Få opslag som dette inden alle andre

Videnskabelig assistent ved Center for Rusmiddelforskning

Aarhus Universitet (AU)

Opret en karriereprofil og deltag i lodtrækningen om ét gavekort på 2.000 kr til LETZ SUSHI!

Ved Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet er en 17 måneders stilling som videnskabelig assistent ledig til besættelse fra 1. september 2021 eller snarest derefter.

Stillingen som videnskabelig assistent er knyttet til et forebyggelsesprojekt, finansieret af TrygFonden, som skal tilpasse og afprøve en kort sundhedsfremmende og forebyggende intervention blandt danske folkeskoleeveler (14-15 år). Projektet består af et kvalitativt studie, som har til formål at tilpasse en ny, neuro-informeret, gruppe-baseret intervention til danske folkeskoleelever, samt et kvantitativt studie, som har til formål at undersøge om interventionen kan gennemføres og integreres i elevernes skoledag samt foreløbige effekter af intervention på trivsel og problematisk brug af rusmidler i denne gruppe af unge.

Den videnskabelig assistents arbejdsfunktioner vil bl.a. involvere samarbejde med folkeskoler, tilpasning af interventionen til danske unge, dataindsamling (interviews, spørgeskemaundersøgelser og udførelse af interventionen), dataanalyse (kvalitative og kvantitative data) og formidling af resultaterne (nationalt og internationalt).

Projektet udføres i tæt samarbejde med lektor Kristine Rømer Thomsen (Center for Rusmiddelforskning) samt professor Sarah Feldstein Ewing (University of Rhode Island, USA), som har udviklet interventionen til amerikanske børn og unge.

Ansøgere med erfaring inden for samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig rusmiddelforskning og/eller interventionsforskning og/eller børn/ungeforskning vil blive foretrukket, samt ansøgere med erfaring i kvantitativ metode og analyse.

Yderligere oplysning om stillingen rettes til lektor Kristine Rømer Thomsen, tlf. +45 29 91 60 92, e-mail: krt.crf@psy.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Charlotte Zingenberg, tlf.: +45 87 16 53 62, e-mail: chg@au.dk Hvem er vi
På Center for Rusmiddelforskning udfører vi samfundsvidenskabelig forskning inden for rusmiddelfeltet. Vores forskningsprojekter omhandler bl.a. behandling, forebyggelse og rekreativt forbrug. Vi forsker i både legale og illegale rusmidler. Centeret er tværvidenskabeligt og de ansatte har baggrund i bl.a. psykologi, antropologi, sociologi og folkesundhed. Vores opgave er at etablere og gennemføre forskningsprojekter, undervise, formidle viden om alkohol- og stofmisbrug, og samarbejde med nationale aktører på området samt internationale forskningsinstitutioner. Du kan læse mere om Center for Rusmiddelforskning på www.crf.au.dk

Center for Rusmiddelforskning er en del af Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
Psykologisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer. Arbejdssted
Bartholins Allé 10, 8000 Aarhus C
Kvalifikationskrav
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig kandidatgrad. Det er yderligere et krav, at ansøgeren taler flydende dansk, da dette er nødvendigt for at gennemføre dataindsamling og dataanalyse. Derudover forventes det, at den videnskabelige assistent kan tale og skrive på engelsk, da dette er nødvendigt i samarbejdet med professor Sarah Feldstein Ewing. Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

  • Ansøgning
  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
  • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)

Desuden kan der til ansøgningen medsendes:

  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
  • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her. Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Application Deadline: 11-06-2021

Ansøgningsfrist: 11.06.2021

Placering: Aarhus C Tåsingegade 1

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Aarhus Universitet (AU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 11.06.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Udlandet (øvrige)
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Aarhus Universitet (AU) - hurtigt overblik


Aarhus Universitet (AU)
Aarhus Universitet (AU)
Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter. Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.

Placering
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Logo: Aarhus Universitet (AU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.snapchat.com/add/aarhusuni

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.au.dk


Aarhus Universitet (AU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1703354//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
KONKURRENCE
HPT