Få opslag som dette inden alle andre

Teaching assistants and assistant lecturers at the Department of Computer Science, UCPH, block 1 and 2 in 2021

Københavns Universitet (KU)

Opret en karriereprofil og deltag i lodtrækningen om ét gavekort på 2.000 kr til LETZ SUSHI!

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU), søger instruktorer og undervisningsassistenter til kurser, som udbydes på bacheloruddannelser og på kandidatuddannelser på DIKU i blok 1 og 2 i perioden 1. september 2021 – 31. januar 2022.

Vi mangler instruktorer og undervisningsassistenter på følgende kurser:

Bacheloruddannelse i datalogi, datalogi-økonomi eller machine learning & datavidenskab:

 • Computersystemer (CompSys)
 • Cloud baserede sundhedsapps
 • Diskret matematik og algoritmer (DMA)
 • Introduktion til computergrafik (Grafik)
 • High Performance Programmering og Systemer (HPPS)
 • IT-Projektledelse (ITP)
 • IT-sikkerhed (ITS)
 • Logic in Computer Science (LICS)
 • Modelling and Analysis of Data (MAD)
 • Matematisk analyse og sandsynligheds-teori i datalogi (MASD)
 • Machine Learning A (MLA)
 • Machine Learning B (MLB)
 • MakroØkonomi A (MakØkA)
 • Numeriske Metoder (NuMe)
 • Programmering og problemløsning (PoP)
 • Python programmering til datavidenskab
 • Python Programming in Data Science
 • Reactive and Event Based Systems (REB)
 • Virtual Reality (VR)
 • Økonometri A

Kandidatuddannelsen i datalogi (MSc):

 • Advanced Algorithms and Data Structures (AADS)
 • Advanced Computer Systems (ACS)
 • Advanced Programming (AP)
 • Advanced Topics in Natural Language Processing (ATLP)
 • Advanced Topics in Machine Learning (ATML)
 • Big Data Systems (BDS)
 • Collaborative Computing (CollComp)
 • Data-Driven Financial Models (DatFin)
 • Data-Parallel Programming (DPP) – previously PFP
 • Medical Image Analysis (MIA)
 • Machine Learning (ML)
 • Natural Language Processing (NLP)
 • Programming massively parallel hardware (PMPH)
 • Vision and Image Processing (VIP)
 • Visualization (VIS)

Angiv gerne på ansøgningen om du også er interesseret i ekstra timer som studenterambassadør i løbet af kandidatuddannelsens første år.

Kommunikation og IT (KOMIT):

 • KOMIT Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation (KA)
 • KOMIT Digitale platforme, medier og kommunikation (KA)
 • KOMIT Empiriske Undersøgelsesmetoder 2 og videnskabsteori (BA)
 • KOMIT Grundlæggende datalogi (BA)
 • KOMIT IT-Infrastruktur (BA)
 • KOMIT Konceptudvikling og innovation (KA)
 • KOMIT Projekt i human-centered computing (BA)

Læs mere om arbejdsopgaverne på de enkelte kurser. Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er også offentliggjort på www.kurser.ku.dk.

Arbejdsopgaver
Instruktorerne og undervisningsassistenternes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:

I forbindelse med kurset:
1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser.
2. Forberedelse af kurset før kursusstart og evt. assistance under eksamen/reeksamen.
3. Ugentlige instruktormøder/undervisningsassistentmøder, herunder løbende kommunikation med den kursusansvarlige og andre instruktorer/undervisningsassistenter om arbejdsopgaver.
4. Prøveregning og udarbejdelse af opgaver.
5. Rettelse og godkendelse af opgaver, samt feedback på opgaver.
6. Vejledning og besvarelse af spørgsmål fra studerende udenfor øvelsestimerne, fx på Absalon.
7. Opgaver relateret til online undervisning – herunder varetagelse af rollen som e-moderator under hybride forelæsninger (her vil man assistere underviseren ved at holde øje med spørgsmål i chatten under forelæsning).

Arbejdsopgaver udenfor kursusregi:
1. Deltagelse i Instruktorworkshop på Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), hvis man ikke har deltaget tidligere. På uddannelsen lærer du didaktiske værktøjer, som du kan bruge i din rolle som undervisningsassistent/instruktor. Vedlæg venligst diplom fra workshoppen, hvis du tidligere har deltaget.
2. Besvarelse af mails etc. fra instituttet vedr. ovenstående arbejdsopgaver, samt overholdelse af deadlines og aftaler.

3. På nogle af de obligatoriske kurser skal vi måske også bruge din hjælp til andre opgaver, såsom facilitering af studiegruppedannelse, arrangere og afholde studiecafeer eller reklamere for SPOT-arrangementer etc.

Kvalifikationskrav for stillingen som UNDERVISNINGSASSISTENT
For at kvalificere sig til stillingen som undervisningsassistent kræves en kandidatgrad. Stillingerne som undervisningsassistent ønskes fortrinsvis være besat med ansøgere, der inden for de sidste par år har tilegnet sig en kandidatgrad i datalogi.Ansøgere med en kandidatgrad i Matematik, Cognition & It, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Derudover er det vigtigt, at du taler dansk på modermåls niveau for at være undervisningsassistent på et BSc-kursus og taler godt engelsk som undervisningsassistent på MSc-kurserne.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 3 år.

Kvalifikationskrav for stillingen som INSTRUKTOR
Instruktoraterne ønskes fortrinsvis besat med ansøgere, der inden for de seneste år har bestået datalogistudiets bacheloruddannelse. Ansøgere, som pt. går på bacheloruddannelsen i datalogi, machine learning og datavidenskab eller datalogi-økonomi. Ansøgere, som går på bacheloruddannelsen (eller kandidat uddannelsen) i Matematik, Cognition & IT, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Det er et krav at være indskrevet og aktiv studerende. Derudover er det vigtigt, at du taler dansk på modermåls niveau for at være instruktor på et BSc-kursus og taler godt engelsk som instruktor på MSc-kurserne.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 5 år.

Løn og ansættelsesforhold for stillingen som UNDERVISNINGSASSISTENT
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i 'Cirkulærer om timelønnet undervisning samt cirkulærer om censor vederlag' samt bestemmelserne for undervisningsassistent-stillingen som den er beskrevet i 'Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter'. Det konkrete timetal fastsættes pr kursus forud for hvert semester. Lønnen udgør 250,15 kr. pr. timer. Som undervisningsassistent aflønnes du 130 timer på 7,5 ETCS kursus og 260 timer for 15 ETCS kursus.

Løn og ansættelsesforhold for stillingen som INSTRUKTOR
Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Læs Cirkulærer for overenskomst af Studenterundervisere ved universiteter mv.Det konkrete timetal pr kursus fastsættes forud for hvert semester. Lønnen udgør 222,59 kr. pr. time for instruktorer. Som instruktor aflønnes du 130 timer for 7,5 ETCS kursus og 260 timer for 15 ETCS kursus.

Ansøgning
Send din motiverede ansøgning vedlagt karakterudskrift og CV elektronisk ved at klikke på ’Søg stillingen’ nedenfor, så den er universitetet i hænde senest den 24. maj 2021. Hvis du ansøger om flere forskellige instruktor/undervisningsassistent stillinger, så skal disse prioriteres.
Hvis du i forvejen er ansat som undervisningsassistent/instruktor på DIKU venligst angiv dette øverst i din ansøgning!
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsessamtaler
Du vil i nogle tilfælde blive inviteret til en ansættelsessamtale med den kursusansvarlige underviser. E-mailadresse og telefonnummer skal oplyses på ansøgningen.

Yderligere oplysninger om stillingerne
Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige. Det fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk, hvem der er kursusansvarlig.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 24-05-2021

Ansættelsesdato: 01-09-2021

Afdeling/Sted: Department of Computer Science

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Universitet (KU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 24.05.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Studiejob
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
IT
Matematik, Fysik & Nano
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Data & analyse
IT - Hardware
IT - Netværk & Telekomm.
IT - Software
Internet & Multimedia
Marketing & Reklame
Undervisning
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1701247//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
KONKURRENCE
HPT