Praktikanter til HR, Administrationen, Hospitalsenhed Midt

Region Midtjylland

Praktikplads
Midtjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)

Brænder du for organisations- og kompetenceudvikling eller projektstyring og medvirke i udviklingsprojekter? Kan du arbejde selvstændigt med mange bolde i luften? Er du initiativrig og nysgerrig på at lære hvordan man arbejder i sundhedsvæsenet? Så er det måske dig, vi søger til vores teams i HR.

Der er to stillinger som praktikant ved HR, Administrationen, Hospitalsenhed Midt på Regionshospitalet Viborg ledige til besættelse med forventet tiltrædelse pr. 1. september 2019. Stillingerne er på 30-37 timer pr. uge. De præcise datoer for start og slut af forløbet er fleksible, men vi forventer et ca. fire måneders praktikforløb. Stillingerne er i henholdsvis HR Uddannelse og HR Personale og Arbejdsmiljø; to teams, der i den daglige drift har mange snitflader og tværgående opgaver. Ved en eventuel samtale vil vi sammen finde frem til, hvilket team du skal placeres i ud fra dine kompetencer og interesser.

Om stillingen
Du vil stifte bekendtskab med HR områdets forskelligartede funktioner samt få et grundigt indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation som fuldmægtig/konsulent i sundhedsvæsenet. Du vil blive fagligt udfordret i din opgaveløsning, og få et indgående kendskab til administration og offentlig forvaltning i sundhedsvæsenet. Du vil typisk få ansvaret for en større opgave, som du selvstændigt skal sørge for bliver løst i løbet af praktikperioden.

Som en del af Administrationen skal du servicere og rådgive hospitalsenhedens kliniske afdelinger/centre samt bistå hospitalsledelsens arbejde. Administrationen består af HR, Kvalitet og Forskning, Ledelsessekretariatet og herunder Kommunikation, Sundheds-IT samt Økonomi og Plan. Der er i alt 110 medarbejdere ansat i Administrationen.

Vi forventer, at du:

 • Er kandidatstuderende på en samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig, uddannelse fx Statskundskab, Politik og Administration, Folkesundhedsvidenskab, Uddannelsesvidenskab eller fx er studerende på administrationsbacheloruddannelsen
 • Har evnen til at indgå i relationer og arbejdssammenhænge med alle niveauer i en organisation
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret og kan prioritere imellem dine opgaver
 • Trives med mange opgaver og en uforudsigelig arbejdsdag med hyppige deadlines
 • Har mod på nye udfordringer
 • Evner hurtigt at sætte dig ind i nye områder fx retningslinjer, strategier m.m.
 • Har gode mundtlige og skriftlige kundskaber
 • Har erfaring med behandling af data i Excel

Som praktikant vil du få tilknyttet en praktikvejleder, der løbende vil vejlede dig og give dig feedback. Vi lægger vægt på, at du får et godt og udbytterigt forløb hos os.

Praktikant til HR Uddannelse
I HR Uddannelse er vi 7 medarbejdere. Teamet varetager en lang række uddannelsesopgaver inden for de ca. 25 forskellige uddannelser, som Hospitalsenhed Midt er praktiksted for. Vi arbejder med kompetenceudvikling af hospitalets ansatte, simulationsbaseret læring og udvikling af kursusaktiviteter. Desuden varetager HR Uddannelse rådgivning af afdelings- og centerledelser samt betjening af Hospitalsledelsen i uddannelsesspørgsmål.

Dine opgaver vil være forskelligartede og kan fx være:

 • Medvirke i planlægning, styring, opfølgning samt evaluering og afrapportering af projekter, fx omhandlende simulationsbaseret læring og kompetenceudvikling
 • Sagsbehandlingsopgaver til behandling hos Hospitalsledelsen om blandt andet uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder og vilkår for elever, studerende og ansatte
 • Sekretariatsbetjening af Uddannelsesrådet, der er et strategisk ledelsesforum. Du kommer blandt andet til at udarbejde dagsordenspunkter, referater, bidrage til præsentationer, mødeplanlægning, mødeindkaldelser m.m.
 • Medvirke til planlægning, koordinering og gennemførsel af fx pædagogiske aktiviteter og temadage for ansatte, hvor der er fokus på vidensdeling og optimering af tværfagligt samarbejde
 • Medvirke til at løse ad hoc opgaver
 • Mulighed for etablering af praktikant-netværk med andre praktikanter i HE Midt.

Du kan læse mere om uddannelse på Hospitalsenhed Midt på nedenstående: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/uddannelse/

For yderligere information kontakt
Leder af HR Uddannelse, Lone Geertsen Kolbæk.
tlf. 78 44 12 43

Praktikant til HR Personale og Arbejdsmiljø
I HR Personale og Arbejdsmiljø er vi 11 medarbejdere. Teamet varetager primært opgaver med personalesager, nærvær-fraværssamtaler, lønforhandling, organisationsudvikling, arbejdsmiljø, trivselsundersøgelser, proces- og projektledelse samt rådgivning af afdelings- og centerledelser og betjening af hospitalsledelsen i HR-relaterede spørgsmål.

Dine opgaver kan f.eks. være:

 • Medvirke i projektplanlægning, projektstyring, projektopfølgning samt evaluering og afrapportering fx i forbindelse med organisationsudvikling, samarbejde med frivilligorganisationer, virksomhedspraktikker m.m.
 • Sekretariatsbetjening, fx udformning af dagsordenspunkter, referater, mødeplanlægning, mødeindkaldelser m.m.
 • Udvikle og medvirke ved introduktion af nye ledere
 • Medvirke ved databehandling og bearbejdning/præsentation af HR-nøgletal
 • Medvirke i udviklingsprojekt vedrørende rekruttering og fastholdelse
 • Medvirke i opgaveløsningen af personaleadministrative opgaver
 • Opdatering af informationsmaterialer, hjemmesider på intra- og internet
 • Medvirke til at løse ad hoc opgaver
 • Mulighed for etablering af netværk med andre praktikanter i HE Midt.

For yderligere information kontakt
HR-konsulent, Nina Centio.
tlf. 78 44 12 18

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive. Hospitalsenheden har ca. 4.200 ansatte, og et budget på omkring 2,3 mia. kr. årligt. Primo april vil Regionshospitalet i Lemvig tilmed være en del af Hospitalsenhed Midt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er - i kraft af specialernes kompleksitet og bredde - en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

For yderligere information om Hospitalsenhed Midt: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/om-os/

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen som praktikant er ulønnet, men der vil være mulighed for at få dækket eventuelle udgifter til transport svarende til prisen på billigste offentlige transportform. For yderligere information læs mere her.

Formalia
Du har mulighed for at søge merit for praktikforløbet og således optjene ECTS-point ved at være i praktik hos os. Du skal selv undersøge hos din uddannelsesinstitution om praktikken vil være meritgivende. Vi har både mulighed for at tilbyde et praktikforløb med 20 og 30 ECTS-point. Vi vil i fællesskab udarbejde en praktikaftale med uddannelsesinstitutionen.

Praktikstedet er ved Region Midtjylland med tjeneste ved Administrationen i Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg.

Din ansøgning
Din ansøgning, vedlagt CV og eksamensudskrift skal være os i hænde senest søndag den 31. marts2019.
Du må gerne lave én samlet ansøgning, selvom du er interesseret i praktik i begge teams.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 14.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 31.03.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har ansøgt opslaget via Studerende Online

Praktikplads
Midtjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)
Administration
Human Resources
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Administration
Data & analyse
Human Resources
Kommunikation & Media
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Projektledelse
Rådgivning & Support
Undervisning
Økonomi & ForvaltningRegion Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1292621/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT