Hospitalsfysiker i onkologi til Afdeling for Medicinsk Fysik, Vejle Sygehus (English version below)

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Ph.d. & forskning
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

En fast stilling som hospitalsfysiker i onkologi ved Afdeling for Medicinsk Fysik, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus søges besat per 1. september 2019 eller snarest derefter.

Dine opgaver
Som hospitalsfysiker i afdelingen vil opgaverne ligge indenfor planlægning og kvalitetssikring af strålebehandling, dosimetri og drift af udstyr, samt implementering af nye metoder til strålebehandling i tæt samarbejde med stråleterapeuter, onkologer, radiografer og teknikere. Har du interesse i mere forskningspræget arbejde, vil der også være mulighed for at blive tilknyttet nogle af vores udviklings- og forskningsprojekter.

Vi søger
En fysiker der er ambitiøs, ansvarlig, resultatorienteret og kvalitetsbevidst. Kandidater med speciel interesse indenfor dosimetri, samt drift af acceleratorer vil blive foretrukket. Vi forventer, at du er god til både at samarbejde samt arbejde selvstændigt. Du skal have flair og interesse for at tilegne dig ny viden og omsætte den i praksis.

For at kunne blive hospitalsfysiker, skal du være uddannet cand. scient. eller civilingeniør med fysik som speciale. Ideelt har du allerede afsluttet eller er i gang med hospitalsfysikeruddannelsen indenfor det onkologiske grenspeciale.

Ansøgere med en udenlandsk uddannelse i medicinsk fysik må forvente at skulle have deres uddannelse godkendt af uddannelsesrådet under Dansk Selskab for Medicinsk Fysik. Såfremt du ikke er godkendt hospitalsfysiker, kan du komme i betragtning til en tidsbegrænset treårig uddannelsesstilling med mulighed for efterfølgende fastansættelse. Besøg https://dsmf.org/medicinsk-fysik/uddannelsen for information om uddannelsen. Under uddannelsen vil der være en del rejseaktivitet i forbindelse med kurser i ind- og udland.

Vi tilbyder
En 37 timers arbejdsuge hvor normal arbejdstid ligger på hverdage fra kl. 8:00-15:30 – i forbindelse med klinisk vagt kan arbejdstiden ligge frem til kl. 20:00. Derudover kan der være opgaver med implementering og kvalitetssikring, som først kan udføres efter normal arbejdstid.

Et spændende job, hvor dit arbejde har stor betydning for behandlingen af vores patienter, og hvor du får mulighed for faglig udvikling og specialisering.

Om afdelingen
I Afdeling for Medicinsk Fysik bliver du en del af en dynamisk gruppe bestående af 10 fysikere, 5 elektronikteknikere og 7 radiografer, der arbejder i et tværfagligt miljø med andre personalegrupper indenfor sundhedssektoren.

Afdelingen udfører strålebehandling for Region Syddanmark, som har et patientgrundlag på 1,2 mio. indbyggere, og vi arbejder til stadighed med at kunne tilbyde nye og bedre behandlinger til patienterne.

Vi råder over egne CT- og MR-skannere, 5 moderne acceleratorer til ekstern strålebehandling og udfører desuden MR-vejledt intrakavitær brachyterapi. Vi arbejder med en række moderne teknikker indenfor intensitetsmodulerede, billedvejledte, tidsopløste samt åndedrætsstyrede behandlinger.

Afdelingen har også en forskningsenhed, hvor vi blandt andet studerer effekten af strålebehandling i forhold til efterfølgende bivirkninger og livskvalitet og brug af maskin-læring indenfor stråleplanlægning.

Kontakt
Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Klinisk ansvarlig Cheffysiker Martin Berg: 7940 6800, martin.berg@rsyd.dk eller Teknisk ansvarlig Cheffysiker Bjarke Mortensen, 7940 6816, bjarke.mortensen@rsyd.dk

Ansøgning
Ansøgninger modtages kun elektronisk via HR-manager senest fredag den 10. maj 2019. Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag den 27. maj 2019.

Medical physicist for clinical position within radiotherapy at the Department of Medical Physics, Vejle Hospital (English version)

The Department of Medical Physics, Department of Oncology, Vejle Hospital (DK), is seeking to employ a full time medical physicist as per September the 1st 2019 or as soon as possible thereafter.

Tasks
As a medical physicist your tasks will include planning and quality assurance of radiation treatment, dosimetry and operation of equipment and implementation of new treatment methods in close cooperation with RTTs, oncologists, radiographers and linac engineers. If you have an interest in more research oriented work, there will be opportunities to partake in some of our research and development projects working in collaboration with the department research unit.

Preferred profile
You need to be ambitious, responsible, result oriented, and quality-conscious. Candidates with a specific interest in dosimetry and operation of medical linear accelerators will be preferred. We expect you to have good cooperative skills combined with the ability to work independently. You are eager to gain new knowledge and translate it into clinical practice.

You have a degree in medical physics or equivalent and you have clinical experience working in a radiotherapy department. Candidates with a non-Danish degree in medical physics must have their training approved by the Danish Medical Physics Society Education Committee following employment in our department. Applicants with a M. Sc. in physics without a degree in medical physics can come into consideration for a three-year fixed-time trainee position in medical physics (https://dsmf.org/medicinsk-fysik/uddannelsen).

We are offering
A 37 hours working week normally placed weekdays from 8.00 am till 3.30 pm. With duties in the clinic the working hours may expand until 8.00 pm. In addition to this implementing new techniques or quality assurance can only be done after clinical hours.

An exciting job, the opportunity of professional development and specialization while having a major impact on the treatment and cure of our patients.

About us
The Department of Medical Physics is a dynamic group counting 10 physicists, 5 electronics engineers, and 7 radiographers cooperating with other healthcare staff in a multidisciplinary environment.

We receive patients for radiotherapy from the Region of Southern Denmark, which has 1.2 million inhabitants, and we aim at continuously improving treatments on an individual level.

The Department has a CT scanner, an MRI scanner and 5 modern accelerators for external irradiation. In addition, we perform MR-guided intracavitary brachytherapy. We use state-of-the-art techniques for intensity modulated, image guided, 4D, and breath-hold controlled treatments.

In the department we also have a research unit, focusing on clinically relevant research including late-effects and quality-of-life following radiotherapy and the application of machine-learning techniques for image segmentation and treatment planning.

Contact
Further information on the position can be obtained by contact to:

Head of Medical Physics, Clinical Practice, Martin Berg: +45 7940 6800, martin.berg@rsyd.dk or Head of Medical Physics, Technical Practice, Bjarke Mortensen, +45 7940 6816, bjarke.mortensen@rsyd.dk

Application
Applications are accepted only through the HR-manager system. Please submit your application by Friday May the 10th 2019. Interviews will take place at Vejle Hospital on Monday May the 27th 2019.

Sygehus Lillebælt har en ambition om at være Patienternes Sygehus, og hos os kommer patienterne altid i første række. Sygehuset består af tre højt specialiserede enheder, hvor Kolding er Patienternes Akutsygehus, Rygcenter Syddanmark i Middelfart er Patienternes Rygsygehus, og Vejle er Patienternes Kræft- og Specialistsygehus. Sygehus Lillebælt har cirka 60.000 indlæggelser og 522.000 ambulante besøg om året. I alt er vi små 5.000 specialister, der på hvert vores område understøtter sygehusets drift, hvad enten det er med lægefaglig ekspertise i verdensklasse, forskning, sygepleje eller rene gulve.

Er vi din kommende arbejdsplads? Så overvejer du måske også at flytte til dit nye job. Læs her hvad Sygehus Lillebælt og Trekantsområdets kommuner kan tilbyde dig og din familie.


Ansøgningsfrist: snarest muligt

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Ph.d. & forskning
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Human Resources
Maskin & Design
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Teknik & Teknologi
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Produktion
Socialvæsen
TeknikRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1311753/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT