New at StuderendeOnline? Join us!

Get latest jobs before others

Studentermedhjælpere til Fritidsguiderne KBH i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen


Brænder du for at hjælpe børn og unge i udsatte positioner ind i fritidslivet? Kan du lide at tale med mange forskellige mennesker? Har du interesse for foreningslivet i Københavns Kommune? Så er du måske en af vores nye studentermedhjælpere til FritidsGuiderne KBH, som er en del af Idrætsudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Om FritidsGuiderne KBH

FritidsGuiderne KBH er en brobygningsindsats, der arbejder for at give børn og unge i udsatte positioner et aktivt kultur- og fritidsliv. FritidsGuiderne guider børn og unge i alderen 3-17 år, som har brug for en hjælpende hånd til at komme i gang med en fritidsaktivitet. Læs mere om FritidsGuiderne KBH på www.fritidsguiderne.kk.dk.

Idrætsudvikling har ansvar for at udvikle idrætten i København og arbejder for at gøre flere københavnere idrætsaktive bl.a. igennem samarbejder og partnerskaber med foreningslivet, selvorganiserede idrætsfællesskaber og andre aktører på idrætsområdet. Idrætsudvikling er også hjemsted for byens idrætssociale indsatser, der har det fælles formål at sikre børn og unge bosiddende i udsatte byområder i København muligheden for et aktivt kultur- og fritidsliv.

Du bliver en del af et team med andre studentermedhjælpere, hvor der er et stort fokus på at hjælpe hinanden og spare om metoder, og hvor alle brænder for opgaven med at få så mange børn som muligt godt ud i foreningslivet.

Om stillingen i FritidsGuiderne KBH

Idrætsudvikling søger to til fire studentermedhjælpere til FritidsGuiderne KBH. Du bliver en del af et team med andre studentermedhjælpere, hvor der er et stort fokus på at hjælpe hinanden og sparre om metoder, og hvor alle brænder for opgaven med at få så mange børn som muligt godt ud i foreningslivet.

Din primære opgave vil være at varetage brobygningsforløb, hvilket er kerneopgaven i indsatsen. Arbejdet indebærer telefonisk vejledning om de københavnske foreningstilbud, koordinering af de første prøvetræninger og indmelding i foreningerne – alt sammen i tæt kontakt med familien, foreningerne og de fagpersoner, der henviser børnene. Der vil også være situationer, hvor du som en del af opgaven tager ud og besøger familien og hjælper dem efter behov.

Der vil desuden være en række besøg til bl.a. daginstitutioner og fritidsordninger ifm. indsatsen 'Aktive Børn i Forening'. Her vil du sammen med hele FritidsGuide-teamet løse opgaven med at tale med forældre og børn om de fritidsmuligheder, der er i lokalområdet og hjælpe med at få familierne til et fritidstilbud på https://www.kk.dk/aktive-boern-i-forening.

Vi lægger vægt på, at du

  • har mindst to år tilbage af studiet og meget gerne flere år.
  • har gode samarbejdsevner og kan lide at tale med mange forskellige mennesker – både telefonisk og face-to-face.
  • kan rådgive og vejlede på dansk og engelsk.
  • er en god formidler både mundtligt og skriftligt.
  • er stærk i relationsarbejdet særligt med udsatte børn og unge og deres familier.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at samarbejde med foreningslivet og vores målgruppe.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst, og arbejdstiden er 15 timer ugentligt. Da arbejdet indebærer samarbejde med foreninger og frivillige, kan dele af arbejdet ligge uden for almindelig arbejdstid.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Det primære arbejdssted er Idrætsudvikling, Kultur- og Fritidsforvaltningen i Nyropsgade, København V.

Der indhentes børneattest og reference i forbindelse med ansættelsen.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte Morten Hørlyck Augustesen på 2380 7519.

Søg via dette link senest søndag den 23. juni 2024 Der afholdes samtaler mandag den 1. juli 2024.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen er Danmarks største kulturforvaltning. Vores arbejdsopgaver spænder bredt fra idræt, kultur og borgerservice til huslejenævn, folkeregister, vielser og afvikling af valg og folkeafstemninger. I Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder vi for at skabe de bedste rammer for kultur- og fritidslivet i København – og i samarbejde med københavnerne at skabe en by, der lever og udvikler sig. Vi er en politisk ledet organisation og har til opgave at understøtte og udleve politiske beslutninger. Alt sammen med det overordnede formål at give københavnerne et bedre kultur- og fritidsliv og være en åben og professionel indgang til Københavns Kommune.save
save deadline
print
mail me
Last chance to apply today! (23 June 2024)
Geographic location

Applicant interest

How much interest does this ad generate among job seekers? Log in to see how popular this job posting is.Please specify in your application, that you've found this ad in StuderendeOnline

Apply
View job categories View more similar jobs
Get latest jobs before others


Københavns Kommune

Borups Allé 177, 2400 København NV

Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads med ca. 45.000 medarbejdere. Vi udvikler hovedstaden og servicerer over 500.000 københavnere. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse.

We DO NOT ACCEPT unsolicited job applications.
We perodically offer student internships

More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs


https://studerendeonline.dk/en/job/2574376//
Karriereprofil i Jobbanken
Create career profile: Automate your job search with job agents, get latest career opportunities before others and get visible to employers with talent profile.
HPT