Få opslag som dette inden alle andre

Tilkaldevikarer og ferieafløsere til botilbud Hedebo og opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej

Brønderslev KommuneEr du uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller pædagog og søger vikararbejde, kan det være dig, vi mangler i Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune.

Tilkalde-vikarer søges til Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune til det socialpædagogiske botilbud Hedebo og Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej ved pludseligt opstået behov og mulighed for begivenhedsbegrænset ansættelse i forbindelse med ferieafvikling.

Arbejdstiden er varierende og i blandende vagter dag, aften og nat alle ugens dage.

Vi trænger til at få opdateret vores vikarflok her op til sommeren, og måske er du én af dem, vi søger.
Vores tilkalde-vikarer melder ind til vores planlægger hvornår, de har mulighed for at hjælpe, og man vil derfor som udgangspunkt ikke blive kontaktet med mindre, man selv har givet tilsagn herom.
Først lidt om tilbuddene:
Hvad er Hedebo?
Hedebo er et socialpsykiatrisk botilbud med plads til 36 borgere fordelt i 4 grupper.
Tilbuddet rummer følgende efter Lov om Social Service:

 • længerevarende botilbud efter §108
 • midlertidigt botilbud efter §107
 • en flexplads efter §84 som er et midlertidigt tilbud. Opholdet på flexpladsen kan være akut såvel som planlagt og kan have varierende længde.
 • telefonrådgivningen som er et socialpsykiatrisk tilbud for udsatte borgere med fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse efter §12 i tidsrummet 16-07.

Målgruppen
Målgruppener borgere i alderen 18 år og op med betydelige psykiatriske problemstillinger.
I tilbuddene er der således tale om et målrettet, længerevarende eller midlertidigt og rehabiliterende tilbud med det formål, at fremme trivsel og selvstændighed for den enkelte borger.

Hvad er Thorvaldsensvej?
Thorvaldsensvej er opgangsfællesskab med plads til 11 borgere i egen bolig jævnfør Almenboliglovens §105 med støtte jævnfør Servicelovens §85. Lejlighederne er fordelt i to opgange, og i den ene opgang er vores fælleslejlighed, hvor medarbejderne også har kontor.
Borgermålgruppen i opgangsfællesskabet er bred, da der både er borgere tilknyttet socialpsykiatri og handicap.
Der er medarbejdere i opgangsfællesskabet alle dage hele året i tidsrummet kl. 7.00 til 22.00.
Målgrupperne
Målgruppen på psykiatriområdet er voksne i aldersgruppen 18-85 år med betydelig psykisk funktionsnedsættelse og med psykiatriske problemstillinger, som eksempelvis skizofreni, bipolare lidelser, personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser mm.
Der kan være tale om voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som har alvorlige problemer med at mestre tilværelsen, både personligt og socialt.
Målgruppen for borgere på handicapområdet er unge/voksne borgere i aldersgruppen 18-85 år, som er sent udviklet både socialt, psykisk og følelsesmæssigt. Borgerne har behov for socialpædagogisk bistand for at mestre tilværelsen på det personlige, kognitive, praktiske og sociale plan.
På begge områder gælder det, at målgruppen er borgere der er udredt og afklaret ift. funktionsniveau.

Generelt om arbejdet
Uanset målgruppe arbejder vi sammen med den enkelte borger målrettet og rehabiliterende med det formål, at fremme trivsel og selvstændighed for den enkelte borger.
Vi har indenfor Handicap- og Psykiatri i Brønderslev Kommune defineret kerneopgaven som "Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre sit liv med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde".
Vi arbejder ud fra devisen ”I samspil med borgerne” og værdierne nysgerrig, fællesskabende og modig, hvilket du kan læse mere om i følgende link: I samspil med borgerne - Ansat i Brønderslev Kommune (bronderslev.dk)

Vi insisterer på at vores botilbud skal være et godt sted at bo, hvor borgerne trives og får hjælp og støtte til at mestre livet.
Vi arbejder derfor ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi forventer at du:

 • er uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver, ergoterapeut eller pædagog.
 • har lyst til at arbejde i det specialiserede voksenområde, hvor der er plads til forskelligheder.
 • er i stand til at arbejde Recovery-orienteret, med fokus på at borgeren kan komme sig og at den enkelte bliver i stand til at mestre eget liv.
 • besidder psykisk robusthed og modenhed samt har vilje og evne til at arbejde selvstændigt og struktureret. Vi forventer. at du hen ad vejen lærer at bevare overblikket også i pressede situationer.
 • er modig, opsøgende og brobyggende i forhold til beboere og samarbejdspartnere, samt har vilje og evne til at samarbejde på tværs af socialpsykiatriens tilbud og Kommunens øvrige sektorer.
 • Bestrider både gode samarbejdsevner og også er i stand til at arbejde selvstændigt
 • har gode og tydelige kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt samt bestrider IT på ordinært brugerniveau og er i stand til at dokumentere egen indsats i samarbejdet med beboerne.
 • er god til at samarbejde og trives med at skulle indgå i et forpligtende dagligt samarbejde med andre.
 • vægter dokumentation højt og er i stand til at være rollemodel og tydelig aktør ved sparring af kollegaer.

Vi tilbyder et alsidigt og spændende job på en dynamisk arbejdsplads i en organisation i udvikling:

 • Hvor tværfagligt samarbejde anses som en ressource, der medvirker til positivt at nuancere de faglige perspektiver omkring og indsatsen i samarbejdet med beboerne.
 • hvor borgernes medinddragelse og medbestemmelse vægtes som en afgørende ressource.
 • hvor der er fokus på at arbejde ”fra beskyttet til støttet” med det formål at skabe rammer, der understøtter beboernes muligheder for at være aktører i eget liv.
 • hvor samarbejdslyst og - evner, trivsel og gensidig respekt vægtes højt.
 • hvor vi arbejder med en anerkendende og recovery-baseret tilgang til beboerne.

Vi betegner vores tilbud som et godt sted at leve, og som en god arbejdsplads for medarbejdere. Vi har en tryg men aktiv og foranderlig hverdag, hvor vi har dygtiggjort os indenfor blandt andet recovery og konfliktforebyggelse. Både det og fokus på kerneopgaven, er med til at skabe de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø og en høj grad af trivsel. Vi har fokus på både mental og fysisk sundhed, og vi har f.eks. har en sundhedsgruppe iblandt nogle af borgerne.

Hvis du er blevet nysgerrig eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at sende en ansøgning med CV til afdelingsleder Tanja J. M. Møller på mail: tanm@99454545.dk.
Vi vil løbende kalde ind til samtaler og ansætte efter behov, og hvis vi oplever, at der er et match imellem vores behov og din profil.

Medsend gerne eksamensbeviser med ansøgningen.
Der ansøges via stillingsopslaget på kommunens hjemmeside her

Ansættelsesudvalget vil bestå af en medarbejder, om muligt tillidsrepræsentant samt afdelingsleder Tanja J. M. Møller.
Samtalerne vil blive afholdt jævnfør Brønderslev Kommunes gældende retningslinjer i forhold til Covid-19 situationen.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles med den overenskomstberettigede organisation.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest/straffeattest, som indhentes inden ansættelsen.
I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.

Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er:

 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.

Ansøgningsfrist: 01.04.2021

Placering: Thorvaldsensvej, 14, 9700, Brønderslev, Denmark

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Brønderslev Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.04.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Ansøg
Opslagstype
Deltidsjob
Vikariat
Geografi
Sydøstjylland
Uddannelse
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Brønderslev Kommune - hurtigt overblik


Placering
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Logo: Brønderslev Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.bronderslev.dk


Brønderslev Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1643560//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT