Profile #238872

Jeg har erfaring med at formidle i øjenhøjde, både mundtligt og skriftlig. Særligt har jeg interesse i at oversætte til tider kompleks og abstrakt viden, til spiselige og relaterbare fortællinger. Jeg er målrettet, kvalitetsbevidst og vægter konstruktiv dialog utroligt højt i min tilgang til arbejde.

Kulturformidler Koordinator Formidlingsprojekter Museumsarbejde Tværfaglighed Kvalitative metoder Oplevelsesdesign Formidlingsstrategi Forskning Rundvisning  

Updated 20. august 2021
My education
2019 - 2021

Cand.mag. i Historie

Aalborg Universitet

Med en kandidatgrad i "Kulturarvsformidling" vil jeg kunne arbejde med kulturarvsbegrebets forskellige og skiftende betydninger, i et historisk såvel som nutidigt perspektiv. Derudover vil jeg gennem studiet få en forståelse af de lovgivningsmæssige rammer for udøvelse af kulturarv og informationsforvaltningspolitikker på et internationalt, statsligt, regionalt og kommunalt plan, samt for håndhævelse og beskyttelse af national kulturarv. Med dette som baggrund kan jeg udforme og argumentere for et planlagt projekt i kulturarvsformidling, samt formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.
Educational area: Samfundsvidenskab
Period: september 2019 - juli 2021
2015 - 2019

BA i Europæisk Entologi

Københavns Universitet

Med en bachelorgrad i Europæisk Etnologi, har jeg en bred forståelse af hverdagslivet fra 1660 og frem, i et nationalt såvel som internationalt perspektiv. Med fokus på det kulturelle og historiske perspektiv på folket, har jeg erfaringer med at håndtere kvalitative metoder såsom interviews, deltagerobservation og studiet af historiske kilder.
Educational area: Humaniora
Period: september 2015 - januar 2019
My work experience
2021 - 2021

Museumsinspektør

Frilandsmuseet Hjerl Hede

Formidlingsinspektør (3 ugers ferievikariat). Mit ansvarsom-råde var at administrere den aktive formidling, og det store an-tal frivillige under sommerens levendegørelse.
Konkrete opgaver: Introducere frivillige til aktivitetssteder og formidlingen. Få formidlingen til at glide – både for frivillige og besøgende. Koordinator mellem ’felten’ og det øvrige af Hjerl Hedes faste stab. Ansvar for ugentlige evalueringsmøder og rundvisninger, samt koordinering af en enkelt udsendelse til tv MIDT/VEST.
Work area: Kunst & Kultur
Period: juli 2021 - august 2021
2019 - 2021

Projektsamarbejde, Formidler, Praktikant og Formidlingsmedhjælper

Frilandsmuseet Hjerl Hede

Projektsamarbejde, formidler, praktikant og formidlingsmed-hjælper.
I 2019 startede jeg et projektsamarbejde med Hjerl Hede fra universitetet. Jeg har været formidler under levendegørelsen 2020, hvor mit ansvar var at formidle Jyllands ældste bonde-gård, samt administrere en interaktiv børneaktivitet.
Forskningsresultaterne fra Limfjordsmuseernes Samvirke skulle oversættes til relaterbar og interaktiv formidling til fa-milien i tre generationer, og understøtte 2021’s tema ”Kloge folk og troldomsurter”. Efter praktikken og helt til dagen før min specialeeksamen, hjalp jeg formidlingsinspektøren med at skrive formidlingstekster til sommerlevendegørelsen.
Konkrete opgaver: Tværfaglig og anvendt forskning, samt ud-vikling af formidlingsstrategier til kommende formidlingssæ-son. Generering af brugerundersøgelser og interviews af besø-gende. Mundtlige og skriftlige oplæg i forskningsgruppen. Tekstforfatning med målgruppe for øje.
Work area: Kunst & Kultur
Period: oktober 2019 - juni 2021
2019 - 2019

Salgsassistent

Morrisons, Leeds - Storbritannien

Fra februar til juni, dvs. i perioden mellem afsluttet bachelor-uddannelse og inden studiestart på kandidatuddannelsen, ar-bejde jeg som salgsassistent i supermarkedet, Morrisons. Frem for at tage et job i Danmark, fik jeg muligheden for at af-prøve mine grænser og sprogkundskaber.
Konkret erfaring: Håndtering af kunder efter engelske stan-darder, og i høj grad en forbedring af mine engelske sprog-kundskaber. Jeg fik en større forståelse af den nordengelske kultur, og lærte at være omstillingsparat og eftertænksom i et kaotisk arbejdsmiljø.
Work area: Salg
Period: februar 2019 - juni 2019
2016 - 2016

Instituttutor

Saxo-instituttet, København Universitet

Konkrete opgaver: Som instituttutor havde jeg ansvaret for at udvælge og koordinere etnologis fagtutorer ved studiestart. Instituttutor udvalget stod for at arrangere de store faglige og sociale arrangementer for omkring 330 nye studerende på sa-xo-instituttet. Det indebar at kunne have overblik, strukturere og uddelegere opgaver. Derudover arrangerede vi en faglig og social studiestart for etnologis nye studerende i samarbejde med fagtutorerne.
Work area: Ledelse & Planlægning
Period: marts 2016 - september 2016
My skills and abilities
Skills
evaluering feltarbejde fokusgrupper formidle formidler formidling formidlingsstrategi interdisciplinær forskning interview kommunikation konflikthåndtering koordination og planlægning koordinator kulturanalyse kulturarvsformidling kulturformidler kulturforståelse kulturmedarbejder kulturprojekter kulturudvikling kvalitativ forskning kvalitative metoder kvalitative undersøgelser metodestudier mundtlig formidling museum museumsformidling observationer omvisning oplevelsesdesign planlægning projektarbejde projektkoordinering rundvisning skriftlig formidling tværfaglighed undervisning
Skills at working proficiency
dansk engelsk
My preferences
Job type
Fuldtidsjob
Work areas
Forskning & Udvikling Kommunikation & Media Kunst & Kultur Organisation & Forening Undervisning Økonomi & Forvaltning
Location
Midtjylland Nordjylland Sydvestjylland (Esbjerg) Sydøstjylland Sønderjylland Vestjylland Østjylland (Aarhus)
Contact me!