Få opslag som dette inden alle andre

Uddannelsesstilling specialuddannelse i intensiv sygepleje på Neurointensiv Afsnit NIA, OUH

Region Syddanmark


Motiveres du af faglig og personlig udvikling, vejledning, supervision, refleksion og undervisning, og er klar til at udvikle dine kompetencer inden for den intensive sygepleje, så har du nu muligheden for at søge en uddannelsesstilling i NIA.

Vi søger sygeplejersker, der kunne tænke at blive en del af et specialiseret intensivafsnit med et dygtigt personale, og hvor patienter, faglighed og udvikling vægtes højt.

NIA har 12 intensive behandlingspladser og modtager patienter fra Region Syddanmark med et neurokirurgisk og intensivt behov, opstået på baggrund af hovedtraumer eller spontane blødninger i hjernen. Patienternes forløb strækker sig fra det højintensive til det rehabiliterende forløb, samt opvågningsforløb efter elektiv kirurgi. Du vil arbejde med både den grundlæggende og højteknologiske sygepleje, og hvor pleje og behandling foregår i et tæt tværprofessionelt samarbejde med bl.a. neurokirurger, anæstesiologer, ergo- og fysioterapeuter, neuropsykolog og pårørende.

Vi er en engageret og motiveret gruppe af 75 plejepersonaler, der spænder vidt alders- og erfaringsmæssigt. Vi har fokus på høj kvalitet, kontinuitet, helhedspleje og patient- og pårørende inddragelse. Der afholdes ugentlige tavlemøder og sygeplejefaglige konferencer, der via din aktive deltagelse bidrager til både afsnittets drift og udvikling, samt din og kollegaers faglige udvikling.

Specialuddannelsen i intensiv sygepleje består af tre uddannelsesforløb: Introduktionsforløb, 1. og 2. uddannelsesdel.

 • I introduktionsforløbet deltager du i to kursusforløb omhandlende grundlæggende intensive og neurokirurgiske problemstillinger.
 • I 1. uddannelsesdel deltager du i 210 timers teoriforløb i intensive problemområder, der afsluttes med to eksamener, og har et eksternt klinisk ophold i et opvågningsafsnit.
 • I 2. uddannelsesdel har du bl.a. et eksternt klinisk ophold i et andet intensivafsnit, deltagelse i 6 temadage, 3 kursusdage i vejledning, undervisning og læring. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave.

Under hele uddannelsen arbejdes der med kompetencekort, refleksion og bedsideundervisning.

De første 6 måneder vil du være ansat på 37 t/uge, efterfølgende efter aftale.

Vi ønsker sygeplejersker der

 • har en eksamen i sygepleje på bachelorniveau, samt dansk autorisation som sygeplejerske
 • har to års erfaring svarende til fuldtidsansættelse. 6 mdr. må gerne være fra andet end somatisk sygehusafdeling.
 • fungerer med skiftende arbejdstider. Der skal under uddannelsesforløbet forventes mellem 6-8 aften- eller nattevagter på 4 uger.
 • udviser interesse, engagement og ansvarlighed i specialet, specialuddannelsen og sine kollegaer.
 • tager ansvar for sin arbejdstidstilrettelæggelse, så der bliver balance mellem privat- og arbejdsliv, samt opfyldelse af uddannelsens krav.
 • trives med at have mange bolde i luften, og som er ambitiøse på patienternes vegne

Vi tilbyder:

 • Et uddannelsesforløb hvor du starter med et lærings- og mentorforløb på i alt 14 uger, hvor du følger dine vejlederes arbejdsplan, efterfulgt af uddannelsesforløbet, hvor du arbejder ved siden af og sammen med dine vejledere min. 25 % af din arbejdstid.
 • Hyppige samtaler gennem hele dit uddannelsesforløb
 • Systematisk vejledning af dine to kliniske vejledere, så du skaber transfer mellem din kliniske praksis og den teoretiske viden du tilegner dig, dels ved selvstudie og dels via teoriundervisning.
 • Mulighed for at arbejde 8,25 eller 12,5 timers vagter eller en kombination heraf
 • Arbejde hver anden weekend i 8,25 t eller hver tredje weekend i 12,5 t

Din ansættelse vil være fra den 1. oktober 2021.

Ønsker du yderligere oplysninger om uddannelsen og NIA, og har du lyst til at besøge afsnittet, kan du kontakte Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Tine Andersen på mail: eller på tlf. 2937 7182.

Du kan finde yderligere oplysninger om uddannelsen på https://www.regionsyddanmark.dk/wm492705

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist: 17.08.2021

Samtaler: 23.08.2021

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.

Ansøgningsfrist: 17 Aug 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.08.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://studerendeonline.dk/job/1758999//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT