Få opslag som dette inden alle andre

OUH søger 2-3 studentermedhjælpere til administrative opgaver inden for det sundhedsfaglig og administrative område

Region Syddanmark


Uddannelse og Kompetenceudvikling, Klinisk Udvikling på Odense Universitetshospital (OUH) søger 2-3 studentermedhjælpere med gode evner inden for administration og skriftlig kommunikation.

Du skal understøtte vores kolleger, der arbejder med tværgående sundhedsfaglige indsatser på hospitalet i forhold til at sikre at vores opgave med at sætte patienten først lykkes.

Vi har brug for hjælp til særligt fem forskellige områder:

”Kom godt i gang” – introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker
”Kom godt i gang” er et forløb, som alle nyansatte sygeplejersker på OUH tilbydes med henblik på at sikre en god rekruttering og fastholdelse. Forløbet indeholder både e-læring, fremmødeundervisning, simulation og supervision. Der er nye forløb hver måned i 10 af årets måneder.

Opgaverne kan her være:

 • Administrative opgaver i forhold til kursister.
 • Bookninger og udbud af kurser.
 • Systematisk opfølgning på evalueringer.
 • Udarbejdelse af f.eks. præsentationer.
 • Bidrage til udvikling af e-læringsmateriale.
 • Kommunikation med kursister.

Kompetencekort og kompetencemodeller
Uddannelse og Kompetenceudvikling arbejder mod at skabe en fælles kompetencemodel, som er gældende på tværs af de kliniske afdelinger på OUH. Dermed også en fælles tilgang til opbygning af kompetencekort, så vi kan udvikle de sundhedsprofessionelles kompetencer inden for et generisk koncept.

Opgaverne vil være:

 • Administrativ understøttelse af projektet.
 • Administrative opgaver i forhold til kursister.
 • Bookninger og udbud af kurser.
 • Afprøvning og testning af opsætning.

Digitalisering
Digitalisering er i høj grad kommet i fokus i sundhedsvæsenet. På OUH arbejder vi med digitalisering og teknologi inden for mange forskellige områder og niveauer. I Uddannelse og Kompetenceudvikling har vi igangsat flere digitale indsatser, som skal understøtte udviklingen af vores sundhedsprofessionelles digitale kompetencer, fx kompetencer i at anvende virtuelle konsultationer og evner i at lede den digitale omstilling.

Opgaverne kan her være:

 • Korrespondance og registreringer.
 • Bookninger og udbud af kurser.
 • Kommunikation og udarbejdelse af præsentationer.
 • Praktisk hjælp ved afholdelse af arrangementer og teknisk setup.
 • Støtte til projektleder, herunder indhente oplysninger, researche og koordinere arbejde.

Grunduddannelsesområdet
Uddannelse og Kompetenceudvikling koordinerer og har ansvar for at sikre opfyldelsen af hospitalets uddannelsesmæssige forpligtelser på grunduddannelsesområdet. Vi håndterer administrative, koordinerende og pædagogiske opgaver i relation til de mange grunduddannelser på OUH.

Opgaverne kan her være:

 • Brevfletning til mail ift. praktikbreve der skal ud internt i huset.
 • Upload af Excel-lister i evalueringssystem.
 • Tilknytte dokumenter til sygeplejestuderende i Praktikportalen.
 • Korrespondance med eksterne samarbejdspartnere på grunduddannelsesområdet.
 • Administrativt arbejde ift. elevansættelser.
 • Elektronisk journalisering.

Sekretariatet
I fællessekretariatet arbejder vi med høj grad af ledelsesunderstøttelse til ledergruppen og service til kollegerne i KLU samt vores kliniske afdelinger, så vi bedst muligt kan sætte patienten først.
Sekretariatet varetager administrative opgaver i Klinisk Udvikling.

Opgaverne kan her være:

 • Håndtering af vareindkøb så som bestilling, modtagelse af varer, sætte varer på plads mv.
 • Ad hoc opgaver inden for det administrative felt.
 • Fakturering, mødebooking og lokalebooking.
 • Administration og registreringer i kursusportalen Plan2Learn.

Om dig
Din uddannelsesmæssige baggrund afhænger af, hvilke opgaver du byder ind på. Vi forestiller os, at du f.eks. er i gang med en uddannelse til sygeplejerske, en administrativ uddannelse, bachelor/kandidat og gerne inden for sundhedsområdet, administration eller digitalisering.

Det er vigtigt, at du kan sætte dig selv i gang og trives med både drift- og projektopgaver. Det er absolut nødvendigt, at du er struktureret, god til at holde overblik og har et skarpt blik for detaljen.

Derudover vil det være en fordel, hvis du har

 • erfaring med Word, Excel og PowerPoint,
 • har teknisk flair og interesse i at arbejde med IT,
 • gode evner inden for mundtlig og skriftlig formidling og kommunikation,
 • gode samarbejdsevner og formår at arbejde selvstændigt.

Det er afgørende, at du inden for et eller flere af ovenstående områder kan tage fat og hjælpe med praktiske opgaver og forefaldende arbejde for at få både hverdagens opgaver og særlige arrangementer og møder til at glide.

Vi tilpasser opgaverne til den rette profil, så vi forventer ikke, at du kan det hele.

Vi er åbne for forskellige kombinationer af kompetencer. Skriv gerne tydeligt i din ansøgning/CV hvilke områder, du mener særligt at kunne bidrage til, så vi kan få det rigtige match.

Vi tilbyder
Som studentermedhjælper hos Uddannelse og Kompetenceudvikling på Odense Universitetshospital (OUH) indgår du i staben Klinisk Udvikling.

Hos os finder du en uformel omgangstone med en professionel tilgang til både opgaver og kolleger. Du bliver ansat i en enhed med kolleger, der har høj faglighed, og som altid har patienternes behov for øje.

Hvem er vi?
Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet & Patientsamarbejde, Innovation & MTV, Uddannelse & Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Innovativt Medicinsk Teknologi (CIMT), Simulation (SimC) og Lægers Videreuddannelse (CLV).

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Klinisk Udvikling er også ansvarlig for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn.

OUH er en stor uddannelsesorganisation, som ud over lægers og andet sundhedspersonales videre- og efteruddannelse varetager uddannelsesforpligtigelsen i 24 forskellige grunduddannelser. OUH er et af de største uddannelsessteder på Fyn med godt 3.000 under uddannelse. Det samlede uddannelsesområde understøttes af stabsafdelingen Klinisk Udvikling, hvor funktionsområdet Uddannelse og Kompetenceudvikling, herunder Center for Lægelig Videreuddannelse (CLV), er placeret. I området er også OUHs simulationscenter placeret.

Uddannelsesområdet varetager administrative, udviklende, koordinerende og pædagogiske opgaver inden for uddannelsesområdet og med udgangspunkt i OUHs patientpyramide, hvor vi tænker patienten først og arbejder for excellent uddannelse. Dertil sekretariatsbetjener vi råd og udvalg, styre- og arbejdsgrupper og er stabsunderstøttende til OUH’s direktion inden for lærings- og uddannelsesområdet. Læring og udvikling er centrale begreber for uddannelsesområdet, og derfor er det også vigtigt for os, at vi udfordrer, sparrer og hjælper hinanden i vores opgaver, om det er driftsopgaver eller større udviklings- og projektopgaver.

Trivsel og udvikling
Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus
OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 3-5 timer ugentligt. Tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelse sker efter gældende overenskomst og foreløbig for et år. OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital i Odense, Kløvervænget 8c, indgang 101, 4 sal. Der benyttes i afdelingen fleksible arbejdsstationer, hvilket betyder, at man booker en kontorplads på lige fod med øvrige medarbejdere.

Yderligere information
For yderligere oplysninger kontakt uddannelseschef Karin Albjerg på eller tlf. 3016 8251.

I din ansøgning bedes du skrive, hvis der er områder du er særlig interesseret i at komme til at arbejde med.

Ansøgningsfrist den 30. september 2021. Vi laver løbende samtaler med kandidaterne.

Ansøgningsfrist: 30 Sep 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (30.09.2021)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Studiejob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Administration
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Arbejdsområde
Administration
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://studerendeonline.dk/job/1801620//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT