Få opslag som dette inden alle andre

Specialeplads i Finansministeriets kontor for Arbejdsmarkedspolitik og Overførsler

FinansministerietHar du/I lyst til at skrive speciale i et fagligt miljø, der til dagligt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik og samspillet mellem arbejdsmarkedet, de offentlige finanser og samfundsøkonomien? Så har vi 1-2 ledige specialepladser med gode muligheder for faglig sparring om regler, implementering af reformer, arbejdsmarkedsteori og økonometriske problemstillinger i det daglige arbejde. Desuden får I adgang til kontorplads, computer og registerbaserede arbejdsmarkedsdata, bl.a. Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Emner
Specialeemnet skal være inden for arbejdsmarkedspolitik, med en kvantitativ eller kvalitativ vinkel. Det kan fx være:

  • Effekter af indsatser af den aktive arbejdsmarkedspolitik, fx opkvalificerings- og fastholdelseseffekter af uddannelsesordninger, frikommuneforsøg mv. eller integrationsindsatser.
  • Undersøgelser af betydningen af støttet beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, fx virkningen af fleksjobreglerne efter føp/fleks-reformen eller brugen af løntilskud. Jobcentrenes opgavevaretagelse, fx virkningen af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen i foråret 2020.
  • Evalueringer af indvandringsordninger for udenlandsk arbejdskraft, fx virkningen af beløbs- eller forskerordningen.
  • Effektevalueringer af indkomstoverførsler mhp. beskæftigelse, uddannelse mv., fx af ændrede regler på kontanthjælps- eller dagpengeområdet.
  • Effektevalueringer af de forskellige hjælpepakker målrettet arbejdsmarkedet under corona-krisen, fx forlængelse af dagpenge- eller sygedagpengeperioden.

Tidligere specialestuderende i kontoret har fx estimeret afledte effekter af en lavere kontanthjælpssats, tilgangen til ledighed sfa. retten til dagpenge, set på brugen af adfærdsøkonomiske redskaber i den aktive indsats eller kalibreret en strukturel livscyklusmodel for arbejdsudbud. Vi drøfter meget gerne et fagligt oplæg med jer og kan bidrage med faglig sparring under specialet.

Om os
Kontoret for arbejdsmarkedspolitik og overførsler medvirker bl.a. til at udarbejde oplæg til reformer af arbejdsmarkedet og overførselssystemet samt arbejdsmarkedspolitiske initiativer på finansloven, herunder analyser af virkninger på beskæftigelse og offentlige finanser. Kontoret arbejder endvidere med den udgiftspolitiske styring af arbejdsmarkedsområdet, herunder ifm. den årlige finanslovproces. Kontoret består af en kontorchef, otte AC’ere og tre studentermedhjælpere.

Det praktiske
Er du interesseret eller vil høre nærmere om praktiske erfaringer, kan du henvende dig til fuldmægtig (og tidligere specialestudent i kontoret) Jacob Østermann på mail jacos@fm.dk eller tlf. 4023 6338 med et første fagligt oplæg.

Ansøgning
Hvis opslaget har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen”. Vi skal modtage din ansøgning senest den 31. august 2021.

Ansøgningsfrist: 31 Aug 2021

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Finansministerietgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.08.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Studieprojekt/speciale
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Data & analyse
Socialvæsen
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Finansministeriet - hurtigt overblik


Finansministeriet
Finansministeriet
Finansministeriet spiller en helt central rolle for skiftende regeringers økonomiske politik. Ministeriet er blandt andet ansvarlig for udarbejdelsen af de årlige finanslove, der populært sagt er budgettet for alle statens udgifter og indtægter. På denne side kan du læse mere om ministeriets organisering, lovarbejde og historie.

Placering
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
Logo: Finansministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.fm.dk


Finansministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/1732954//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT