Get latest jobs before others

Praktikanter til forebyggelsesopgaver i Kræftens Bekæmpelse (ny frist 10/12)

Kræftens Bekæmpelse


Har du lyst til at arbejde med forebyggelse? Så har du mulighed for at være med til røgfri og eventuelt kost-indsatser, hvor du skal planlægge, koordinere, og gennemføre konkrete indsatser i et tæt samspil med en lang række aktører.

Om os

Kræftens Bekæmpelse har fem områdekontorer fordelt over hele Danmark. Områdekontorets opgave er at understøtte frivilliges indsats og arbejde kræftpolitisk i forhold til region og kommuner.

Om praktikken

Dine opgaver består blandt andet i at:

 • indgå i et team af frivillige under lokalforening København
 • planlægge, koordinere, analysere, evaluere og udvikle indsatser
 • tiltrække, motivere og fastholde frivillige, planlægge og selv deltage i events på ungdomsuddannelser, idrætsforeninger, undervisning på skoler, workshops på ungdomsuddannelser samt evt. kostinterventioner for sårbare grupper.
 • afholde faglige/sociale arrangementer for frivillige
 • instruere, sparre og kommunikere med frivillige
 • få kurser i at lave rygestopevents samt tobaks- og alkoholforebyggelse
 • Udvikle event- og undervisningsmateriale
 • samarbejde med kommuner, lokalforeninger og andre aktører

Om dig

Vi forventer, at du:

 • er i gang med en uddannelse inden for eksempelvis sundheds- kommunikations- eller samfundsområdet på et universitet eller en professionshøjskole
 • er klar til at tage selvstændigt ansvar med mange opgaver uden for kontoret
 • har et godt humør og evne til at arbejde i et team
 • er god til at agere både på et tværorganisatorisk, analytisk, koordinerende og praktisk niveau

Vi tilbyder

Du skal samarbejde tæt med andre praktikanter om opgaverne. Du får base på vores hovedkontor, Strandboulevarden 49 i København, hvor du kommer til at færdes blandt vores specialister inden for forebyggelsesområdet. Du skal samtidig indgå i et team med unge frivilligledere, som har til opgave at koordinere og planlægge indsatser for de mange frivillige i københavnsområdet.

Du vil få et unikt indblik i en af Danmarks største interesseorganisationer, og i hvordan frivillighed indgår som en hjørnesten i foreningens mål og virke.

Der er tale om en ulønnet praktikstilling fra starten af februar 2024 til midten af juni 2024, eller så lang tid du kan inden for denne periode. Det ugentlige antal arbejdstimer er som udgangspunkt 30-37 timer. Der er opgaver om aftenen i forbindelse med kurser og møder i frivilligteamet mv. Vi er fleksible i forhold til eksaminer og lignende.

Mere information

Vil du vide mere om praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte områdekonsulent Jakob Guldberg Madsen på 4033 7705 eller . Du kan læse mere om de frivillige opgaver på www.frivillig.dk.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 10. december 2023, men vi indkalder løbende til samtaler. Tiltrædelse starten af februar 2024 eller efter aftale.

Vi modtager kun ansøgninger og cv via vores elektroniske rekrutteringssystem på www.cancer.dk/om-os/stillinger

Kræftens Bekæmpelse

Forebyggelse og oplysning
Strandboulevarden 49
2100 København Ø

En ud af tre danskere bliver på et tidspunkt i deres liv ramt af kræft. To ud af tre bliver pårørende. Med så mange berørte vil vi samle befolkningen i et stærkt og aktivt fællesskab mod kræft, og som medarbejder kan du være med til at gøre en vigtig forskel. Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, hvor lokalforeninger og frivillige medvirker til, at vi når vores mål om, at færre får kræft, at flere overlever kræft, og at alle får det bedst mulige liv med og efter kræft.save
save deadline
print
mail me
Application deadline 10 December 2023
Some remote working
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.


Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
View job categories View more similar jobs
Get latest jobs before others


Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49, 2100 København Ø

We have right now no description of this company.

Workplace has right now 350 employees with higher educational background. In last periode they hired 20 candidates and 40 students and interns.

We accept unsolicited job applications! Apply through web page.


More info for this company

Talent demand All current jobs


https://studerendeonline.dk/en/job/2435400//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
HPT