Ph.d.-stipendier ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)

Roskilde Universitet (RUC)

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Praktikplads
Østsjælland

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH), Roskilde Universitet, søger et antal Ph.d.-stipendier fra 1. september 2019 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d.-studerende er tidsbegrænset til (3 år).

IKH samler RUCs kommunikationsfag (Kommunikation, Journalistik og Performance design) og kulturfag (dansk, filosofi, historie, kultur-og sprogmødestudier).

På Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) har vi ambitioner om at være nationalt såvel som internationalt førende inden for instituttets forskningsområder. Vi lægger vægt på at have og udvikle lokale, regionale, nationale og internationale forskernetværk, med det mål at sikre den højeste kvalitet i alle vores forskningsmæssige aktiviteter.

IKH har som ambition at udvikle en ny tværfaglig forskningsprofil i krydsfeltet mellem kommunikations-, kultur-, samfunds- og humanistisk forskning. IKHs forskning er karakteriseret ved dobbelt gennemslag, dvs. ved højeste videnskabelige kvalitet og ved direkte samspil med både offentlige, private og civilsamfundsaktører.

Ph.d.-skolen
Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved Ph.d.-skolen Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Ph.d.-programmet af samme navn tilbyder en række aktiviteter fra internationale ph.d.-kurser og aktuelle master classes med forskere fra hele verden til writing retreats, work-in-progress seminarer til uformelle aktiviteter.

Ph.d.-studerende indskrevet på IKHs forskerskole er tilknyttet mindst én af instituttets forskningsgrupper og opfordres til at samarbejde med centre og netværk.

Læs mere her https://ruc.dk/phdskolen-kommunikation-og-humanistisk-videnskab

Ansvar og opgaver
Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Vi søger efter ph.d.-forskningsprojekter, hvor emnet for forskningsprojektet er frit formuleret af ansøgeren. Vi ser dog gerne at forskningsprojektet ligger i krydsfeltet mellem kommunikation-, kultur-, samfunds- og humanistisk forskning.

Stipendiet er tilknyttet Ph.d.-skolen ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, og stipendiatens daglige arbejdsplads vil være på RUC i tilknytning til den forskningsgruppe, hvor hovedvejleder er medlem. Der lægges vægt på ansøgerens evne til at indgå i kollektive forskningsprocesser.

Ansøgere skal udarbejde en projektbeskrivelse på max fem sider inklusiv litteraturliste. Projektbeskrivelsen skal skitsere projektets genstandsfelt, gennemgå relevant forskning på område, redegøre for projektets teoretiske tilgange, anvendte metoder samt empirisk materiale og indeholde en tidsplan. Formålet med projektbeskrivelsen er at give ph.d.-skolen mulighed for at vurdere kvaliteten af projektet, herunder hvilke vejledningsmuligheder, det rummer, og hvorvidt det kan gennemføres inden for de tids- og ressourcemæssige rammer, der knytter sig til en tre-årig ph.d.-uddannelse. Tidsplanen spiller i denne forbindelse en særlig rolle som grundlag for at afgøre, om ansøgeren har en realistisk vurdering af, hvad der kan nås på tre år.

Kvalifikationer
For at komme i betragtning til indskrivning og ansættelse som ph.d.-studerende skal du have gennemført et kandidatstudium og opnået kandidatgraden.

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter og har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag.

Bedømmelse
I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på;

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;

  • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer
  • Karakterer på kandidatuddannelse eller tilsvarende
  • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen
  • Kvalitet og relevans af de metodologiske, teoretiske og empiriske valg
  • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode, teori og empiri
  • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre
  • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet
  • Relevansen af projektet for ph.d.-skolen

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt ph.d.-skoleleder, professor MSO Ida Willig (idaw@ruc.dk).

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 25 eller 26.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer pr. uge, med reference til institutleder Hanne Løngreen.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse. Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen må være på engelsk eller dansk og indeholde:

1. Projektbeskrivelse på max. 5 sider excl. litteraturliste

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende

4. Din tidsplan for ph.d.-projektet

5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 17. marts 2019

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 17.03.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Studerende Online

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Praktikplads
Østsjælland
Humaniora
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Forskning & Udvikling
Kommunikation & Media
Kunst & Kultur
Ledelse & Planlægning
UndervisningRoskilde Universitet (RUC) - hurtigt overblik


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Logo: Roskilde Universitet (RUC)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Facebook feed

Henter facebook feed...

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.ruc.dk


Roskilde Universitet (RUC) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1284032/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT