Studenter søges til Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Studiejob
Grønland & Færøerne
Storkøbenhavn
Udlandet (øvrige)

Departementet søger et antal studenter til Familie- og Opholdsafdelingen samt til Asyl- og Migrationsafdelingen.

Om stillingerne
Har du lyst til at indgå i en spændende og travl hverdag i et juridisk og politisk miljø, og har du interesse for udlændingeområdet? Så er stillingen som student i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement måske noget for dig.

De kontorer, der pt. søger studenter, er:

Familiesammenføring

Kontoret har ansvaret for udlændingelovens regler om familiesammenføring med ægtefæller og børn, reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, reglerne om opholdstilladelse til religiøse forkyndere og generelle spørgsmål om den offentlige sanktionsliste over udenlandske religiøse hadprædikanter.

Ydermere er kontoret ansvarligt for reglerne om ud- og afvisning, herunder generelle spørgsmål om udvisning af kriminelle udlændinge og udvisning af hensyn til statens sikkerhed eller offentlig orden. Under kontoret hører også reglerne om bortfald af opholdstilladelse mv. for såkaldte ’foreign fighters’ samt generelle spørgsmål om ophold og konkrete klagesager om ret til ophold på Færøerne og i Grønland.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af bistand til juridisk behandling af konkrete sagsbehandlingsklager, besvarelse af skriftlige borgerhenvendelser, håndtering af aktindsigtsanmodninger og juridisk informationssøgning.

EU-Ophold

Kontoret har ansvaret for reglerne om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til indrejse og ophold (personers fri bevægelighed). Kontoret har endvidere ansvaret for de opholdsretlige dele af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet.

Kontoret varetager for så vidt angår disse sagsområder ministeriets interesse i retssager anlagt ved EU-Domstolen og ved de nationale domstole og overvåger retspraksis med henblik på opfølgning og løbende implementering i dansk ret. Kontoret deltager endvidere i relevante nationale og internationale arbejdsgrupper og ekspertnetværk på området.

Endelig er den nationale implementering af Brexit forankret i kontoret for så vidt angår herboende britiske statsborgeres og deres familiemedlemmers ret til ophold.

Dine arbejdsopgaver vil komme til at bestå af bistand til juridisk sagsbehandling i form af besvarelse af borgerhenvendelser, udarbejdelse af domsresuméer af domme afsagt af EU-Domstolen, håndtering af aktindsigtsanmodninger og informationssøgning, ligesom du vil bistå med løbende opdatering af kontorets videndatabase mv.

Humanitært ophold

Enhedens hovedopgaver er at behandle konkrete sager om humanitær opholdstilladelse samt at monitorere international domstolspraksis fra EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD).

Dine arbejdsopgaver vil sammen med enhedens anden student primært bestå af bistand til konkret juridisk sagsbehandling i forhold til sager om humanitær opholdstilladelse, herunder indledende sagsbehandling af nye sager, udarbejdelse af sagsskridtsbreve og udkast til lettere afgørelser. Som student vil du ligeledes skulle bistå med håndteringen af aktindsigtsanmodninger, informationssøgning, besvarelse af borgerhenvendelser samt opdatere brevskabeloner mv.

Asyl og Visum

Kontoret har ansvaret for Dublin-reglerne, dvs. fastlæggelse af ansvar for behandling af asylansøgere mellem EU-landene, samt udlændingelovens regler om Flygtningenævnets virksomhed, kvoteflygtninge og inddragelse af asyltilladelser mv. Kontoret har desuden ansvaret for udlændingelovens regler om asylansøgeres, herunder uledsagede mindreåriges, vilkår i Danmark.

Kontoret har også ansvaret for grænsekontrol, herunder den aktuelle midlertidige grænsekontrol, godkendelse af grænseovergangssteder, menneskehandel samt sager i relation til kontrol- og sikkerhedsdagsordenen på udlændingeområdet. I forhold til sidstnævnte er kontoret tillige ansvarlig for de generelle emner, der relaterer sig til Nationalt ID-center.

Herudover har kontoret ansvaret for visumområdet, herunder repræsentationsaftaler, og udenlandske rejsedokumenter.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af bistand til juridisk behandling af konkrete sagsbehandlingsklager, besvarelse af skriftlige borgerhenvendelser og juridisk informationssøgning.

Om dig
Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, f.eks. jura, statskundskab eller en anden samfundsvidenskabelig uddannelse, og vi ser gerne, at du som minimum er på 2. år af grunduddannelsen.

Du har mod på et spændende job i et politisk miljø, hvor hverdagen kan være omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt. Vi forventer, at du er:

  • detalje- og procesorienteret
  • fleksibel, engageret og serviceminded
  • løsningsorienteret og har en positiv tilgang til alle opgaver
  • selvstændig og god til hurtigt at sætte dig ind i nye opgaver

I forhold til kontoret EU-Ophold vil det være en fordel, hvis du er god til engelsk.

Din nye hverdag
Som studentermedhjælper i Udlændinge- og Integrationsministeriet indgår du i et spændende og stærkt fagligt miljø, hvor kvaliteten af arbejdet vægtes højt. Du vil herigennem få et godt indblik i arbejdet inden for udlændinge- og integrationsområdet.

Du vil indgå i arbejdet i et af vores kontorer, hvor tonen er uformel, og hvor du arbejder tæt sammen med kontorets øvrige medarbejdere.

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter OAO-S Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten med en ugentlig arbejdstid på 15 timer.

Det er en forudsætning for stillingerne, at du er aktiv studerende og indskrevet ved en højere læreranstalt, og at du kan dokumentere dette.

Vil du vide mere om stillingerne, så kontakt:

  • kontorchef for Familiesammenføring, Moya-Louise Lindsay-Poulsen, på telefonnummer 61 98 34 47 eller på e-mail mlp@uim.dk
  • kontorchef for EU-Ophold, Charlotte Barslev, på telefonnummer 61 98 34 67 eller på e-mail chb@uim.dk
  • chefkonsulent i Humanitært ophold, Birgitte Maare, på telefonnummer 61 98 33 36 eller på e-mail bim@uim.dk
  • kontorchef for Asyl og Visum, Jesper Gori, på telefonnummer 61 98 34 30 eller på e-mail jsgr@uim.dk

Det bemærkes, at der bliver gennemført en registermæssig undersøgelse af din person, og at det er en forudsætning for stillingen, at du løbende kan bestå en registermæssig undersøgelse under hele din ansættelse.

Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest mandag den 3. juni 2019, kl. 12.00.

Vi forventer at holde samtaler i uge 23 og 24.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Behandling af persondata
Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf

Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: udlændinge og integration. Ministeriet har omkring 1.200 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet, herunder Udlændingenævnets sekretariat, Flygtningenævnets sekretariat og Nationalt ID-center.

Ansøgningsfrist:

03-06-2019

Arbejdstid:
Deltid

Arbejdssted:
Slotsholmsgade 10, 1216 København K

Hjemmeside:
www.uim.dk

Læs hvad medarbejderne synes om at arbejde hos os

Følg os på LinkedIn:

Kontaktpersoner:

Moya-Louise Lindsay Poulsen
Kontorchef

61983447

E-mail

Jesper Gori
Kontorchef

E-mail

Charlotte Barslev
Chefkonsulent

6198 3467

E-mail

Lisbeth Kunnerup
Enhedschef

E-mail


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 03.06.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Studiejob
Grønland & Færøerne
Storkøbenhavn
Udlandet (øvrige)
Administration
Jura
Samfundsvidenskab
Jura
Politik & Samfund
SocialvæsenUdlændinge- og Integrationsministeriet - hurtigt overblik


Placering
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Logo: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

50

ansatte med videregående uddannelse

100
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

50
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Udlændinge- og Integrationsministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1326919/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT