Få opslag som dette inden alle andre

Uddannelse til anæstesisygeplejerske på Regionshospitalet Horsens - Region Midtjylland

Region Midtjylland

Opret en karriereprofil og deltag i lodtrækningen om ét gavekort på 2.000 kr til LETZ SUSHI!

Regionshospitalet Horsens søger sygeplejersker til specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje pr. 1. september 2021.

Ansøgning er betinget af, at du:

 • bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau.
 • dansk autorisation som sygeplejerske.
 • bred klinisk erfaring svarende til minimum 2 års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb.

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er sammensat af fire kliniske uddannelsesperioder som foregår vekslende mellem praksisudøvelse, teoriforløb og øvrige uddannelsesaktiviteter.
Uddannelsen er planlagt i henhold til sundhedsstyrelsens National uddannelsesordning 2018 Jf. Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje BEK nr. 395 af 07/04/2017.
Den kliniske del foregår ved Hospitalsenheden Horsens, og den teoretiske undervisning foregår i Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter Regionshuset Aarhus.
Derudover er der 6 ugers rotationsperiode til et andet hospital i regionen.

Vi tilbyder dig en uddannelse i:

 • præ-, per- og postanæstetisk sygepleje.
 • at yde en fokuseret og mangfoldig korttidssygepleje med inddragelse af patienten.
 • at arbejde selvstændigt i tværprofessionelle teams omkring patienten.
 • at anvende anæstesiologisk erhvervet viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med assistance uden for anæstesiafsnittet.
 • at medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed på tværs af afsnit i hospitalet.
 • et højteknologisk anæstesiafsnit med et stort engagement og en åben kultur.
 • samarbejde med et engageret og kompetent vejleder team, som er fast tilknyttet kursisterne.
 • et anerkendende og udviklende læringsmiljø.
 • et struktureret praktisk og teoretisk uddannelsesforløb, hvor kompetencekort og fokuserede praksisbeskrivelser anvendes som lærings og evalueringsredskab i hele uddannelsesforløbet.

Vi forventer af dig, at du:

 • er motiveret og engageret i et krævende uddannelsesforløb.
 • tager ansvar for egen læring og udviser fleksibilitet i forhold til medkursister.
 • har holdt dig opdateret i almen farmakologi og fysiologi inden for emnerne kredsløb, respiration og nervesystem.
 • kan forholde dig refleksivt til egen praksis og kunne modtage vejledning konstruktivt.
 • at du har sat dig ind i uddannelsesordningen og uddannelsesprogram.

Du skal også vide at:
Regionshospitalet Horsens gennemgår frem til 2022 en omfattende ud- og ombygning, for at skabe optimale rammer til et stort og tidssvarende akuthospital, hvor patienterne ankommer og behandles døgnet rundt.

Anæstesiologisk afsnit har sideordnet ledelse med fokus på hvordan vi bedst udnytter afsnittets ressourcer, samt hvordan vi henter inspiration fra hinanden i fælles opgaver omkring patienten.
Afsnittet uddanner både læger, anæstesisygeplejersker, sygeplejersker, reddere og paramedicinere.

Operationsgangen er flyttet i nye rammer, så alle operationsstuer er nye og tidssvarende.
Her yder vi anæstesiologisk sygepleje til organkirurgisk, gynækologisk / obstetrisk og ortopædkirurgisk speciale.
Derforuden varetager anæstesisygeplejerskerne præanæstesiologiske tilsyn til operationspatienter samt yder assistance og beredskab til ECT behandling, akutte opgaver - f.eks. traumekald, medicinsk og kirurgiske akutkald, hjertestopbehandling samt behandling af nyfødte.

Hvis du vil vide mere:

 • Om specialuddannelsen (link til Bekendtgørelse, link til National uddannelsesordning)
 • Om det kliniske uddannelsesforløb kan du rette henvendelse til uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske Thomas Hauberg Larsen, tlf. 7842 5361eller mail thlars@horsens.rm.dk
 • Om løn og ansættelsesvilkår kan du rette henvendelse til afdelingssygeplejerske Anette Rytter Jensen, tlf. 7842 5321 eller mail anryje@rm.dk

Drømmer du om en karriere i anæstesiologisk sygepleje, så send en motiveret ansøgning indeholdende dit CV.

Der er ansøgningsfrist d. 31. maj 2021.
Ansættelsessamtaler vil foregå d.17. juni 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Midtjyllandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.05.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Geografi
Midtjylland
Sydøstjylland
Vestsjælland
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Få opslag som dette inden alle andre

Region Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1695973//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
KONKURRENCE
HPT