Klinisk Psykolog eller specialpsykolog - vil du være med til at starte et nyt åbent rehabiliteringsafsnit i retspsykiatrisk regi på Sct. Hans pr. 1.9.

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Praktikplads
Storkøbenhavn

Generelt om afdeling R
Retspsykiatrisk afdeling R er landets største afdeling og en af to afdelinger i Region Hovedstaden, der varetager regionsfunktionen for retspsykiatrisk behandling. Afdelingen varetager behandling og pleje af den gruppe retspsykiatriske patienter, som har svære psykoser, der har et særligt behov for retspsykiatrisk ekspertise, og som kræver høj grad af sikkerhed i forhold til sig selv og det omgivende samfund. Sigtet med behandlingen og plejen er, at patientens mulighed for et selvstændigt liv udvikles, og risikoen for ny kriminalitet forebygges. I de kommende år vil der være omfattende nybyggeri til netop retspsykiatri på centret.

Det nye afsnit og rehabiliteringsteam
Psykiatrisk Center Sct. Hans åbner pr. 1.9. 2018 et åbent rehabiliteringsafsnit (R7), samt et tværgående rehabiliteringsteam. September er afsat til fælles introduktion og personaletræning for både afsnittet og rehabiliteringsteamet, og patienterne indflytter fra 1.10.2018.

Rehabiliteringsafsnittet og det tværgående rehabiliteringsteam er et innovativt initiativ, og det forventes at du medvirker til at opbygge og udvikle konceptet til gavn for patienterne og kolleger på hele Sct. Hans.

Rehabiliteringsafsnittet er et døgnafsnit for 12 retspsykiatriske patienter, hvor vi skal have fokus på domsændring, udslusning og udskrivning til egen bolig. Afsnittet skal have brobyggerfunktion til socialpsykiatrien, med mulighed for individuelle forløb. Patienterne har mangeartede og komplekse problemstillinger, som betyder at personalesammensætningen ønskes bredt sammensat med læge, psykolog, socialrådgiver, lægesekretær, sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter/ psykomotorisk terapeut og pædagoger, for at tilgodese alle. Normeringen tilsvarer et lukket afsnit.

Formålet for afsnittet
Er at udvikle og vedligeholde færdigheder, og skabe grundlag for et bedre udgangspunkt, end da patienten blev indlagt. Patienterne har været indlagt i en kortere eller længere årrække, så en hverdag og et netværk skal ofte reetableres. Med afsæt i den enkelte patients ønsker og behov, planlægges og koordineres behandlingsindsatsen. Patienten motiveres til at kunne mestre egen hverdag, og med fokus på at forebygge og/eller erstatte uhensigtsmæssig adfærd i forhold misbrug og kriminalitet.

Der arbejdes rehabiliterende, med målrettede indsatser, individuelt som gruppebaseret, i tidsbestemt og koordineret form. Indsatsen skal medvirke til at understøtte den enkeltes recovery proces, og i kraft af de lange forløb, vil du være vidne til at dette er muligt.

Vi dokumenterer i Sundhedsplatformen, og Sct. Hans er langt i implementeringen. Vi arbejder systematisk med brug af LEAN metoder til udvikling og forbedring af vores arbejdsgange.

Psykologgruppen
Psykologgruppen på afd. R består p.t. af 10 kliniske psykologer og har psykologfaglig ledelse. Der er dertil 8 psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykolog og 3 psykologer fra dobbeltdiagnoseafsnit på centret tilknyttet gruppen, ligesom der løbende er psykologpraktikanter fra flere af landets universiteter på afdelingen.

Arbejdsopgaverne vil bestå i:

 • Deltagelse i det daglige behandlingsarbejde på sengeafsnittet.
 • Supervision og vejledning af personale.
 • Terapeutiske forløb, både individuelt og i gruppe.
 • Struktureret og forefaldende undervisning af personale.
 • Psykoedukation af patienter.
 • Psykologiske testninger og risikovurderinger til brug for behandlingsplanlægning, behandlingsvurdering og evaluering samt til mentalobservationer.
 • Undervisningsopgaver vil kunne være såvel internt som eksternt.

Den kognitive referenceramme fordrer, at ansøgeren har – eller har klar interesse for – kognitive metoder, herunder miljøterapi. Det vil således være en del af det daglige arbejde at hjælpe med implementeringsprocessen.

Ønskede kvalifikationer:

 • Specialpsykolog eller (evt. på vej til at blive) autoriseret psykolog.
 • Interesse for – og gerne erfaring indenfor - retspsykiatri og retspsykologi.
 • Erfaring med psykologisk testning, både alment og i forhold til særlige patientgrupper.
 • Kognitiv uddannelse, afsluttet eller igangværende.
 • Erfaring med undervisning, tværfagligt samarbejde, supervision og kriseintervention samt psykoterapi af særlige patientgrupper.
 • Endvidere er interesse for kvalitetsudvikling og forskning ønskelig.

Der lægges vægt på fleksibilitet, evne til tværfagligt samarbejde og parathed til akut arbejde.

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til chefpsykolog Tine Wøbbe på tlf. 3864 2098 / 2216 1813, e-mail: tine.woebbe@regionh.dk

Tiltrædelse: 1. september 2018

Ansøgningsfrist: Onsdag 13/6 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18/6 2018


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 13.06.2018

Fuldtidsjob
Praktikplads
Storkøbenhavn
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Hovedstaden - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk

Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://studerendeonline.dk/job/1170075/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT