Få opslag som dette inden alle andre

Ph.d.-stipendium: Dark Design – Social eksklusion i byens rum (7-21013)

Aalborg Universitet (AAU)

Opret en karriereprofil og deltag i lodtrækningen om ét gavekort på 2.000 kr til LETZ SUSHI!

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, er et ph.d.-stipendium ledigt inden for det generelle forskningsprogram "Media, Architecture & Design". Stipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. august 2021. Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi har som mål at udvikle innovative, ingeniørbaserede uddannelses- og forskningsmiljøer, som integrerer kreativitet, ingeniørfaglighed og teknologi med arkitektur, urban design, industriel design, digital design og medieteknologi. Instituttet er blandt de førende forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark, som beskæftiger sig med den udfordring, der ligger i samspillet mellem kreativitet og teknologi og udvikler nye områder inden for forskning og uddannelse rettet mod slutbrugeren.

Stillingsbeskrivelse
Som en del af forskningsprojektet ”Dark Design – Social eksklusion i byens rum” finansieret af Velux fonden (2021-24), slås et ph.d.-stipendium op ved Aalborg Universitet. Projektet er tilknyttet forskningsgruppen for Urban Design – Transformation and Mobilities (UTM) og indlejret i Center for Mobilities and Urban Studies (C-MUS) i Aalborg.

Hovedprojektet undersøger sammenhængen mellem byrumsdesign (eksempelvis skrå bænke eller opholdsforhindrende artefakter) og kriminalisering med særlig henblik på hjemløse i byens offentlige rum. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med NGO’ere og Københavns Kommune. Ph.d-projektet tager udgangspunkt i hovedspørgsmålet: Hvordan skabes social eksklusion i byens rum gennem design af byrum og byrumsinventar? Ph.d.-projektet indeholder feltarbejde blandt projektets partnere og i byens rum blandt de hjemløse. Projektet indeholder også en gennemgang af relevant regulering i forhold til byplanlægning og nybyggeri med henblik på at skabe et overblik over regler, der er medvirkende til social eksklusion. Projektet skal levere ind til hovedprojektets mål om at skabe en ”dialogplatform” for synliggørelse af dark design, samt offentlig dialog omkring de hjemløses problemer med social eksklusion i byernes rum. I projektets formidlingsfase kan projektet rumme et antal fysiske interventioner og eksperimenter i byens rum.

Der ønskes vedlagt et forslag på 3-5 A4 sider til projektbeskrivelse med ideer til belysning at de tre hovedelementer:

1) Et forskningsdesign for kortlægning af dark design fænomenet i Danmark (i København via empirisk feltarbejde, og ift. af resten af landet eksempelvis gennem spørgeskemaundersøgelse);

2) Ansatser til en teoretisk- og begrebsmæssig indkredsning og definition af dark design (bl.a. ved diskussion af tilgrænsende begreber som ’hostile architecture’ og ’defensible spaces’);

3) Forslag til metodeudvikling for projektet (både i fht. kortlægning og dialogskabelse)

Den ph.d.-studerende indskrives ved ph.d.-programmet ’Media, Architecture & Design’ og vi søger en kandidat med en baggrund i sociologi, humangeografi, antropologi, etnografi, urban design, arkitektur eller tilsvarende med relevans for projektet. Det er vigtigt, at ansøgeren er villig til at indgå i et interdisciplinært samarbejde, både internt i hovedprojektet og i C-MUS.

Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til Professor Ole B. Jensen: obje@create.aau.dk, tlf. (+45) 9940 7134.

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres regelmæssigt. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Sofie Pia Jensen, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, e-mail: spj@adm.aau.dk, tlf. 9940 3478.

Mere information om ph.d.-skolen ved det Det Tekniske Fakultet for IT og Design findes via dette link: https://www.phd.tech.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer
7-21013

Ansøgningsfrist
17/05/2021

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Aalborg Universitet (AAU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.05.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Ph.d. & forskning
Geografi
Nordjylland
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Arkitektur, Kunst & Design
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Arbejdsområde
Arkitektur & Design
Forskning & Udvikling
Internet & Multimedia
Få opslag som dette inden alle andre

Aalborg Universitet (AAU) - hurtigt overblik


Aalborg Universitet (AAU)
Aalborg Universitet (AAU)
AAU’s uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse.

Placering
Fredrik Bajers Vej 5
9100 Aalborg
Logo: Aalborg Universitet (AAU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

110

ansatte med videregående uddannelse

105
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

50
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.aau.dk


Aalborg Universitet (AAU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1689027//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
KONKURRENCE
HPT