Få opslag som dette inden alle andre

DTU Studieprojekt - Healthy participants for for our research study on the perception of the human body.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)Healthy participants for for our research study on the perception of the human body.

Udbyder
Vejleder
Sted
København og omegn
At the Section for Cognitive Systems we are seeking participants for our research study on the perception of the human body. Participants would take part in a experiment where they should visually determine in a series of triplets, which of the 3 images look the least like the remaining two. Participants have to be between 18 and 30 years old and have normal eye-sight (wearing glasses is perfectly fine) that allows to perceive the content presented on a computer screen without any problem.

Participant will be reimbursed with 150 DKK / hour (taxed). The experiment lasts 1 hour and takes place at DTU.

For more information send an email to: Federico Bergamin (fedbe@dtu.dk)

Emneord

 • Bioteknologi og biokemi
 • Konstruktion og mekanik
 • Elektroteknologi
 • Energi
 • Fysik
 • Fødevarer, fisk og landbrug
 • Geovidenskab
 • Informationsteknologi
 • Kemi
 • Matematik
 • Materialer
 • Medicin og medicoteknik
 • Miljø og forurening
 • Produktion og ledelse
 • Rumforskning
 • Transport og logistik
 • Bakterier og mikroorganismer
 • Biologiske systemer
 • Celler
 • Enzymer og proteiner
 • Fermentering
 • Gener og genomer
 • Syntetisk biologi
 • Vira
 • Brandteknik og brandsikkerhed
 • Brokonstruktion
 • Bygningsdesign
 • Byggematerialer
 • Byggeproduktion og byggeledelse
 • Bygningskonstruktion
 • Forbrændingsmotorer
 • Indeklima
 • Kyster og havne
 • Maskinkonstruktion
 • Skibe og off-shore-konstruktioner
 • Antenner
 • Elektromagnetisme
 • Elektronik
 • Elteknik
 • Lyd
 • Mikrobølgeteknologi
 • Robotteknik og automation
 • Bioenergi
 • Brændselsceller
 • Elforsyning
 • Energieffektivisering
 • Energilagring
 • Energiproduktion
 • Energisystemer
 • Fossile brændsler
 • Kraftværker
 • Solenergi
 • Vindenergi
 • Lasere
 • Lyskilder
 • Mikro- og nanoteknologi
 • Optik
 • Sensorer
 • Hav- og dambrug
 • Ernæring og kostvaner
 • Fisk og skaldyr
 • Fiskeri og fiskebestande
 • Fødevarekvalitet
 • Fødevareproduktion
 • Fødevaresikkerhed
 • Fødevareteknologi
 • Sundhedsfremmende stoffer
 • Geologi
 • Havforskning
 • Isforskning
 • Jordens magnetfelt
 • Klimaændringer
 • Kortlægning og opmåling
 • Meteorologi
 • Polarforskning
 • Råstoffer og råstofudvinding
 • Billedanalyse
 • Computerberegning
 • Dataanalyse
 • Hardware og komponenter
 • It-systemer
 • Software og programmering
 • System- og datasikkerhed
 • Telekommunikation
 • Analytisk og teoretisk kemi
 • Katalyse
 • Teknisk kemi
 • Nanopartikler
 • Geometri
 • Matematisk analyse
 • Matematisk logik
 • Matematisk modellering
 • Statistik
 • Polymerer
 • Metaller og legeringer
 • Fysiologisk modellering
 • Høreapparater
 • Hospitalsindretning
 • Kunstige organer
 • Medicinske apparater og systemer
 • Nanomedicin
 • Radioaktive lægemidler og isotoper
 • Sundhed og sygdomme
 • Affaldshåndtering
 • CO2-udskillelse og CO2-lagring
 • Jordforurening
 • Klimatilpasning
 • Luftforurening
 • Miljøkemi
 • Spildevand og vandafledning
 • Vandforsyning
 • Økosystemer
 • Entreprenørskab
 • Innovation og produktudvikling
 • Livscyklusanalyse
 • Operationsanalyse
 • Systemanalyse
 • Astrofysik
 • Jordobservation
 • Kosmisk stråling
 • Rumteknologi og instrumenter
 • Satellitter
 • Solsystemet
 • Transportadfærd
 • Trafikmodeller
 • Transportøkonomi
 • Transportsikkerhed
 • Mobilitet
Tags
 • experiment
 • humanperception
 • volunteer
Kontakt
Virksomhed/organisation
DTU Compute

Navn
Federico Bergamin

Stilling
Videnskabelig assistent

Mail
fedbe@dtu.dk

Vejleder-info
Bachelor i Kunstig Intelligens og Data
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i General Engineering
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Bygningsdesign
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Medicin og Teknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Bioteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Kemi og Teknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Byggeteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Cyberteknologi (tidligere Netværksteknologi og it)
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Design & Innovation
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Geofysik og Rumteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Elektroteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Vand, bioressourcer og miljømanagement
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Teknisk Biomedicin
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Matematik og Teknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Produktion og Konstruktion
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Fysik og Nanoteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Softwareteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Strategisk Analyse og Systemdesign
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Bæredygtigt Energidesign
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i IT og kommunikationsteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bachelor i Miljøteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bygningsdesign
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Arktisk Teknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Bygningsdesign
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Arktisk Byggeri og Infrastruktur (tidl. Arktisk Teknologi)
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Kemi- og Bioteknik (tidl. Kemi- og Bioteknologi)
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Kemiteknik og International Business (tidl. Teknologi og økonomi (kemi))
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Byggeri og Infrastruktur
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, IT-elektronik
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Elektrisk energiteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Elektroteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Fødevaresikkerhed og -kvalitet (tidl. Fødevareanalyse)
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Eksport og Teknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Sundhedsteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, It og økonomi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Produktion
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Maskinteknik
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Mobilitet, Transport og Logistik (tidl. Trafik og Transport)
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Proces og Innovation
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Softwareteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, Fiskeriteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kemi- og Bioteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Teknologi og Økonomi - Kemisporet
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bygning
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Byggeri og infrastruktur
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Elektro
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Stærkstrøm
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Elektronik
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Fødevareanalyse
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Eksport
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Sundhedsteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

IT, Ballerup
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Teknologi og Økonomi - It-sporet
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

It, Lyngby
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Maskin, Ballerup
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Maskin, Lyngby
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Proces og Innovation
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Produktion
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Bæredygtig Energiteknik
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Teknologi og økonomi (kemi)
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Teknologi og økonomi (kemi)
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Teknologi og økonomi (kemi)
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Teknologi og økonomi (kemi)
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Trafik og Transport
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Trafik og Transport
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Avancerede Materialer og Sundhedsteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Anvendt Kemi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Autonome systemer
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Autonome Systemer
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Autonome Systemer
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Kommunikationsteknologier og Systemdesign
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Menneskeorienteret Kunstig Intelligens
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Business Analytics
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Bygningsdesign
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Bioinformatik og Systembiologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Medicin og Teknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Bioteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Kemisk og Biokemisk Teknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Byggeteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Design og Innovation
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Elektroteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Lyd og Akustisk Teknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Konstruktion og Mekanik
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Fotonik
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Fødevareteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Industriel Økonomi og Teknologiledelse
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Materiale- og Procesteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Matematisk Modellering og Computing
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Olie- og Gasteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Farmateknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Fysik og Nanoteknologi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Bæredygtig Energi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Transport og Logistik
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Kandidatuddannelsen i Vindenergi
Vejleder
Federico Bergamin

Type
Andet

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Ansøg
Opslagstype
Studieprojekt/speciale
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Elektro & Telekommunikation
Fødevarer & Veterinær
IT
Kemi, Biotek & Materialer
Klima, Miljø & Energi
Landbrug & Natur
Marketing & Business
Maskin & Design
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Produktion, Logistik & Transport
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Naturvidenskab
Teknik
Få opslag som dette inden alle andre

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - hurtigt overblik


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Placering
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby
Logo: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.dtu.dk


Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1470583/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT