Studentermedhjælpere til sekretariatet for undersøgelseskommissionen i sagen om instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet (Instruksko

Justitsministeriet

Studiejob
Storkøbenhavn

Til Instrukskommissionens sekretariat søges med tiltræden snarest muligt to studentermedhjælpere, der kan indgå i sekretariatets arbejde.

Instrukskommissionen er endnu ikke endeligt nedsat, men forventes nedsat i slutningen af januar 2020. Stillingerne opslås derfor med forbehold for kommissionens endelige nedsættelse.

Instrukskommissionen vil ifølge kommissorium af 3. december 2019 få til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til statslige myndigheders generelle administration og håndtering af konkrete sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig.

Kommissionen vil komme til at bestå af en formand, der er landsdommer, en advokat og en professor. Formanden leder sekretariatet, der består af en eller to juridiske sekretær, der er byretsdommere, og et antal administrative og juridiske medarbejdere. Der vil til kommissionen blive tilknyttet it-faglig konsulentbistand. Du kan læse mere om Instrukskommissionen nederst i opslaget.

Sekretariatets kontorer kommer til at ligge på adressen Ved Stranden 8/Admiralgade 28, 2. sal, 1061 København K.

Vi søger
studerende med samfundsvidenskabelig baggrund (cand.jur., cand.scient.pol. eller lignende). Vi lægger vægt på, at du har bestået eller snarest forventer at bestå grunduddannelsen, at du har et højt fagligt niveau, er fagligt nysgerrig samt udtrykker dig godt skriftligt.

Du skal både kunne arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre. Sekretariatet er en lille arbejdsplads, hvor der er et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø. Vi forventer, at du er fleksibel med hensyn til arbejdstid og -opgaver.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid vil udgøre mellem 8 og 15 timer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster. Ansættelsesområdet er sekretariatet forundersøgelseskommissionen i sagen om instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet (Instrukskommissionen).

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingerne.
Vi tilbyder
dig et studierelevant job i et spændende og stærkt fagligt miljø, hvor kvaliteten af arbejdet er i højsædet. Arbejdet vil bl.a. bestå i udarbejdelse af notater, informationssøgning mv.

Som student i kommissionens sekretariat vil du indgå i en unik arbejdsplads, hvor du vil få mulighed for at beskæftige dig med centrale dele af bl.a. forvaltningsretten, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention om barnets rettigheder.

Du vil således komme til at deltage i behandlingen af det omfattende materiale, som kommissionen skal gennemgå. Du vil arbejde tæt sammen med navnlig sekretariatets juridiske sekretærer, fuldmægtige og sekretariatets øvrige personale. Der vil desuden være mulighed for at bistå kommissionen i forbindelse med møder, afhøringer mv.

Stillingerne ønskes besat med tiltrædelse snarest muligt. Stillingerne er midlertidige og ophører, når kommissionen har afsluttet sit arbejde.

Du kan søge
stillingerne elektronisk på http://www.justitsministeriet.dk/ under Karriere, og din ansøgning skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 30. januar 2020.
Ansøgningen vedlægges CV, karakterudskrifter og eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.

Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Lasse Lykke Gregersen på telefon 2963 8599.

Om Instrukskommissionen
Instrukskommissionen vil ifølge kommissorium af 3. december 2019 få til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til statslige myndigheders generelle administration og håndtering af konkrete sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig.

Undersøgelseskommissionen skal bl.a. undersøge og redegøre for, om myndighedernes administration og håndtering af sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig, herunder i tilfælde, hvor parret havde et eller flere fælles børn, er sket i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper og Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention om barnets rettigheder.

Undersøgelsen og redegørelsen skal navnlig omfatte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pressemeddelelse af 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever samt ministeriets skriftlige såvel som mundtlige instruktioner til Udlændingestyrelsen samt øvrig skriftlig og mundtlig kommunikation i forbindelse med pressemeddelelsen, herunder drøftelser mv. på koncerndirektionsmødet den 10. februar 2016. Undersøgelseskommissionen skal herunder undersøge og redegøre for grundlaget for og omstændighederne vedrørende tilblivelsen af pressemeddelelsen og ministeriets instruktioner til Udlændingestyrelsen, herunder den rådgivning til ministeren, som blev ydet i forbindelse hermed.

Kommissionen skal endvidere undersøge og redegøre for forløbet efter udstedelsen af pressemeddelelsen den 10. februar 2016, herunder om og i givet fald hvornår Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet eller Udlændingestyrelsen blev opmærksom på, at der i konkrete sager om indkvartering kunne rejses spørgsmål i forhold til bl.a. forvaltningsretten og Danmarks internationale forpligtelser, samt hvilke skridt af konkret eller generel karakter dette i givet fald gav anledning til, herunder i forhold til dialog med andre myndigheder.

Herudover skal undersøgelseskommissionen undersøge og redegøre for de involverede myndigheders oplysning af Folketingets Ombudsmand i forbindelse med de undersøgelser af adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere, som Ombudsmanden har foretaget. Undersøgelsen og redegørelsen skal endvidere omfatte de oplysninger, der er givet til Folketinget om forløbet. Som led i undersøgelsen og redegørelsen for oplysningen af Folketingets Ombudsmand og Folketinget skal kommissionen inddrage den rådgivning til ministeren, som blev ydet i forbindelse hermed.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 30.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Studiejob
Storkøbenhavn
Administration
Jura
Samfundsvidenskab
Administration
Jura
Politik & SamfundJustitsministeriet - hurtigt overblik


Placering
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Logo: Justitsministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.justitsministeriet.dk/


Justitsministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/1451852/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT