Ph.d. stipendium i menneskerettigheder

Roskilde Universitet (RUC)

Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Ph.d. & forskning
Praktikplads
Østsjælland

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, søger en juridisk ph.d. i menneskerettigheder fra 1. april 2019 eller snarest muligt derefter. Stillingen som Ph.d.-studerende er tidsbegrænset til 3 år.

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv er et tværvidenskabeligt samfundsvidenskabeligt institut, der beskæftiger sig med en bred vifte af forskningsmæssige problemstillinger. Der bedrives bl.a. forskning og undervisning i internationale forhold, politik & administration og socialvidenskab.

Vi søger efter projekter inden for det menneskeretlige område, hvor emnet for projektet er frit formuleret af ansøgeren. Vi ser dog gerne, at projektet ligger i krydsfeltet mellem det juridiske fagområde og andre samfundsvidenskabelige discipliner og inddrager nogle af instituttets forskningsvinkler, som fx social ulighed, demokrati, magt, velfærd og globalisering. I tråd hermed vil det være en fordel, hvis den ph.d.-studerende har interesse i at supplere den retsvidenskabelige forskningstradition med teorier fra sociologi, politologi eller af feministisk karakter. Det kunne eksempelvis være i forhold til sårbare grupper eller demokrati.

Den ph.d.-studerende skal i forbindelse med stipendiets undervisningsforpligtelse forvente at blive knyttet til det juridiske område og i den forbindelse være i stand til at bistå med undervisningen i klassiske offentligretlige problemstillinger, som fx dansk forvaltningsret.

Afhængig af projektets nærmere karakter, vil den ph.d.-studerende blive tilknyttet en af instituttets ph.d. programmer og et relevant forskningsmiljø.

Læs mere her: https://ruc.dk/doctoral-school-social-sciences-and-business

Ansvar og opgaver
Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Kvalifikationer
Du skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for jura og en stærk faglighed. Desuden er det en fordel, hvis du har interesse for teoretiske problemstillinger og lyst til at prøve kræfter med et større forskningsprojekt.

Vi ser også gerne, at du har:

 • Viden om eksisterende forskning i feltet
 • Relevant erhvervs- og undervisningserfaring
 • Bred interesse for offentlig ret og menneskerettigheder

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter og har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag.

Bedømmelse
I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på;

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;

 • Karakterer på kandidatuddannelse eller tilsvarende
 • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen
 • I din projektbeskrivelse skal indgå overvejelser om emnets relevans i en retsvidenskabelig såvel som en bredere samfundsvidenskabelig kontekst
 • Omfanget af din projektbeskrivelsen må ikke overstige 5 sider, eksklusiv referenceliste.
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre
 • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet
 • Relevansen af projektet for instituttet
 • Øvrige akademiske, uddannelsesmæssige og professionelle kvalifikationer, såsom eventuelle publiceringer og erfaringer inden for feltet.

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt forskerskoleleder Hanne Marlene Dahl (+45) 4674 2922 eller på mobil 26510031.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuldtid på 37 timer pr. uge med reference til Institutleder Peter Kragelund.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse. Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen kan både være på dansk og engelsk og skal indeholde:

1. Ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende

4. Din beskrivelse af ph.d.-projektet

5. Din tidsplan for ph.d.-projektet

6. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 1. februar 2019.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 01.02.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Studerende Online

Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Ph.d. & forskning
Praktikplads
Østsjælland
Humaniora
Jura
Samfundsvidenskab
Forskning & Udvikling
IT - Software
Jura
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
UndervisningRoskilde Universitet (RUC) - hurtigt overblik


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Logo: Roskilde Universitet (RUC)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Facebook feed

Henter facebook feed...

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.ruc.dk


Roskilde Universitet (RUC) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1260709/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT