RUC Projektsamarbejde: Udvikling af Rødovre Ungdomsskole (Ungecenter2610)

Rødovre Kommunale Ungdomsskole

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn

(Henvendt primært til studerende på Performance Design og Kommunikation)

Titel:

Eventudvikling og -design til unge på Ungecenter2610

Om Ungecenter2610:

Ungecenter2610 omfatter Rødovre Ungdomsskole, 10. klassestilbud, samt 8. og 9. klasse dagskole. Vi ønsker at udvikle os konkret i forhold til hvordan vi kan afholde større events, hvordan vi markedsfører os og tiltrækker flere til vores kurser, hold og arrangementer, samt hvordan Ungecenter2610 fysisk og kreativt kan appellere til de unge.

Ungdomsskolens virksomhed er et lovfæstet kommunalt fritidstilbud for unge mellem 12 og 18 år fra alle typer samfundslag, og fungerer som socialt, kulturelt og fagligt supplement til de unges skolegang og tilværelse i Rødovre Kommune.

Formålet med Ungdomsskolen er, at den skal give byens unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Vi har derfor både et uddannelsesmæssigt, demokratisk og medborgerskabssigte for unge, men ønsker at udbrede kendskabet til vores virke, samt at skabe større synlighed omkring vores sag i forhold til unge i Rødovre.

Beskrivelse af problemstillingen:

På Rødovre Ungdomsskole har vi fokus på, at de unge møder faglige, sociale og kulturelle aktiviteter, der supplerer dét, de unge normalt oplever i deres folkeskole og fritidsordninger.

Tilmeldingerne til vores faste undervisningsaktiviteter kan være meget varierende fra sæson til sæson, og når vi opretter helt nye hold, er det nogen gange tilfældigheder, der afgør om vi kan få nok deltagere. Som noget nyt i år vil vi gerne afholde et Åbent-Hus-Arrangement, hvor vi gennem samarbejde med forskellige aktører i lokalområdet får skabt et event, der fanger de unge og får skabt opmærksomhed omkring de sociale, faglige og kulturelle tilbud vores organisation tilbyder.

Vi er derfor interesserede i at udvikle metoder og ideer til at finde ud af hvordan vi når ud til de unge, hvordan vi fastholder de unge og hvordan man kan styrke vores samarbejde med andre lokale aktører.

Eksempler på problemformulering til jeres projekt:

Hvordan kan eventudvikling og konceptbeskrivelser styrke Ungecenter2610’s muligheder for at rekruttere og fastholde de unge?

Hvilke udfordringer møder Ungecenter2610 i sin markedsføring, og hvordan kan udvikling og ledelse af events løse disse udfordringer?

Hvordan kan Ungecenter2610 skabe større synlighed omkring sin sag i forhold til unge i Rødovre, og hvordan kan dette konkret realiseres gennem afholdelse større events?

Vores ønske til produkt:

Ungecenter2610 har gjort sig nogle indledende overvejelser om processen for projektsamarbejdet, men understreger, at projektgruppen får stor frihed i processen, så længe vi er enige om det endelige resultat. Projektgruppen kan eksempelvis benytte sig af arbejdet med aktionsforskning, design thinking, udstillingsdesign eller formidling m.m., men styrer selvfølgelig selv sin metodiske, teoretiske og empiriske fremgangsmåde så længe der tages hensyn til persondataforordningen og lign., og så længe, at det endelige produkt omfatter:

 1. Et ”Åbent-Hus-Arrangement”, hvor projektgruppen bruger sin faglighed til at bistå Ungecenter2610 i udviklingen og rammesætningen arrangementet. Ungecenter2610 stiller ressourcer og personale til rådighed i udvikling og udførelse af arrangementet, om end det er vores ønske, at projektgruppen - på baggrund af kendskab til vores profil, identitet og behov - byder ind på hvordan vi udvikler, planlægger og faciliterer arrangementet. Projektgruppen får dermed mulighed for at bruge sin faglighed til at udvikle et event, og får samtidig mulighed for at deltage i ”Åbent-Hus-Arrangementet”, som observatører, så de kan se resultatet an og evaluere på deres egen vidensproces.

 2. En ”drejebog/skabelon” til planlægning og afholdelse af større events til fremtidig brug, samt idéer til visuelle udtryk som rammer ned i vores målgrupper, således at Ungecenter2610 udvikler sig til at være selvkørende fremadrettet.

Tidsplan for projektsamarbejdet:

For at overskueliggøre processen, så I har mulighed for at planlægge jeres andre studie-, erhvervs- og fritidsaktiviteter, har vi nedenfor illustreret hvordan tidsplanen for projektsamarbejdet nogenlunde forventes at se ud. Tidsplanen er endnu ikke fastlagt.

Februar

 • Møde mellem projektgruppen og Ungecenter2610, og forventningsafstemning vedrørende proces og produkt

Februar-Marts

 • Planlægning og design af Event
 • Løbende sparring mellem projektgruppen og Ungecenter2610

Marts

 • Den 29. Marts afholdes eventet*

April-Maj

 • Eventdagen evalueres
 • Projektgruppen arbejder på deres projektrapport
 • Projektsamarbejdet evalueres

Juni-Juli

 • Projektgruppen formidler sine resultater og anbefalinger til Ungecenter2610

* Dato for afholdelse af event kan ikke ændres.

Hvem er I, og hvad får I ud af at samarbejde med os:

Vi søger projektgrupper som enten er ved at afslutte deres bacheloruddannelse (4. semester og derover) eller befinder sig på kandidaten på uddannelserne Performance Design og/eller Kommunikation. I kan bruge jeres uddannelse til at omsætte et projekt til et konkret produkt. Vi stiller selvfølgelig vores organisation og medarbejdere, samt andet relevant (udstyr og materialer) til rådighed i rimeligt omfang efter aftale, men vi forventer også, at I er selvkørende i forhold til at få produktionen i hus.

Af den grund vil der blive afholdt et indledende møde, samt løbende evalueringer efter jeres behov, hvor vi forventningsafstemmer processen og produktet. Som sagt kan I som projektgruppe spille en stor rolle i udviklingen af Ungecenter2610 til gavn for byens unge. Samtidig er det jeres mulighed for at kickstarte jeres overgang fra studerende til professionelle på arbejdsmarkedet. Derudover kan I bruge samarbejdet som konkret referenceramme i jeres videre jobsøgning, både til studiejobs og når I er færdige med jeres uddannelse. Dertil er projektsamarbejdet jeres mulighed for at afprøve jeres uddannelsesmæssige evner af i praksis.

Derudover får I som projektsamarbejdspartnere med Ungecenter2610:

 1. Udtalelse og bevis på projektsamarbejde med Ungecenter2610
 2. Praktiske færdigheder og kompetencer indenfor organisationsudvikling og eventafholdelse
 3. Erfaring med resultat- og produktlevering
 4. Netværk af dygtige professionelle inden for feltet
 5. Sparring og evaluering på jeres faglige progression sideløbende med jeres videnskabelige progression

Kontakt og videre information:

Studerende, der er interesserede i at indgå i projektsamarbejde med Ungecenter2610 bedes sende en ansøgning med information om studie, årgang, antal gruppemedlemmer, samt motivation og erfaringer, der relaterer sig til projektets beskrivelse. Frist for ansøgning er førstkommende mandag efter gruppedannelse.

Ansøgning, eller spørgsmål og videre information sendes til:

Mathias Lassen (projektmedarbejder)

Tlf. 25 61 15 32

Mail. math677g@roedovre.onmicrosoft.com

 


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 11.02.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Studerende Online

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn
Arkitektur, Kunst & Design
Humaniora
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Sprog, Media & Kommunikation
Arkitektur & Design
Kommunikation & Media
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
ProjektledelseRødovre Kommunale Ungdomsskole - hurtigt overblik


Logo: Rødovre Kommunale Ungdomsskole
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Rødovre Kommunale Ungdomsskole i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1270723/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT