Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter til ansættelse pr. 1. februar 2020

Københavns Universitet (KU)

Deltidsjob
Storkøbenhavn

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter, der har lyst til aktivt at indgå i et fagligt stærkt undervisnings- og forskningsmiljø:

DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE (BA)

Fremsøg fagenes kursusbeskrivelse på www.kurser.ku.dk

Arbejdsopgaver:
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling, hvor du i det daglige refererer til fagets fagleder (en videnskabelig medarbejder ved fakultetet). Det er fagleders ansvar at planlægge og udvikle faget og sikre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mens du bidrager med relevant juridisk eller anden faglig viden. Derudover løser du følgende opgaver:

• Forberedelse og gennemførelse af holdundervisning

• Feedback til de studerende i undervisningen

• Brug af fakultetets digitale læringsværktøjer

• Evaluering og kvalitetssikring af undervisningen

• Deltagelse i møder

• Rettelse af øvelsesopgaver på fag, hvor de indgår

• Evt. eksamination af de studerende

Dine arbejdsopgaver og -omfang fastlægges af fagleder forud for hvert semester.

Introduktionsseminar til fakultetets læringsprincipper:
Som nyansat underviser skal du deltage i et seminar inden semesterstart, hvor du introduceres til fakultetets læringsprincipper. Seminaret afholdes to gange. Du tilmelder dig efter modtagelse af invitation til den dato, der passer dig bedst. Seminaret afvikles:

• Tirsdag den 28. januar kl. 9 - 14.30 eller

• Torsdag den 30. januar kl. 15 - 20.30

Kvalifikationskrav:
For at søge stillingen skal du som minimum have en relevant kandidatgrad.

Derudover vægter det positivt, at du har:

• Et højt fagligt niveau

• Praksiserfaring inden for fagområdet

• Erfaring med at undervise, herunder positive undervisningsevalueringer

• Erfaring med digitale læringsværktøjer

• Erfaring med sparring og feedback i en læringssituation

Ansættelsesvilkår:
Ansættelse som undervisningsassistent sker efter Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag - hos Moderniseringsstyrelsen. Ansættelse sker som udgangspunkt for en periode på 3 år.

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/personaleforhold-pa-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner/ansaettelse/ansaettelsesformer/censorer

Bibeskæftigelse som underviser hos private udbydere af eksamensforberedende kurser o.lign. målrettet fakultetets studerende er uforeneligt med en ansættelse som underviser ved Det Juridiske Fakultet.

Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på kr. 246,22 (1. april 2019-niveau).

Aflønning sker efter et takstsystem, hvor hovedparten af lønnen udbetales bagud med 1/5 i månederne september-januar og februar-juni. Resten udbetales som et engangsbeløb efter semestrets afslutning. Bemærk: Din deltagelse i introduktionsseminaret til fakultetets læringsprincipper aflønnes ikke separat, idet arbejdet indgår i din undervisningsforberedelse.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål vedr.

• fagene kan rettes til fagets kursusansvarlig. Fremsøg kursusbeskrivelsen på http://kurser.ku.dk og se under ”Kursusinformation” i højre side.

• ansættelsesvilkårene kan rettes til HR Søndre Campus: HRSC@hrsc.ku.dk

Ansøgning og frist:
Ansøg via linket nederst på siden senest 30. oktober 2019. Følgende dokumenter skal uploades:

• Ansøgning

• CV

• Bachelor- og kandidatbevis inkl. karakterudskrift

• Dokumentation i form af EU registreringsbevis eller opholds- og arbejdstilladelse, hvis du ikke har dansk statsborgerskab

Bemærk: Ønsker du at søge som underviser i flere fag, skal du sende en ansøgning for hvert fag samt oplyse herom i din ansøgning.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Besøg https://jura.ku.dk/ for at læse om Det Juridiske Fakultetets strategi og visioner.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 30-10-2019

Ansættelsesdato: 01-02-2020

Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 30.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Deltidsjob
Storkøbenhavn
Humaniora
Jura
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Data & analyse
Jura
Politik & Samfund
UndervisningKøbenhavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1396407/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT