Få opslag som dette inden alle andre

Seks ambitiøse, skarpe og alsidige praktikanter søges til Fagligt Sekretariat i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kom

Aarhus KommuneAnsøgningsfrist: 07. marts 2021

Ønsker du at udvikle og bringe dine faglige kvalifikationer i spil på nogle af de mest interessante kommunale velfærdsområder, så kan vi tilbyde dig et udviklende praktikantforløb i efteråret 2021.

Om jobbet:
Fagligt Sekretariat i Sociale Forhold og Beskæftigelse søger seks dygtige praktikanter med samfundsvidenskabelig eller humanistisk baggrund i perioden fra 1. september 2021 til og med januar 2022.
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), herunder Fagligt Sekretariat, tager afsæt i borgerens ønsker og behov. Borgeren skal opleve enkle og effektive forløb, der hænger sammen ud fra indsatser fra en samlet forvaltning. Fagligt Sekretariat er en af fire stabe, der understøtter en stærk sammenkobling af de socialfaglige og beskæftigelsesrettede indsatser i MSB.

Hovedopgaverne i Fagligt Sekretariat er faglig service og udvikling af social- og beskæftigelsesområdet. Understøttelsen af de seks driftsområder sker gennem faglig rådgivning, udvikling, implementering og kvalitetssikring af faglige strategier og praksis med fokus på sammentænkning og sammenkoblingen af uddannelse, job og sociale indsatser. Implementering af ny lovgivning, fortolkning af lovgivning, tilsyn og vidensformidling på tværs er også centrale driftsunderstøttede opgaver, som varetages i Fagligt Sekretariat.

Herudover omfatter opgaverne betjening af direktionen, driftscheferne og det politiske niveau, herunder Social- og Beskæftigelsesudvalget, samt tovholderopgaver på en række politiske/strategiske områder. Det er fx integration og udsatte boligområder, antiradikalisering og kriminalitetsforebyggelse, masterplan for hjemløse, beskæftigelsesrettede projekter, frivillighed, medborgerskab og civilsamfund mv.
Ud over de ovennævnte opgaver løses også opgaver indenfor administration, myndighedsunderstøttelse, revision, kommunikation, innovation og samarbejde med civilsamfund, social- og sundhedsfaglige opgaver.

I Fagligt Sekretariat er din arbejdsdag sjældent forudsigelig. Du vil indgå i kontorernes generelle arbejde med at understøtte driften og den øverste ledelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse og det politiske niveau. Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i udarbejdelse af notater og indstillinger, research, analyser, mødeforberedelse, mødereferater, ad hoc sagsbehandling, deltagelse i planlægning og koordinering af nye indsatser og initiativer, der skal implementeres i Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Du vil skulle arbejde selvstændigt med delopgaver, men vil også skulle indgå i mange tværgående samarbejdsrelationer både internt i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og eksternt i forhold til samarbejdspartnere.

Fagligt Sekretariat består af fem kontorer med hver deres opgaveprofil, men mange opgaver løses tværgående. Se organisationsdiagram for Fagligt Sekretariat her og for hele MSB her. Vi søger praktikanter til alle fem kontorer.

1 praktikant til Faglig Service og Implementering
1 praktikant til Faglig Understøttelse og Kvalitetssikring
1 praktikant til Ledelsesbetjening og Administration
2 praktikanter til Innovation og Samskabelse
1 praktikant til Ledelses- og Politisk Betjening

Kontorerne Faglig Service og Implementering og Faglig Understøttelse og Kvalitetssikring har flest opgaver rettet mod at understøtte driften. Det første kontor med et særligt fokus på administrationsgrundlag, juridisk og faglig bistand, udbud og implementeringsstøtte Det andet kontor har særlig fokus på styrket borgerkontakt, socialtilsyn, social- og sundhedsfaglig bistand og aktindsigtsanmodninger.

Kontorerne Ledelses- og Politisk Betjening samt Ledelsesbetjening og Administration har begge opgaver rettet mod ledelsesbetjening. Det første kontor har tillige særlige opgaver med politisk betjening, kommunikation og strategiske opgaver inden for socialområdet. Det andet kontor har særlige opgaver vedr. personaleadministration, ESDH og sagsstyring i Fagligt Sekretariat samt strategiske opgaver inden for beskæftigelsesområdet.

Kontoret Innovation og Samskabelse har særligt fokus på nye innovative projekter og processer samt samspil med civilsamfundsaktører. Herudover opgaver i forhold til udsathed (hjemløsheds, misbrug mv.)

Din profil
Vi forestiller os, at du:

  • er en nysgerrig studerende på en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse
  • ser en klar fordel i at få afprøvet dine færdigheder i praksis
  • er analytisk stærk
  • er god til at strukturere og planlægge
  • følger opgaver til dørs og overholder deadlines
  • formulerer dig præcist på skrift og trives i en udadvendt rolle
  • er ansvarsbevidst, kan arbejde selvstændigt, men samtidig er en holdspiller
  • har forståelse for og interesse for den politiske kontekst
  • kan fungere i en uformel kultur, hvor der arbejdes i et højt tempo

Derfor skal du vælge os
Du får rig mulighed for at få en bred indsigt i og erfaring med en række administrative, analytiske og udviklingsmæssige arbejdsopgaver i en stor politisk styret organisation.
Opgaverne varierer i både omfang, tyngde og karakter, og du får lejlighed til både at afprøve og opøve formidlingsmæssige, analytiske, metodiske og procesmæssige kompetencer, som vil kunne styrke din faglige profil. Som praktikant tilknyttes du en mentor, og du får mulighed for at indgå i et praktikantnetværk. I det kontor, du bliver tilknyttet, får du mellem 15 – 20 kolleger.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er ulønnede og som udgangspunkt på 37 om ugen.
Sociale Forhold og Beskæftigelse er lokaliseret på Jægergården i Aarhus (bag Bruun´s Galleri).

Hvis du vil vide mere
Ønsker du at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte AC-fuldmægtig Kristian Erland Eskildsen på tlf. 41856716.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
Ansøgningsfristen er søndag d. 7. marts 2021. Vi forventer at afholde samtaler torsdag d. 11. marts 2021.
Angiv i din ansøgning hvis der er et kontor, du umiddelbart er mest interesseret i.
Karakterudskrift eller bachelorbevis bedes uploadet med ansøgningen.

Om os
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.
MSB er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge. MSB er også ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Jobdetaljer

Jobnummer
7644

Ansøgningsfrist
07-03-2021 23:59

Arbejdstid
Fuldtid

Ansættelse
Tidsbegrænset

Kontaktperson
Kristian Erland Eskildsen

Stillingsbetegnelse
Fuldmægtig

Telefon
41856716

Afdeling
MSB FAS, Ledelse- og Politisk betjenin

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Aarhus Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 07.03.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Studerende Online

Ansøg
Opslagstype
Praktikplads
Geografi
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Administration
Humaniora
IT
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Teknik & Teknologi
Arbejdsområde
Administration
Data & analyse
IT - Software
Jura
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Aarhus Kommune - hurtigt overblik


Aarhus Kommune
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune eller Århus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 349.983 indbyggere.

Placering
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Logo: Aarhus Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.aarhus.dk/


Aarhus Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1651165//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT