Profile #23700

Projektorienteret ingeniør med projektstyringserfaring samt naturvidenskabelig uddannelse med teknisk erfaring (Kemi, celle- og mikrobiologi, elektrokemi, elektronik og fysik)

Projektstyring Bioteknologi Medicoteknologi Rapportskrivning Undervisning Mikroskopi Organisationsarbejde Projektarbejde på tværs af specialer Nanoteknologi Forskning  

Updated 18. oktober 2021
My education
12
2013 - 2014

Elektroniktekniker

Anden uddannelsesinstitution i Danmark

Medicotekniker, overbygning på elektronikteknikeruddannelsen.
Educational area: Teknik & Teknologi
Period: marts 2013 - marts 2014
12
2011 - 2011

Kurser, efteruddannelse og andet

Ervhervsakademi - Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole

Projektstyringskursus, 6 ugers intensivt kursus på fuldtid.
Educational area: Organisation & Ledelse
Period: oktober 2011 - november 2011
7
2008 - 2011

Diplomingeniør

Aalborg Universitet

Fokus: Projektorienterede laboratorieforsøg og udvikling indenfor nanobioteknologi ud fra offentliggjort forskning i videnskabelige artikler.
Educational area: Matematik, Fysik & Nano
Period: januar 2008 - juli 2011
My work experience
2013 - now

Medicotekniker

Medicoteknik, Region Syddanmark

Service i.f.m. elektronisk medicoteknisk udstyr:
 • Visitation, reparation, forebyggende vedligehold, registrering, sikkerhedstest og leveringskontrol.
 • Apparaturundervisning for klinisk personale.
 • Intern kontaktperson for de forskellige afdelinger på OUH Odense.
 • Kontaktperson til eksterne leverandører.
 • Planlægning og koordinering vedr. implementering af elektronisk medicoteknisk udstyr.
 • Deltagelse i interdisciplinære projekter på tværs af hospitalsafdelinger og specialer.
 • - Kvalitetssikring i overensstemmelse med Dansk Standard og Europæisk standard.
  Work area: Teknik
  Period: marts 2013 - now
  2018 - 2020

  Medarbejderrepræsentant

  Medicoteknik, Region Syddanmark

 • Kongresdeltagelse og undersøgelse af ny viden indenfor arbejdsmiljø og trivsel.
 • Deltagelse i MED-udvalgsmøder.
 • Forslagsstiller til optimering af arbejdsmiljø og -kultur.
 • - Orientering fra ledelsen ang. organisationens generelle økonomiske formåen og generelle trivsel.
  Work area: Human Resources
  Period: januar 2018 - december 2020
  2012 - 2013

  Forskningsassistent, praktikant

  Syddansk Universitet (SDU)

  Fabrikering af selvorganiserende nanoporøse aluminium skabeloner til brug i brintbiler ved spaltning af vand til hhv. ilt og brint.

  Laboratorieforsøg, elektrokemi, AFM (atomkraft mikroskopi), SEM (skannende elektron mikroskopi), eksperimentel journalføring til fremtidig brug i laboratoriet.
  Work area: Forskning & Udvikling
  Period: november 2012 - januar 2013
  My skills and abilities
  Skills
  afm analytisk kemi bioteknologi bioteknologiske metoder cellebiologi elektrokemi forskning fotokemi og -fysik fysik kemisikkerhed laboratorieforsøg latex matematik medicoteknik mikrobiologi mikroskopi nanoteknologi organisk kemi projektarbejde projektstyring rapportskrivning sem undervisning
  Skills at working proficiency
  dansk engelsk
  My preferences
  Job type
  Deltidsjob Iværksætterprojekt Praktikplads Vikariat
  Work areas
  Forskning & Udvikling Naturvidenskab Projektledelse Rådgivning & Support Undervisning
  Location
  Fyn Sydøstjylland Vestsjælland
  Salary
  37.000 DKK / month
  Contact me!