Erfarne ergoterapeuter til neurologisk og geriatrisk speciale

Herlev Kommune

Deltidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Erfarne ergoterapeuter til neurologisk og geriatrisk speciale

Stillingsbetegnelse:
Ergoterapeuter

Ansøgningsfrist:
20. februar 2019 12:00

Afdeling:
Herlev Sundhedscenter

Stillingstype:
Deltid

Jobkategori:
Handicap, Psykiatri, Social og Sundhed

Kontaktperson:
Linda Hergott Andersen

Telefonnummer:
44526268

Vi søger 2 erfarne og kreative ergoterapeuter, der brænder for at arbejde med neurologi og geriatri, og som trives i en foranderlig hverdag med spændende og komplekse opgaver.

Sundhedsfremme og genoptræningen står midt i en forandringstid, hvor træningsindsatser skal omlægges, så borgerne i højere grad bliver aktive medskaber af egen træning, når de har ressourcerne til det.

Desuden skal dele af genoptræningen tænkes sammen med alternative træningstilbud i foreningslivet, så genoptræning bliver porten til langsigtet sundhedsfremme. Det vil sige, at vi i løbet af et genoptræningsforløb skal vurdere om det træningsbehov borgeren har, kan varetages på anden vis end vi traditionelt har gjort det.

Det er derfor afgørende, at du personligt og fagligt har lyst til at være first mover og kan se din faglighed i lyset af langsigtet sundhedsfremme.

De ledige funktioner indeholder vurdering og træning af borgere på vores midlertidige pladser samt ambulant genoptræning af borgere med neurologiske og ortopædkirurgiske problemstillinger. Desuden varetager teamet rehabilitering efter hoved-halskræft som led i vores tværkommunale samarbejde om kræftrehabilitering.

På de midlertidige pladser varetager vi rehabilitering og genoptræning af borgere med neurologiske skader, primært i fase II, samt borgere med geriatriske eller ortopædkirurgiske diagnoser. Det overordnede mål for borgernes ophold på de midlertidige pladser er, at de hurtigst muligt skal vende tilbage til egen bolig, når pleje og træning kan etableres hensigtsmæssigt herfra.

De terapeutfaglige opgaver forbundet med de midlertidige pladser er:

 • Vurdering og beskrivelse af borgernes aktuelle funktionsnedsættelser, behov for kompensation og genoptræningspotentiale.
 • Genoptræning mhp. et funktionsniveau hvor borger er så selvhjulpen som muligt.
 • Hjemmebesøg og bestilling af hjælpemidler.
 • Samarbejde med borger, pårørende og tværfaglige samarbejdsparter mhp. at være i egen bolig.

Vi søger ergoterapeuter der har en stærk neurologisk eller geriatrisk profil og som:

 • Er solidt fagligt funderet
 • Har erfaring med genoptræning og rehabilitering af borgere med neurologiske diagnoser på avanceret niveau
 • Har erfaring med rehabilitering efter hjernerystelse
 • Har erfaring med genoptræning af komplekse geriatriske borgere
 • Har erfaring med dysfagi og gerne med hoved-halskræft
 • Har specifikke kurser inden for specialerne – og gerne AMPS kalibreret
 • Har erfaring med ortopædkirurgiske diagnoser; primært skulder
 • Har erfaring med hjemmebesøg, vurdering og tilpasning af hjælpemidler
 • Kan foretage vurderinger og planlægge et træningsforløb med konkrete mål på kort og langt sigt, som tager udgangspunkt i borgerens mål og ressourcer
 • Kan bidrage konstruktivt til et tværfagligt fællesskab, hvor den monofaglige kerneopgave er et væsentligt element i det endelige resultat.

Som person er du:

 • Kreativ og idérig i opgaveløsningen
 • Selvstændig, struktureret og har overblik
 • Åben overfor nye opgaver og innovativ i udviklingen af egne opgaver
 • I stand til at forene faglig udvikling og implementering af ny viden med empowerment og sundhedsfremme hos borgerne
 • Engageret, positiv og kan se muligheder

Vi kan tilbyde:

 • Et dygtigt og engageret team, bestående af 8 ergoterapeuter og 7 fysioterapeuter
 • Stor indflydelse på egen hverdag og den organisation du arbejder i
 • En arbejdsplads, der lægger vægt på og giver mulighed for faglig og personlig udvikling, både igennem intern- og ekstern undervisning, sparring og faglige diskussioner.
 • Mulighed for at deltage i videreudvikling af kommunens træningstilbud
 • En god omgangstone og plads til et godt grin i hverdagen.

Da vi står midt i forandringerne vil der være en særlig stor mulighed for at påvirke videreudviklingen af kommunens træningstilbud og den fremtidige organisering af arbejdsopgaverne.

Lidt om afdelingen:
Sundhedsfremme & Genoptræning er en del af Sundhedscenter Herlev og består af 3 tværfaglige teams placeret på 3 forskellige matrikler, med en fælles teamleder. Vi er i alt 11 ergoterapeuter, 15 fysioterapeuter, en klinisk diætist og en motionsvejleder. Vi har en udviklingsfysioterapeut, en udviklingsergoterapeut, en hjerneskadekoordinator og vi er klinisk undervisningssted for fysioterapeutstuderende.

Vi varetager sundhedsfremme og genoptræning efter Sundhedslovens §119 og §140 og Servicelovens §86.1 Målgruppen er primært borgere over 18 år med ortopædkirurgiske, neurologiske, reumatologiske, geriatriske og medicinske diagnoser eller livsstilssygdomme. Borgerne trænes i målrettede forløb på hold eller individuelt, enten ambulant på træningscenter, i eget hjem og nærmiljø eller under indlæggelse på midlertidige pladser. Afdelingen er selvvisiterende til vores døgnpladser samt til genoptræning efter servicelovens §86.1.

I Herlev Kommune arbejder vi ud fra en vision om at borgeren er ”kaptajn i eget liv”. Det betyder at vi bestræber os på at inddrager borgeren mest muligt i planlægning og udførsel af forløbet, samtidig med at vi har en forventning om, at borgeren deltager aktivt i den genoptræning vi tilbyder.

Vi arbejder kontinuerligt med at optimere vores arbejdsgange og udnytte de ressourcer vi har til rådighed bedst muligt.

Stillingerne er til besættelse den 1. april 2019 eller snarest derefter. Arbejdstiden er på henholdsvis på 30 og 32 timer/uge og løn- og ansættelsesforhold i henhold til til gældende overenskomst mellem KL og Ergoterapeutforeningen.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i slutningen af februar 2019.
Vi ser frem til en begrundet ansøgning vedlagt CV og relevante eksamensbeviser.

Om Herlev
Herlev er placeret i hjertet af hovedstadsområdet med en velfungerende infrastruktur. Transportmulighederne til og fra Herlev er gode og bliver forstærket med den kommende letbane og de fire letbanestationer i byen. Samtidig byder Herlev på let adgang til grønne områder. Vi er i fuld gang med at udvikle byen, så den også i fremtiden har et levende handelsliv, en spændende bymidte og er attraktiv at bo og drive virksomhed i.

Vi udvikler den kommunale service med udgangspunkt i, at alle medarbejdere har et ansvar for helheden samt modet og kompetencerne til at træffe beslutninger. Vi skaber et Herlev i fremgang, som fortsat er præget af stærke fællesskabsinstitutioner, lokalt medansvar og aktiv deltagelse, hvor alle kan udfolde sig. Et Herlev, hvor de stærke vedbliver med at bidrage til at løfte de svage, og hvor progression for borgerne er fundamentet i vores tiltag og ydelser.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 1 dag (20.02.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Studerende Online

Deltidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenHerlev Kommune - hurtigt overblik


Logo: Herlev Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Herlev Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1281794/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT