Få opslag som dette inden alle andre

Uddannelsesstilling ”Lungemedicinsk sengeafsnit J1” Har du lyst til at være sygeplejerske på lungemedicinsk sengeafsnit, som netop har modtaget OUH’s

Region Syddanmark


Vi har en stor faglig stolthed, arbejdsglæde, humor og arbejder konstant på faglig udvikling som er med til at skabe og stimulere det gode arbejdsmiljø. Vi er fælles om at tage ansvar for egen såvel som for kollegaers trivsel og arbejdsmiljø. Vi forventer af hinanden, at vi alle aktivt deltager i, at vores fælles arbejdsplads udvikles og at man som medarbejder leverer det optimale, inden for de rammer, der er os givet.

Er det dig, der ønsker at udfordre dig selv med en 2-årig intern uddannelse i lungemedicinsk sygepleje? Stillingen afsluttes med en intern opgave i afdelingen ud fra en selvvalgt problemstilling med en vejleder tilknyttet opgaven.

Er du fristet af undervisning, refleksion, case læring og ny viden inden for lungemedicin? og er du klar til at udvikle dine kompetencer inden for mange områder af sygeplejen og særligt til lungemedicinske patienter? – så er du måske vores nye kollega.

På lungemedicinsk sengeafsnit ønsker vi at ansætte nye dygtige sygeplejersker, som ønsker at udvikle sig fagligt, få nye kompetencer og indgå i introduktionsprogram og efterfølgende i vores kompetenceprofiler. Vores uddannelsesforløb vil bringe dig hele vejen rundt om sygeplejen til vores lungesyge patienter, hvor både forebyggende, intensiv/akut, pallierende/kronisk, kirurgisk og instrumentel sygepleje er på spil hver dag.

Vi arbejder hele tiden på at sikre det gode læringsmiljø for vores personale. Vi tager afsæt i vores eget afsnit, men lærer også på tværs af øvrige afsnit i afdeling J, FAM og tværkollegialt med læring via vores læger, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmaceuter

”Jeg oplever at det betyder meget for min udvikling, at jeg er på arbejde sammen med en anden kollega, som jeg kan sparre med, og at der er fokus på min udvikling i afsnittet”

- Sygeplejeske J1

”Det her er grunden til jeg elsker mit arbejde. Verdens bedste kollegaer”

- Afdelingslæge J1

Vi har stort fokus på inddragelse af patient og pårørende som vores sygeplejefaglige referenceramme, og vi arbejder med at implementere OUH´s sygeplejestrategi. Men vi har også mange andre spændende bolde i luften på vej mod Det NYE OUH bl.a. har vi ansøgt om og er bevilliget overvågningsudstyr til vores akut dårlige patienter.

Mit arbejde på lungemedicinsk afdeling er spændende, fordi dagene er så forskellige. Der kan være dage hvor jeg møder ind til akutte opgaver, pallierende opgaver, kirurgiske opgaver med drænanlæggelse og dage, hvor jeg har mulighed for at fordybe mig i sygeplejen ved patienten i det mere stabile men kronisk prægede forløb”

- Sygeplejerske J1

Den sygeplejefaglige ledelse i afsnittet består af afdelingssygeplejersken og en stedfortræder. Derudover har vi klinisk sygeplejespecialist, klinisk vejleder som sammen med ledelsen bl.a. arbejder med sikring af kompetenceudvikling af vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vi tilbyder en uddannelsesstilling, hvor der er planlagt følgende program:

 • Undervisning i specialets sygdomme, behandling og sygepleje
 • Teoretisk undervisning v. læger, plejepersonale, palliativt team osv
 • Case læring v. kliniske sygeplejespecialist
 • Fælles refleksion med andre nyansatte v. klinisk specialist eller stedfortræder
 • Oplæring i afdelingens forskellige former for iltbehandlinger og drænbehandling

Du vil få følgedag(e) i ambulatoriet og forskningsenheden, så du kan danne dig et samlet overblik over patientforløbene i Lungemedicinsk Afdeling J.

Du er aldrig alene

 • Uanset om du er erfaren eller nyuddannet, får du tildelt en primær mentor og en eller flere med-mentorer, der har overblik over dit oplæringsforløb. Mentorerne vil sammen med afdelingens kliniske specialister vejlede dig gennem din uddannelsesstilling.
 • I de første 12 uger af din ansættelse er du ekstra og kun i dagvagt med weekendvagter. Herefter planlægger vi det videre forløb ud fra status og dine kompetencer. Du vil blive oplært i weekendvagt, og på sigt aften- og nattevagt - vi tilstræber 2-holdsskift for de, der ønsker dette.
 • Du vil få individuelle hyppige statussamtaler med din primær mentor om trivsel og udvikling, og ved udvalgte samtaler vil afdelingssygeplejersken også deltage.

For os er det vigtigt, at du bliver faglig dygtig og selv er interesseret i at udvikle dig og få nye spændende kompetencer. Samtidigt er det vigtigt for os, at du føler dig velkommen på afdelingen og bliver tryg blandt dine nye kollegaer.

Vores mål med denne uddannelsesstilling er, at du som ny kollega bliver kompetent, oplever faglig udvikling og aldrig har følelsen af at stå alene!

Lidt om Lungemedicinsk Afdeling J:
Lungemedicinsk Afdeling J er et regionalt og lokalt center for højt specialiseret behandling af forskellige kategorier af lungemedicinske sygdomme, foruden intern medicinske patienter.

Samlet består afdelingen af et sengeafsnit, et daghospital, et ambulatorium, en telemedicinsk enhed og en forskningsenhed.

I sengeafsnit J1 er der patienter med eksempelvis:

 • Kronisk obstruktiv lungelidelse med NIV behandling og astma
 • Interstitielle lungesygdomme – CRYO biopsier
 • Lungetransplanterede
 • Infektioner i lungerne - empyem, abcesser, svære pneumonier og tuberkulose
 • Cancer i lungerne - udredning, komplikationer og palliation
 • Pneumothorax og drænbehandling
 • Lungeødem
 • Kronisk iltmangel og/eller kuldioxidophobning med HFOT behandling
 • Komplekse konkurrende sygdomme

Funktionsbeskrivelse - se HER

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Pia Ringkvist på tlf.: 2349 6378, e-mail: med henblik på at høre nærmere eller aftale besøg. Der kan også laves aftale om en samtale for at afklare, om en ansøgning til Lungemedicinsk Afdeling J vil være noget for dig.

Der er tale om en fast stilling med ansættelsesbrøk på 37 timer pr. uge eller efter aftale. Tiltrædelse pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Region Syddanmark. Er du ikke ansat i Region Syddanmark, er der 3 måneders prøvetid.

Henvendelser om eventuelle lønspørgsmål bedes rettet til tillidsrepræsentant Betina Iroisch Kristensen på tlf.: 2940 9968.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er tirsdag den 25. januar 2022. Det forventes, at ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 27. Januar 2022.

Lokation: Odense Universitetshospitalgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 25.01.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://studerendeonline.dk/job/1900764//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT