Få opslag som dette inden alle andre

Videnskabelig assistent til undervisning i socialpsykologi og personlighedspsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Københavns Universitet (KU)

Opret en karriereprofil og deltag i lodtrækningen om ét gavekort på 2.000 kr til LETZ SUSHI!

Institut for Psykologi, Københavns Universitet, søger en tidsbegrænset videnskabelig assistent fra 1. august 2021 og 1 år frem med mulighed for forlængelse til fuldtidsundervisning i socialpsykologi og personlighedspsykologi på bacheloruddannelsen i psykologi. Den videnskabelige assistent skal undervise 3-4 ugentlige seminarhold à 3 timer i socialpsykologi om efteråret og 3 tilsvarende seminarhold i personlighedspsykologi om foråret. Ud over støtte til de studerendes tilegnelse af de to fags teorier og begreber, skal den videnskabelige assistent også undervise i studieteknik som del af seminarholdet. Desuden skal den videnskabelige assistent godkende responspapirer, som de studerende uploader på skrift, samt bedømme afsluttende eksamensopgaver. Det forudsættes generelt, at de videnskabelige assistenter følger forelæsningerne i de to fag, og at de deltager i pædagogisk og faglig udvikling ved deltagelse i kurser og møder, der anvises af instituttet/koordinator forud for og under undervisningens forløb.

Undervisningsforløbene tilrettelægges overordnet af fagkoordinatoren i samspil med de øvrige faste undervisere. Undervisningen superviseres og kvalificeres fagligt og pædagogisk af koordinator i samarbejde med Pædagogisk Center Samfundsvidenskab (PCS). Bedømmelse af eksamensopgaver instrueres og superviseres af koordinator. Feedback til responspapirer og eksamensopgaver superviseres af koordinator med pædagogisk støtte fra PCS. Assistenten vil være en naturlig deltager i de relevante forskningsgruppers møder og aktiviteter.

Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet for videnskabelige assistenter er en kandidatgrad i psykologi. Der lægges vægt på, at ansøgeren har nært kendskab til socialpsykologi og personlighedspsykologi gerne med godt kendskab til, hvordan disse fag er tilrettelagt i uddannelsen på Institut for Psykologi. Selv om assistenten ikke selv skal undervise i de empiriske metoder, skal de endvidere have tilstrækkeligt metode- og empirikendskab til at kunne vurdere eksamensopgaver, hvor disse elementer er en del. Ligeledes lægges der vægt på tidligere undervisningserfaringer.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets strategi
Institut for Psykologi er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fakultetet er et succesfuldt fagligt fællesskab, der stræber efter at omsætte viden til handling ved at:

  • Engagere partnere i at skabe viden, læring og social forandring.
  • Sætte vores studerende i forhold til at blive reflekterende og ansvarlige borgere, der har visionen, viden og kompetencer til at forandre samfundet til det bedre.
  • Energigivende globale, europæiske og danske vidensområder ved at innovere forskningsmetoder og ved forskningsresultater med gennemslagskraft

Læs mere om Fakultets strategi her https://samf.ku.dk/fakultetet/strategi/ og instituttets strategi her: https://psy.ku.dk/om/strategi/Strategy_Department_of_Psychology_UCPH_2018-2021_180514.pdf

Løn- og ansættelsesvilkår
Læs mere om kvalifikationskravene til videnskabelige assistenter i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne fra 2019 her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1443

Ansættelsen som videnskabelig assistent sker for en periode af 1 år med mulighed for forlængelse indtil 3 år. Ansættelsesvilkår i øvrigt og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde CV, en motiveret ansøgning på 1-2 sider, kandidatbevis inkl. eksamensudskrift, samt dokumenterede oplysninger om undervisningsmæssige og eventuelle andre kvalifikationer.
Ansøgningen skal være udformet på engelsk.

Ansøgningsprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Der vil blive nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg repræsenterende de to fag. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på https://jobportal.ku.dk/

En arbejdsplads med diversitet
Københavns Universitet er engageret i sin stræben efter faglig excellence til lige muligheder for alle ansatte og til at skabe et inkluderende arbejdsmiljø og opfordrer derfor alle kvalificerede kandidater til at søge, uanset personlig baggrund, køn, seksuel orientering, alder, handicap, etnicitet mv.

Læs mere om Københavns Universitet arbejde med diversitet (HRS4R HR Excellence in Research) her: https://employment.ku.dk/working-at-ucph/eu-charter-for-researchers/

Kontaktinformation
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Studieleder Lektor Torben Bechmann Jensen, studieleder@psy.ku.dk

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Pernille Lykke Paulsen, HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk angiv venligst ID nummer 211-0149/21-2O #1 ved henvendelse.

Oplysninger om Institut for Psykologi findes på: https://www.psy.ku.dk/

Ansøgningen skal være udformet på engelsk og være Københavns Universitet i hænde senest den 17. maj 2021 kl. 23.59.
Stillingen søges online via linket nederst i opslaget, klik på knappen "Søg stillingen". Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), bedes du samle dokumenterne i én fil (pdf eller Word).
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 17-05-2021

Ansættelsesdato: 01-08-2021

Afdeling/Sted: Institut for Psykologi

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Universitet (KU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 1 dag (17.05.2021)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Humaniora
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Human Resources
Rådgivning & Support
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1702381//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
KONKURRENCE
HPT