Få opslag som dette inden alle andre

Professor MSO i velfærdsstatens og velfærdssamfundets historie, kultur og materialitet

NationalmuseetArbejdsopgaver
Den primære opgave for professor MSO’en bliver at stå i spidsen for en stor, flerårig og tværvidenskabelig forskningssatsning, der bidrager med ny videnskabelig viden, og som løbende kan omsættes til formidlingstiltag. Indledningsvis vil hovedopgaven være - i tæt samarbejde med forskningschefen og museets direktion - at definere rammer og indhold for den nye, store tværvidenskabelige forskningssatsning. Med afsæt heri bliver det opgaven at sikre faglig ledelse og tværgående koordination af forskningssatsningen på tværs af faggrænser og institutioner, samt selv at bidrage inden for forskningsfeltet. Varetagelsen af de økonomisk-administrative elementer af den tværvidenskabelige forskningssatsning sker i tæt samarbejde med bl.a. museets forskningskoordinator.

Professor MSO’en er organisatorisk placeret i forskningsenheden Nyere Tid og Verdens Kulturer, der omfatter såvel museets forskningsmiljø inden for nyere tid som det krigshistoriske og etnografiske. Professor MSO’en vil referere til enhedens forskningschef.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have relevante forskningsmæssige kvalifikationer på professor MSO-niveau inden for en relevant faggren såsom historie, etnologi, kunsthistorie, antropologi, sociologi, økonomi, statskundskab eller lignende.

Vi forventer desuden, at ansøgere kan dokumentere stor erfaring og konkrete resultater i forhold til:

  • Forskningsledelse
  • At søge og opnå betydelige eksterne forskningsmidler
  • Videnskabelig produktion på internationalt niveau
  • Samarbejde og koordination på tværs af faggrænser og nytænkning af forskningsfelterne kulturhistorie og/eller materiel kultur
  • Samarbejde med nationale og internationale netværk

Det vil desuden være en fordel, hvis ansøgere har arbejdet med nye formidlingsformer i forbindelse med f.eks. udstillinger, radio og tv.

Erfaringen har ansøgerne opnået fra hidtidig beskæftigelse på et museum, en højere læreanstalt, sektorforskningsinstitution eller tilsvarende.

Vi forventer, at ansøgerne:

  • Selvstændigt og i samarbejde med Nationalmuseets chefer og medarbejdere kan løfte en bred portefølje af opgaver inden for rammerne af den kommende tværvidenskabelige satsning
  • Har udprægede samarbejds- og kommunikationsevner - såvel internt på Nationalmuseet som eksternt
  • Kan trives med mange samtidige komplekse opgaver
  • Kan løse opgaver med høj kvalitet under tidspres
  • Mestrer engelsk i skrift og tale

Da arbejdsfeltet er dansk kultur og empirien er på dansk, skal en kommende Professor MSO kunne læse og forstå dansk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år fra ansættelsestidspunktet. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet.

Ansøgernes faglige kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med ekstern deltagelse.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse.

Stillingen ønskes besat 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Skriftlig ansøgning med et kortfattet bud på rammer og indhold for den nye, store tværvidenskabelige forskningssatsning samt et cv med oplysning om uddannelse, hidtidig beskæftigelse og en publikationsliste skal sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job ogskal være museet i hænde senest fredag den 14. august 2020.
Den videnskabelige produktion, som ønskes inddraget i bedømmelsen, uploades til museets rekrutteringssystem eller indsendes i 3 eksemplarer til Nationalmuseet, Personale, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K og skal ligeledes være modtaget af museet senest fredag den 14. august 2020. Kun bøger/monografier vil blive returneret.

Ansøgere kan højst vælge fem videnskabelige værker, hvoraf højst to må være monografier, og mindst tre af værkerne skal være udgivet inden for de sidste fem år fra ansøgningsfristens udløb.

Hvis en publikation har mere end en forfatter, eller er resultatet af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Nationalmuseet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til forskningschef Christian Sune Pedersen på telefon: 41 20 62 00, eller mail: christian.sune.pedersen@natmus.dk eller forskningskoordinator Thomas Grane på telefon: 41 20 60 32, eller mail: thomas.grane@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Nationalmuseetgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.01.2021
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Arkitektur, Kunst & Design
Humaniora
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Kunst & Kultur
Ledelse & Planlægning
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Nationalmuseet - hurtigt overblik


Nationalmuseet
Nationalmuseet
Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske hovedmuseum og omfatter såvel danske som udenlandske kulturers historie. Det er Nationalmuseets ønske at gøre sine rige samlinger stadig mere tilgængelige, således at de danner et inspirerende udgangspunkt for forskning, undervisning, forståelse og tolkning af kulturhistorien.

Placering
Ny Vestergade 10
1471 København K
Logo: Nationalmuseet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Flicker

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://natmus.dk/


Nationalmuseet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1506087/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT