Få opslag som dette inden alle andre

Hjertesygeplejerske, Hjerte sengeafsnit Herning - Region Midtjylland

Region Midtjylland

Opret en karriereprofil og deltag i lodtrækningen om ét gavekort på 2.000 kr til LETZ SUSHI!

HJERTESYGEPLEJERSKE
Hospitalsenheden Vest
Hjerte Sengeafsnit Herning

Flere af vores sygeplejersker skal på barsel og derfor mangler vi dig.

Drømmer du om at opnå stærke kompetencer indenfor sygeplejen til patienter med hjertesygdom, i en afdeling hvor introduktion er tilrettelagt den enkelte, og hvor der værnes om det gode kollegiale samarbejde, med stor omsorg for patienterne og hinanden, så har vi jobbet til dig.

Hjerte Sengeafsnit søger sygeplejersker til faste stillinger og vikariater med ansættelse pr. 1/7 2020 eller snarest derefter.

Lidt om Hjerte Sengeafsnit (HJSA)
HJSA er en del af Hjertesygdomme i Hospitalsenheden Vest, som ud over sengeafsnittet også består af Hjertelaboratoriet, Hjerteklinikken i Herning, Holstebro og Ringkøbing samt Hjerteforskning.

Personalegruppen i HJSA består af 70 sygeplejersker med ½-30 års erfaring.
Flere sygeplejersker har tilknytning til hjertelaboratoriet og hjerteklinikken, og flere af klinikkens sygeplejersker har vagter i HJSA.
Det gode samarbejde på tværs giver en god dynamik og et bredt erfaringsgrundlag som er med til at højne kvaliteten og skaber gennemsigtighed i patientforløbene.
HJSA er normeret til 36 patienter fra 07.15-21.00 og 27 patienter resten af døgnet.
De visiterede patienter modtages hele døgnet direkte i afsnittet.
Patienterne har en gennemsnitlig indlæggelsestid på ca. 3 døgn – som strækker sig fra en indlæggelse på få timer til flere uger.

Hjerte Sengeafsnit er et afsnit i konstant udvikling.
Aktuelt har vi særligt fokus på, hvordan vi forbereder og udvikler afsnittet med henblik på, at vi skal rykker ind i et helt nyt Hospital i Gødstrup.
Flytningen til Gødstrup præger den måde vi tænker patientforløb og sygepleje på, det er en spændende proces der kræver nytænkning, omstillingsparathed og samarbejde, for at give patienterne de bedste forløb, og ikke mindst et godt arbejdsmiljø for personalet.
Vi forsøger i det omfang det er muligt, at medtænke de nye rammer vi står overfor i Gødstrup til de nuværende rammer. Det har bl.a. betydning for vores inddeling af teams i afsnittet, vores arbejdsgange omkring stuegang og for patientforløbene imellem Hjerteklinkken og HJSA fx: fra seng til stol, og en kommende afli-klinik.
Derudover ser vi frem til, at patienterne i Gødstrup får enestuer med eget bad/toilet, mulighed for medindlagte pårørende og mad efter nye principper mm.– et spændende opgør med nuværende praksis.

Vi arbejder med patientnær og tidstro dokumentation med fokus på Hospitalsenheden Vests pejlemærkerne omkring patient- og pårørende inddragelse;

  • Altid med mig, altid for mig.
  • Ingenting om mig, uden mig.
  • Hvad er vigtigt for mig.
  • Jeg vil gerne inddrages – spørg mig hvordan. Hjælp mig med opmærksomhed på rettigheder.
  • Fortæl løbende hvad der sker – og hvem jeg ellers kan kontakte, hvordan og hvornår.

Vi arbejder på optimering af sammenhængende patientforløb gennem patientforløbsbeskrivelser, og er godt i gang med bl.a. implementeringen af koncepterne ProblemOrienteretPlejeplaner(POP) og Kom Godt Hjem. MinMedicinMed(MMM) er godt implementeret i vores hverdag.

Samtidigt arbejder vi systematisk med kompetenceudvikling på alle kompetenceniveauer, hvor vi med fokus på hver enkelt, har et kompetenceudviklingsprogram der sikre at den enkelte opnår de kompetencer der kræves i HJSA. Derudover har vi de sidste år afholdt bl.a. simulationstræning, SKIK "Sygeplejefaglig Kvalificering af Individuelle Kompetencer". Den kommende tid vil vi have fokus på afdelingsspecifiktræning, således vil vi træne de arbejdsgange og den praksis der bliver vores hverdag i Gødstrup. HJSA flytter søndag den 31/10-21.

Vi søger sygeplejersker, som:
· Kan lide at arbejde i en tempofyldt og omskiftelig hverdag, hvor et godt kollegialt samarbejde er i højsæde
· Vægter fagligheden høj
· Har klinisk praktisk erfaring eller interesse indenfor den kardiologiske sygepleje
· Har lyst og engagement til at udvikle den kardiologiske sygepleje
· Er handlekraftig, har gode samarbejdsevner, og er indstillet på at efterleve de personalepolitiske retningslinjer
· Er ansvarlig, mødestabil, fleksibel, imødekommende, omstillingsparat, positiv og engagere
· Medvirker til sammenhængende og sikre patientforløb, hvor inddragelse er i fokus
· Har gode pædagogiske kompetencer og hurtigt kan skabe god patientkontakt
· Brænder for sygeplejen omkring den multikomplekse patient
· Har gode relationelle og kommunikative kompetencer
· Har gode tekniske, instrumentelle og IT-egenskaber

Vi kan tilbyde dig:
· Et afsnit i rivende udvikling
· En spændende hverdag, hvor foranderligheden er stor
· Et afsnit hvor opgaverne er mangeartede, og indeholder de komplekse og specialiserede
forløb af kortere og længere varighed
· Mange spændende muligheder for at skabe sammenhængende og gode patientforløb
· Struktureret oplæring inden for det kardiologiske speciale, med et
kompetenceudviklingsprogram, der giver plads til individuelle forskelle
· Kompetenceudvikling gennem simulationstræning mm. for at sikre den sygeplejefaglig kvalificering
af individuelle kompetencer
· Undervisning, interne kurser, hjælp til dannelse af læsegrupper, og få en "buddy"
· Et arbejdsmiljø, hvor trivsel og kvalitet vægtes højt
· Fantastiske kollegaer, med en god portion humor og hvor du aldrig står alene
· En kultur som er præget af ordentlighed, gensidighed, tillid og omsorg
· At være en aktiv del af flytningen til det nye hospital i Gødstrup
· En stilling på 37(34) timer ugentligt i blandede vagter. Der er mulighed for at indgå lokalaftale vedrørende afspadsering af vagttillæg, så ugentligt timetal nedsættes til fx 34 eller 32 timer pr uge.
Der er skiftevis 12 og 8 timers vagter hv. 3. weekend, eller 12 og 8 timers vagter hv. 2 og hv. 4 weekend, samt mulighed for hv. 2. weekend i 8 eller 12 timers vagter.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lone Øgendahl Munkholm 51252306/78436105 eller mail lomunk@rm.dk

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Søg job”.
Vedhæft din ansøgning, gerne et billede af dig, dit CV, samt andre relevante bilag.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Vi afholder samtaler løbende ift. forskellige datoer for opstart, din ansøgning skal være os i hænde senest den 17. maj 2021

Samtaler afholdes i uge 20+21.

Stilling og funktionsbeskrivelse

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Midtjyllandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.05.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Deltidsjob
Geografi
Midtjylland
Vestjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1700439//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
KONKURRENCE
HPT