Få opslag som dette inden alle andre

Ph.d. om medarbejderintroduktion og fastholdelse af nye medarbejdere i betydningsfuld velfærdsorganisation

Aalborg Universitet (AAU)Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (AAU), og i samarbejde med Specialområdet for Udviklingshæmning og ADHD (SUA), Psykiatri og Social, Region Midtjylland opslås et 3-årigt ph.d.-stipendium inden for medarbejderintroduktion og styrket medarbejderintroduktion til fastholdelse af nye medarbejdere på socialpædagogiske aktivitets- og botilbud. Ansættelse sker pr. 1. september eller snarest derefter. Kandidatstuderende, der færdiggør kandidatuddannelse i sommeren 2021, kan ansøge og eftersende eksamensudskrift ved gennemført kandidateksamen.

Stillingsbeskrivelse
Hyppige fratrædelser blandt nyansatte medarbejdere i organisationer med ansvar for betydningsfulde velfærdsydelser er en samfundsmæssig omkostningsfuld problemstilling – både økonomisk, personfagligt og kvalitetsmæssigt i form af vanskeliggjort faglig stabilitet i kerneopgaven samt vanskeliggjort udvikling og videreførelse af arbejdspladsens normer og faglige standarder. SUA leverer højt specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger. SUAs professionelle fællesskab er organiseret omkring kerneopgaven og værdier som ordentlighed, professionel faglighed og ’vi kultur’ i både det kollegiale samarbejde, samspillet med borgeren og i forhold til samarbejdspartnere.

Det aktuelle 3-årige forskningsprojekt, der tilrettelægges som et aktionsforskningsprojekt i SUA, har til formål at skabe viden om fastholdelse af nyansatte medarbejdere i specialsektoren, samt at styrke og udvikle den konkrete introduktionsindsats i SUA.

De ovenstående parter søger kandidater til ph.d.-stipendium inden for forskningsområdet medarbejderintroduktion/organisatorisk socialisering/medarbejderintroduktion/fastholdelse af nye medarbejdere. Det forventes, at projektet undersøger, hvordan organisering og tilrettelæggelse af arbejdet og introduktionsindsatsen kan bidrage til fastholdelse af nye medarbejdere. Projektforslaget skal indfri rammebeskrivelsen for aktionsforskningsprojektet om Styrket medarbejderintroduktion i partnerskabssamarbejdet mellem AAU og SUA (Bilag 1). Med henblik på videndeling i SUA og empiriindsamling vil ph.d.-forsker opholde sig i SUA i to til tre arbejdsdage pr. uge i projektets første år og hver anden uge i projektets følgende halvår. Ph.d.-forsker har derudover sin arbejdsplads på Aalborg Universitet, Aalborg. Der ønskes en selvstændig og innovativ projektbeskrivelse for ph.d.-forskningen indenfor projektrammen.

Der lægges i ansøgningen vægt på kandidatens viden om og erfaring med at arbejde ind i organisatoriske kontekster, samt kandidatens overvejelse om at skabe organisatorisk forandring i SUA som en del af samarbejdet.

Projektet forudsætter et vist kendskab til og erfaring med kvalitative forskningsmetoder såsom kvalitative interviews, etnografisk deltagerobservation og aktionsforskning.

Der lægges i vurderingen af ph.d.-projektbeskrivelsen særligt vægt på formuleringen af forskningsspørgsmål, overvejelser om design af, elementer i og tilgange til aktionsforskningssamarbejdet med SUA, samt overvejelser om dataindsamling og strategier for dataanalyse.

Kandidaten kan i sit projektforslag og state-of-the-art redegørelse eksempelvis adressere følgende:

 • Faktorer og dynamikker af relevans for fastholdelse af nye medarbejdere i specialsektoren
 • Betingelser for, typer og forståelser af mentoring samt uddannelse af mentorer, og organisering og udvikling af dynamiske og tilpassede mentorordninger
 • Personaleleders betydning og rolle i gode medarbejdermodtagelsesforløb, samt leder og kolleger som socialiseringsagenter
 • Aktionsforskningsdesigns til udvikling af organisatorisk medarbejderintroduktion.

Kvalifikationskrav

Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidat- eller masterstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (udtalelse fra specialevejleder, specialekontrakt eller tilsvarende samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Generelle oplysninger
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet og vil få muligheden for at blive tilknyttet forskningsgruppen POLO Processer og læring i organisationer med henblik på at indgå i gruppens aktiviteter og kollegiale forskningssamarbejde. Ph.d.-projektet er den primære del af et overordnet aktionsforskningssamarbejde mellem AAU og SUA. Lektor Line Revsbæk er projektleder af det overordnede aktionsforskningssamarbejde ved AAU. Der nedsættes ansættelsesudvalgt med repræsentation ved AAU (Institut for Kultur og Læring) samt SUA (Specialområdet for Udviklingshæmning og ADHD, Psykiatri og Social, Region Midtjylland).

Ansøgning

 • Ansøgningsskema (Application for enrollment)
 • Projektbeskrivelse (max 10 sider)
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel
 • Ansøgning om eventuel merit
 • Evt. publikationsliste.
 • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende

Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om forskeruddannelsesprogrammet Education, Learning and Philosophy: https://www.kultur.aau.dk/phd-kultur-laering/

For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst projektleder Line Revsbæk tlf.: 2229 0198, email: revsbaek@hum.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Mette Bjerring tlf.: 9940 9591 e-mail: mb@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer
2021-224-03412

Ansøgningsfrist
20 May 2021

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Aalborg Universitet (AAU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 20.05.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Midtjylland
Nordjylland
Uddannelse
Humaniora
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Human Resources
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Aalborg Universitet (AAU) - hurtigt overblik


Aalborg Universitet (AAU)
Aalborg Universitet (AAU)
AAU’s uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse.

Placering
Fredrik Bajers Vej 5
9100 Aalborg
Logo: Aalborg Universitet (AAU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

110

ansatte med videregående uddannelse

105
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

50
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.aau.dk


Aalborg Universitet (AAU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1678169//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT