mødested for børn og ældre. Et område beliggende i Ringsted By mellem ældreboliger/plejecenter og en daginstitution.

Herudover opstarter vi til efteråret arbejdet med at udarbejde af en grøn strukturplan for bymidten, med afsæt i byens gamle parker. Formålet er, at det grønne skal komme til at skabe en sammenhæng i byen, og samtidig skabe rammerne om en bymidten som – på trods af varmeø-effekter – også er rar at opholde sig og mødes i, i fremtiden.

Endelig vil vi også i løbet af efteråret starte på udviklingen af et nyt naturskønt boligområde ned til Ringsted Å, som skal kobles til en naturpark, der ligeledes er under etablering. Her skal der udarbejdes en helhedsplan med afsæt i landskabets elementer. Du vil ligeledes få mulighed for at deltage i dette arbejde.

For os er samarbejdet med studerende vigtigt, fordi vi tror på at det kan være til fælles gavn. Du kommer med den nyeste viden fra universitet og vi kan tilbyde, at du kommer til at være sammen med erfarne kollegaer, der vil videregive de erfaringer der er knyttet til arbejdet i en kommune tæt på borgerne.

Om dig
Vi søger en kollega som studerer Landskabsarkitektur, Landskabsdesign, Urbant Design eller lignende, og som er nysgerrig, produktiv, engagerende, har gåpåmod, initiativrig, ansvarlig, motiveret, kan arbejde selvstændigt og i teams, og som har lyst til at arbejde i en kommune hvor der er fart på. Du skal kunne strukturere en proces, som gør det muligt for dig, at komme i mål med dit arbejde, og bringe din viden og erfaring inden for dit felt i spil i hele teamet.

Om os
Du vil blive en del af afdelingen Plan og Byg, hvor planlæggere, landzonemedarbejdere, administrativt personale og byggesagsbehandlere er samlet. Vi har et tæt samarbejde som gør, at vi samlet set følger udviklingen fra strategisk planlægning, lokalplanlægning, over tilladelser, til ibrugtagning, hvilket giver os en unik mulighed for hele tiden at udvikle og forbedre lokalplanværktøjet.

Dine kommende kollegaer i Team Plan udgør et fagligt blandet hold, hvilket vi oplever som en stor styrke. Vi har det til fælles, at vi har en stor lyst til at udvikle planområdet, med fokus på hele tiden at blive bedre. Nogle er nye i planlægningen, mens andre har mange års erfaring, og vi er bredt repræsenteret på alder og køn. Vi har en uformel tone, og bruger meget hinanden i den daglige sparring og løsning af opgaverne.

Fokus i teamet er på at udarbejde lokalplaner, helhedsplaner, udviklingsprojekter, planstrategi og kommuneplanen. Vi er fagligt ambitiøse og prioriterer tid til at deltage i netværksmøder, kurser, konferencer mm., som er relevante for de opgaver, vi aktuelt sidder med, og det erfaringsniveau vi hver især kommer med.

Vores afdeling Plan og Byg hører under Teknik- og Miljøcenteret. Kendetegnende for centeret er, at ledelsen (afdelingsledere – centerchef – kommunaldirektør) er tæt på sagerne og medarbejderne, hvilket giver en direkte og smidig sagsbehandling, med god føling til det politiske niveau. Arbejdspladsen er placeret fysisk på Rønnedevej 9 i Ringsted. Det er i gåafstand fra Ringsted Station, og det er således også hurtigt og nemt at komme hertil med offentlig transport. 33 minutter fra Københavns Hovedbanegård, 15 minutter fra Slagelse st. og Roskilde st. samt kun 12 minutter fra både Næstved st. og Køge nord st.

Om det vi tilbyder

  • En faglig stærk arbejdsplads, med fokus på faglig sparring, løbende udvikling af kompetencer og et godt arbejdsklima.
  • Mulighed for ansvar for din egen opgave.
  • Indflydelse og et job med mening.
  • Stort fokus på samarbejde på tværs af teams og centre.

Ringsted Kommune søger en praktikant for tredje- og fjerde kvartal i 2023. Ringsted Kommune vil yde en erkendtlighed i forbindelse med praktikperioden.

Der afholdes løbende samtaler i ansøgningsperioden.

Hvis du kunne være interesseret i en praktik hos os, så kontakt teamkoordinator Kristian Funk Lønborg på tlf. 20 31 01 41.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning - søg online via dette link.save
save deadline
print
mail me
Application deadline 30 June 2023
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
Job type
Internship
Placement
East Zealand
West Zealand
Education
Agriculture & Enviroment Sciences
Architecture, Art & Design
Building & Construction
Work area
Administration
Architecture & Design
Art & Culture
Communications & Media
Constructions
Politics & Society
Research & Development
Get latest jobs before others

Ringsted Kommune at a glance


Ringsted Kommune
Ringsted Kommune
I Ringsted Kommune bor vi midt i mulighederne. Vi tror på, at den stærke sammenhæng mellem by og land er et aktiv, som giver en hel kommune og varierede muligheder for den enkelte.

Geography

Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted

Logo: Ringsted Kommune
Job market demand

What types of job and work areas are we usually offering?

View statistics

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.
https://studerendeonline.dk/en/job/2317493//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
HPT