Få opslag som dette inden alle andre

Ph.d.- interessetilkendegivelse inden for emnet: videokonsultationer i almen praksis

Syddansk Universitet (SDU)Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet indkalder hermed interessetilkendegivelser til en ph.d.-stilling inden for emnet: Videokonsultationer i almen praksis.

Der er tale om en 3-årig stilling som lønnet ph.d.-stipendiat til besættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Forskningsenheden og forskningsgruppen
Forskningsenheden for almen praksis er en tværfaglig forskningsenhed, der har som primært anliggende at undersøge og kvalificere forhold, der er aktuelle i - og relevante for - en almen praksis kontekst. De 80 medarbejdere på forskningsenheden varetager forskning, undervisning og formidling. Information om Forskningsenheden findes på https://www.sdu.dk/da/almenpraksis.

Ph.d.-stipendiaten vil indgå i et større nationalt projekt om Videokonsultationer i almen praksis, som er et samarbejdsprojekt mellem alle fire Forskningsenheder for Almen Praksis i Danmark, finansieret af ”Forskningsfonden for Almen Praksis” og ”Sygeforsikringen Danmark”.
De nærmeste samarbejdspartnere, vil, udover ph.d.-stipendiatens hovedvejleder og medvejleder(e), blive en gruppe på 7-8 personer i dette nationale projekt.
Gruppen er tværdisciplinær og består af forskere med baggrund inden for medicin, historie, medievidenskab, sociologi, psykologi og kommunikation.

I det daglige arbejde indgår ph.d.-stipendiaten i et fagligt stærkt og socialt inspirerende forskningsmiljø ved Forskningsenheden for Almen Praksis. Ph.d.-stipendiaten kommer desuden til at indgå i én eller flere forskningsgrupper lokalt på enheden (fx forskningsgruppen ”Relationer i Almen Praksis”), i en journal club for ph.d.-studerende samt i metodegrupper på forskningsenheden.

Om Videokonsultationer i almen praksis
Videokonsultationer i almen praksis har kun været anvendt i meget begrænset omfang inden COVID-19 pandemikrisen – i Danmark og internationalt. COVID-19 har dog fået mange praktiserende læger til at indføre videokonsultationer som en alternativ konsultationsform – i første omgang for at kunne blive ved med at behandle patienter uden risiko for smittespredning.

Hvad videokonsultation medfører af nye, forandrede muligheder, men også udfordringer, fx hvad angår faglig kvalitet, kommunikation og relation mellem læge og patient, organisatoriske forandringer i klinikken samt lige adgang til sundhedsydelser, vides endnu ikke.
Da videokonsultation bliver et fast tilbud i det danske sundhedsvæsen, er det nødvendigt at generere et solidt forskningsgrundlag for videre praksis omkring videokonsultationer således, at fremtidig høj behandlingskvalitet kan sikres.

Beskrivelse af delprojekt
Projektet, som ph.d.-stipendiaten vil drive som delprojekt inden for det store nationale projekt om videokonsultation i almen praksis, vil specifikt undersøge de relationelle (herunder kommunikative) og organisatoriske implikationer af videokonsultation i almen praksis.

Den ph.d.-studerende vil være drivkraften i dette delprojekt, herunder datagenerering, analyser og forskningsformidling samt anden vidensformidling bredere i samfundet. Der må forventes nogen rejseaktivitet til selvorganiserede besøg i klinikker i alle egne af Danmark for at generere datamateriale (interviews med læger, praksispersonale og patienter samt observation i almen praksis klinikker).
Delprojektet kommer til at foregå som selvstændig forskning under vejledning.

Kriterier for vurdering af ansøgere
Ansøger skal have en master- eller kandidatgrad. Karakterniveau vil blive vurderet i relation til ansøgers øvrige erfaring.

Vi søger derudover en kandidat, der interesserer sig for og har erfaring med kvalitativ metode (fx gennem specialeforløb), det være sig deltagerobservation, individuelle interviews eller tekstanalyser, og som er bekendt med den kvalitative forskningstraditions særegenhed som videnskabelig disciplin.

Øvrige kriterier:
• Dansk-kundskaber på et niveau, der tillader, at datagenerering kan foregå på dansk.
• Gode engelskkundskaber, der tillader selvstændig videnskabelig formidling på engelsk.
• Erfaring med publicering og anden vidensformidling inden for relevant emne vil blive anset som positivt.

Jobbeskrivelse
Foruden en artikelbaseret ph.d.-afhandling og opfyldelse af de almindelige krav om ph.d.-kursusdeltagelse svarende til ca. 30 ECTS-point, undervisning samt ophold i et andet – gerne internationalt - forskningsmiljø forventes stipendiaten med støtte fra de øvrige projektdeltagere at udvikle undervisning, som træner læger i ’den gode videokonsultation’ samt udvikle formidlingsmateriale til gavn for patienter som ønsker at benytte videokonsultation.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til lektor Elisabeth Assing Hvidt, ehvidt@health.sdu.dk; tlf. 61 78 77 77.

Ansøgning
Ansøgning indsendes elektronisk ved at klikke på ’Søg stillingen’.
En ansøgning skal indeholde (som pdf.- eller docx.-filer):
1. En motiveret ansøgning på dansk (cover letter på ca. 1 side) (uploades under punktet ’Ansøgningsformular’)
2. Komplet CV om uddannelsesbaggrund, erfaring, sprogfærdigheder og andre erfaringer af relevans for stillingen
3. Eksamensbevis med karakterudskrift (hvis uddannelsen ikke er afsluttet vedlægges et opdateret udtræk af karakterblad)
4. Evt. publikationsliste (alle typer af publikationer medtages)

Alle filer skal være i Pdf- eller Word-format. Den enkelt fil må ikke overstige 10 MB.

Mangelfulde ansøgninger og ansøgninger indsendt efter deadline vil ikke blive behandlet.

Samtaler forventes afholdt i uge 6 2021.

Ansøgningsfrist 31. januar 2021

Ved enighed om ovenstående mellem ansøger og hovedvejleder/projektkoordinator, udarbejdes herefter en projektbeskrivelse og ansøgning om indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Ph.d.-studerende ansat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet aflønnes i henhold til gældende aftale mellem Finansministeriet og AC om lønnede ph.d.-stipendiater.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Send ansøgning
Ansøgningsfrist 2021-jan-31
Du kan søge om jobbet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved at udfylde ansøgningsformularen

ANSØG ONLINE

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Syddansk Universitet (SDU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 3 dage (31.01.2021)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Praktikplads
Geografi
Fyn
Uddannelse
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Kommunikation & Media
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Syddansk Universitet (SDU) - hurtigt overblik


Syddansk Universitet (SDU)
Syddansk Universitet (SDU)
SDU åbnede dørene for de første studerende i Odense i september 1966, og siden da er det gået stærkt. Vi har nu fem fakulteter med omkring 30.000 studerende, heraf mere end 15 % fra udlandet, og knap 4.000 ansatte fordelt på hovedcampus i Odense samt regionale campusser i Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg og København.

Placering
Campusvej 55
5230 Odense M
Logo: Syddansk Universitet (SDU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.sdu.dk


Syddansk Universitet (SDU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1630507//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT