Få opslag som dette inden alle andre

Uddannelsesstilling til anæstesisygeplejerske på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg - Region Midtjylland

Region Midtjylland

Opret en karriereprofil og deltag i lodtrækningen om ét gavekort på 2.000 kr til LETZ SUSHI!

Søger du nye udfordringer kan du nu søge om optagelse på specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje ved Hospitalsenhed Midt, Intensiv og Operation, Regionshospitalet Viborg og Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

Uddannelsens varighed er 2 år, og foregår i perioden 1. september 2021 til 31. august 2023.

Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge.
Som anæstesikursist arbejder du 7.30-15.00 det første år af uddannelsen. På andet år forventes der, i takt med øget kompetencer, at du deltager i vagtarbejde.

Specialuddannelsen anæstesiologisk sygepleje
Uddannelsen er op delt i 4 moduler af 1/2 års varighed. Hvert modul indeholder klinik, teoretisk undervisning og simulationstræning. Den teoretiske undervisning samt simulationstræningen foregår regionalt, hvilket betyder at du må forvente nogen transport under uddannelsen.

Du kan forvente:

 • anæstesiologisk sygepleje med stor bredde og dybde, i afdelinger med engageret og professionelt personale, der leverer ydelser på et højt fagligt niveau
 • korttidssygepleje til den kirurgiske patient og medicinske patient
 • anæstesiologisk sygepleje til den akut kritisk syge patient, såsom traumekald, akutte medicinske kald
 • en omskiftelig hverdag med mange udfordringer
 • et velfungerende teamsamarbejde i patientforløb på tværs af professioner og kirurgiske specialer
 • et struktureret uddannelsesforløb med løbende kompetencevurderinger, refleksion af egen praksis, et teoretisk forløb med eksamen og en skriftlig opgave ved uddannelsens afslutning
 • et engageret vejlederteam som støtter dig gennem uddannelsesforløbet, og som hele tiden arbejder på at optimere det i forvejen gode læringsmiljø i afdelingerne.

Vi forventer, at du:

 • har dansk autorisation i sygepleje
 • har bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau
 • har bred klinisk erfaring svarende til minimum 2 års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte og somatiske områder med komplekse forløb
 • har lyst og vilje til aktivt engagement i et godt læringsmiljø og et stærkt praksisfællesskab
 • er indstillet på, at læring er et personligt ansvar
 • har gode kommunikative og relationelle færdigheder, som du aktivt kan anvende i patientsituationerne og i relation til teamsamarbejdet omkring patienten
 • er indstillet på målrettet studie, som i perioder fylder uden for arbejdstiden.
 • besidder såvel faglige, som relations-, lærings- og forandringskompetencer.

Tiltrækkes du af muligheden for at udvikle dig såvel fagligt som personligt, og kan du se dig selv i en uddannelse, hvor formålet er at udvide din viden, færdigheder og kompetencer i anæstesiologisk sygepleje, så hører vi gerne fra dig.

Informationsmøde
Informationsmøde om specialuddannelsen afholdes torsdag den 27. maj 2021 kl. 16.00 – 17.00 på Regionshospital Viborg, Operation og Intensiv, sekretariatet på plan 5, ved de uddannelsesansvarlige sygeplejersker Trine Collin 78 41 68 55 og Dorte Buur 78 44 52 74.
Tilmelding til informationsmøde på mail til dorte.buur@rm.dk
Yderligere oplysninger om uddannelsen

 • Anæstesiologisk sygepleje, specialuddannelse NY - Se også under Mere Information på siden under Dokumenter

Om afdelingen
Kerneopgaven for afdelingen og HE Midt er behandling og rehabilitering af patienter. Alle løser dagligt opgaver, som skal sikre, at patienten oplever et velfungerende hospital med sammenhængende sundhedsydelser og høj faglig kvalitet, og vi arbejder målrettet og effektivt på tværs af faggrænser.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og som i kraft af specialernes kompleksitet og bredde er en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest.

Som anæstesikursist ansættes du i en tidsbegrænset stilling således en kontraktansættelse over 24 måneder fordelt på henholdsvis Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Uddannelsesansvarlig Dorte Buur 78 44 52 74
Uddannelsesansvarlig Trine Collin 78 41 68 55

Din ansøgning
Din Ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 10.juni 2021.

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag den 22. juni 2021 på Regionshospitalet Viborg, Intensiv og Operation.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Midtjyllandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 10.06.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Geografi
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1699205//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
KONKURRENCE
HPT