FriSe - Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. 

Som repræsentant for landets frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer kender vi frivilligheden og arbejder dagligt for at skabe de bedste betingelser og største udfoldelsesmuligheder for frivillige og foreninger i Danmark. Vores vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte i den frivillige verden.

Den frivillige indsats og foreningslivet på det sociale og sundhedsmæssie område er en uundværlig støtte for tusindvis af borgere, ligesom frivillige har afgørende betydning for aktiviteter inden for idræt, natur og kultur.

Frivilligt engagement har samtidig en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte at tage et personligt socialt og medmenneskeligt ansvar. 

Derfor arbejder FriSe sammen med vore medlemer for et inkluderende og ansvarsfuldt fællesskab i lokalsamfundet og for at styrke deltagelsen og udfoldelsesmuligheder i den frivillige verden. 

FriSe arbejder for at understøtte og udvikle vores medlemmers kvalitet og kapacitet. Vi tilbyder konsulentbistand og uddannelsesmuligheder for ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsorganisationer. Vi er agtpågivende og debatterende over for krav og forventninger til udvikling af frivilligheden, og vi varetager vore medlemmers interesser og taler deres sag. Vi indsamler og deler den nyeste viden, og vi skaber mulighed for netværk og samarbejde på tværs af vore medlemmer. 

Derudover driver og deltager FriSe i en række projekter med forskellige samarbejdspartnere, der alle har til formål at gøre det lettere at blive frivillig og lettere at være frivillig forening. 

 
FriSe - Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Frederiksgade 78B, 1., 8000 Aarhus

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.


More info for this company

Company profile Talent demand All current jobs

Follow and explore

HPT