Få opslag som dette inden alle andre

DTU Studieprojekt - Body Swap with Lego Exoskeleton

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)Body Swap with Lego Exoskeleton

Udbyder
Vejleder
Sted
København og omegn
The use of avatars have been around for decades dating back to early video games. In Pong, circa 1972, the player was represented as a paddle or aesthetically speaking, a simple line. Avatars continued to develop in parallel with advances in technology pushing the boundaries of what is capable with computer graphics. Today, one can download a high-resolution avatar from web sources such as Microsoft Rocketbox which come fully rigged and ready for use in gaming or film production, or for a more personalized avatar to achieve representation of self, one can utilize services such as ReadyPLayerMe. Meanwhile, Legos have been around since 1932 and are very popular for the use of spurring creativity and rapid prototyping of solutions to problems. Paralysis is a very common problem for stroke patients, and Lego Technic is been utilized at DTU for prototyping an upper limb exoskeleton as part of an EU Horizon 2020 project, ReHyb.

 • This student project will aim to combine the exoskeleton as a novel interface for the control of avatars in a body-swapping experiment. The participants will begin with avatars that resemble themselves to establish a baseline and familiarization of the environment but are then transferred into the body of the other subject. Avatars will then subjected to various controls to test participants' responses. These responses provide raw data to infer affect on participants and an avenue for understanding embodiment and sense of presence.
 • Can be Special Project Course 5-10 ECTS or Master Thesis
 • Learning Goals
  1. Utilization of Lego Technic and a control unit for rapid prototyping
 • Build a Pair of upper limb Lego exoskeletons
 • Build environment with two avatars in Unity
 • Enable exoskeleton as interface to Unity
 • Conduct body swapping experiment utilizing VR headsets and lego exoskeletons
 • Resources
  https://github.com/microsoft/Microsoft-Rocketbox
 • Literature
  Won, A. S., Haans, A., Ijsselsteijn, W. A., & Bailenson, J. N. (2014). A framework for interactivity and presence in novel bodies. Interacting with Presence: HCI and the Sense of Presence in Computer-Mediated Environments, 57–69. https://doi.org/10.2478/9783110409697.4
 • Gonzalez-Franco, M., Cohn, B., Ofek, E., Burin, D., & Maselli, A. (2020). The Self-Avatar Follower Effect in Virtual Reality. Proceedings - 2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces, VR 2020, 18–25. https://doi.org/10.1109/VR46266.2020.1580500165557
 • Chin, G. P. W. H. (2017). Observed bodies and tool selves: kinaesthetic empathy and the videogame avatar. Digital Creativity, 28(3), 206–223. https://doi.org/10.1080/14626268.2017.1348363
 • Won, A. S., Bailenson, J., Lee, J., & Lanier, J. (2015). Homuncular Flexibility in Virtual Reality. Journal of Computer-Mediated Communication, 20(3), 241–259. https://doi.org/10.1111/jcc4.12107

2. How non-traditional interfaces can be used

3. Observe and understand affect of avatars as a representation of self

4. Exploration of embodiment and concept of presence

Task Objectives

  Knowledge Requirements

  • Love for Lego
  • Raspberry Pi/Arduino development
  • AR/VR development
  • Unity Platform
  • Curiosity

  Supervisors:
  John Paulin Hansen
  Milton Mariani

  https://readyplayer.me/

  https://unity.com/

  Forudsætninger
  Love for Lego, Raspberry Pi/Arduino development, AR/VR development, Unity Platform, Curiosity

  Emneord

  • Bioteknologi og biokemi
  • Konstruktion og mekanik
  • Elektroteknologi
  • Energi
  • Fysik
  • Geovidenskab
  • Informationsteknologi
  • Kemi
  • Matematik
  • Materialer
  • Medicin og medicoteknik
  • Miljø og forurening
  • Produktion og ledelse
  • Rumforskning
  • Transport og logistik
  • Bakterier og mikroorganismer
  • Biologiske systemer
  • Celler
  • Enzymer og proteiner
  • Gener og genomer
  • Syntetisk biologi
  • Vira
  • Brandteknik og brandsikkerhed
  • Bygningsdesign
  • Byggematerialer
  • Byggeproduktion og byggeledelse
  • Bygningskonstruktion
  • Forbrændingsmotorer
  • Indeklima
  • Kyster og havne
  • Maskinkonstruktion
  • Skibe og off-shore-konstruktioner
  • Antenner
  • Elektromagnetisme
  • Elektronik
  • Lyd
  • Mikrobølgeteknologi
  • Robotteknik og automation
  • Bioenergi
  • Brændselsceller
  • Elforsyning
  • Energieffektivisering
  • Energilagring
  • Energiproduktion
  • Energisystemer
  • Fossile brændsler
  • Kraftværker
  • Solenergi
  • Vindenergi
  • Lasere
  • Lyskilder
  • Mikro- og nanoteknologi
  • Optik
  • Sensorer
  • Hav- og dambrug
  • Ernæring og kostvaner
  • Fisk og skaldyr
  • Fiskeri og fiskebestande
  • Fødevarekvalitet
  • Fødevareproduktion
  • Fødevaresikkerhed
  • Fødevareteknologi
  • Geologi
  • Havforskning
  • Isforskning
  • Jordens magnetfelt
  • Klimaændringer
  • Kortlægning og opmåling
  • Meteorologi
  • Råstoffer og råstofudvinding
  • Billedanalyse
  • Computerberegning
  • Dataanalyse
  • Hardware og komponenter
  • It-systemer
  • Software og programmering
  • System- og datasikkerhed
  • Telekommunikation
  • Analytisk og teoretisk kemi
  • Katalyse
  • Teknisk kemi
  • Nanopartikler
  • Geometri
  • Matematisk analyse
  • Matematisk logik
  • Matematisk modellering
  • Statistik
  • Polymerer
  • Metaller og legeringer
  • Fysiologisk modellering
  • Høreapparater
  • Hospitalsindretning
  • Kunstige organer
  • Medicinske apparater og systemer
  • Nanomedicin
  • Radioaktive lægemidler og isotoper
  • Sundhed og sygdomme
  • Affaldshåndtering
  • CO2-udskillelse og CO2-lagring
  • Jordforurening
  • Klimatilpasning
  • Luftforurening
  • Miljøkemi
  • Spildevand og vandafledning
  • Vandforsyning
  • Økosystemer
  • Entreprenørskab
  • Innovation og produktudvikling
  • Livscyklusanalyse
  • Operationsanalyse
  • Systemanalyse
  • Astrofysik
  • Jordobservation
  • Kosmisk stråling
  • Rumteknologi og instrumenter
  • Satellitter
  • Solsystemet
  • Transportadfærd
  • Trafikmodeller
  • Transportøkonomi
  • Transportsikkerhed
  • Mobilitet
  Tags
  • Exoskeleton
  • Lego
  • RaspberryPi
  • unity
  • VirtualReality
  Kontakt
  Virksomhed/organisation
  DTU Management

  Navn
  Milton Edgardo Mariani

  Stilling
  Ph.d.-studerende

  Mail
  miema@dtu.dk

  Vejleder-info
  Kandidatuddannelsen i Avancerede Materialer og Sundhedsteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Anvendt Kemi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Kommunikationsteknologier og Systemdesign
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Menneskeorienteret Kunstig Intelligens
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Business Analytics
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Bygningsdesign
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Bioinformatik og Systembiologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Medicin og Teknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Bioteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Kemisk og Biokemisk Teknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Byggeteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Design og Innovation
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Elektroteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Lyd og Akustisk Teknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Konstruktion og Mekanik
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Fotonik
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Fødevareteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Industriel Økonomi og Teknologiledelse
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Materiale- og Procesteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Matematisk Modellering og Computing
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Olie- og Gasteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Farmateknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Fysik og Nanoteknologi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Bæredygtig Energi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Transport og Logistik
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Kandidatuddannelsen i Vindenergi
  Vejleder
  Milton Edgardo Mariani

  Medvejledere
  John Paulin Hansen

  ECTS-point
  5 - 10

  Type
  Kandidatspeciale, Specialkursus

  Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

  læs opslaget hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU)  gem
  husk frist
  print
  send til mig
  Ansøgningsfrist: snarest muligt
  Geografiske områder

  Jobsøgerinteresse

  Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.  Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

  Ansøg
  Opslagstype
  Studieprojekt/speciale
  Geografi
  Storkøbenhavn
  Uddannelse
  Anlæg, Byggeri & Konstruktion
  Arkitektur, Kunst & Design
  Elektro & Telekommunikation
  Fødevarer & Veterinær
  IT
  Kemi, Biotek & Materialer
  Klima, Miljø & Energi
  Maskin & Design
  Matematik, Fysik & Nano
  Medicinal & Sundhed
  Naturvidenskab
  Produktion, Logistik & Transport
  Sprog, Media & Kommunikation
  Teknik & Teknologi
  Arbejdsområde
  Forskning & Udvikling
  Naturvidenskab
  Teknik
  Få opslag som dette inden alle andre

  Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - hurtigt overblik


  Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

  Placering
  Anker Engelunds Vej 1
  2800 Kgs. Lyngby
  Logo: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  Efterspørgsel efter nye talenter

  Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


  LinkedIn

  Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


  Webside

  Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

  www.dtu.dk


  Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Google

  Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
  https://studerendeonline.dk/job/1671657//
  Karriereprofil i Jobbanken
  Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
  nej tak, tag mig til jobopslaget
  nej tak, vis ansøgningsinfo
  HPT