Få opslag som dette inden alle andre

Ph.d.-studerende, Rygmedicinsk Forskning, Rygcenter Syddanmark - en del af Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark


Rygcenter Syddanmark søger en kandidat til at indgå i ph.d.-forløbet ”Hold-Fast-I-Dit-Job - Styrket tværsektorielt sundhedssamarbejde for patienter med rygsmerter” inden for det rygmedicinske forskningsfelt. Kandidaten kan være fysioterapeut, sygeplejerske, kiropraktor, læge eller have anden sundhedsfaglig uddannelse.

Obs kort ansøgningsfrist!

Aktuelt har vi et ph.d.-projekt med godkendt protokol inden for arbejdsmarkedsrehabilitering og bedring af tværsektorielle behandlingsforløb for personer med rygsmerter, som venter på den rette ph.d.-studerende.

Forskningsprojekter er udviklet i samarbejde med Arbejds -og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus, og Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

Forskningsprotokollen indeholder udvikling og afprøvning af et rehabiliteringsforløb for patienter, som er sygemeldt eller har vanskeligt ved at passe deres arbejde på grund af rygsmerter. Rehabiliteringsforløbet skal samskabes med patienter, fageksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedet. Forskningsprojektet sigter mod at forbedre sundhedssamarbejdet mellem fagfolk i alle sektorer og udvikle et rehabiliteringsforløb, som er skræddersyet ud fra den enkelte persons funktionsbegrænsninger.

Du har mulighed for at gennemføre din forskning i et trygt miljø med hjælp fra vores forskningsstøtte, og sparring fra afdelingens forskere. Ph.d.-forløbet er på fuld tid og forventes gennemført på normeret tid (3 år).

For at komme i betragtning til jobbet, skal du have kvalifikationer som gør, at du kan indgå i et ph.d.-forløb, dvs. universitær uddannelse på kandidatniveau og forskningserfaring (bidrag til fagfællebedømt videnskabelig publikation). Det er en fordel at have et teoretisk og praktisk kendskab til rehabilitering og til patienter med rygsmerter, men det er ikke et krav.

Dine opgaver som ph.d.-studerende

 • Udføre selvstændig forskning - herunder projektledelse - under kyndig vejledning.
 • Gennemfører ph.d. uddannelsen på SDU i overensstemmelse med gældende krav.
 • Engagere sig i forskningsmiljøer på afdelingen, Sygehus Lillebælt og Det Sundhedsfaglige Fakultet på Syddansk Universitet.
 • Deltage i- og udbygge undervisnings- og formidlingsaktivitet målrettet sundhedsprofessionen, men også studerende inden for sundhedsfaglige specialer.
 • Rapportere forskningsresultater i fagfællebedømte videnskabelige tidsskrifter.
 • Udfærdige en ph.d.-afhandling på basis af dit projekt.
 • I nogen omfang indgå i kliniske funktioner på rygmedicinsk afdeling, så du opnår ekspertviden om patientgruppen.

Vi tilbyder

 • En forskeruddannelse.
 • Kontorplads hos Rygmedicinsk Forskning på Middelfart Sygehus.
 • Studiemiljø med andre ph.d.-studerende og seniorforskere, både hos Rygmedicinsk Forskning og hos samarbejdende forskningsenheder.
 • Akademisk tilknytning til Det Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet.
 • Hovedvejleder fra Rygmedicinsk Forskning.
 • Mulighed for kortere eller længere udlandsophold hos anden forskergruppe.

Om Rygmedicinsk forskning
Rygmedicinsk Forskning tilbyder et akademisk miljø med et velfungerende sekretariat og en stærk tilknytning til klinikken. Vi har i øjeblikket 3 ph.d.-studerende og 4 seniorforskere tilknyttet. Læger, kiropraktorer og fysioterapeuter er repræsenteret i gruppen, og det tværfaglige sigte er vigtigt for os.

Forskningen inden for det rygmedicinske speciale skal bidrage med brugbar viden til patienter med rygsmerter. Dette gennem viden om og behandling af smerter og funktionsbegrænsninger, således at den oplevede daglige belastning mindskes mest muligt.

Du kan læse mere om enheden på https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm515576

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte forskningsleder Søren O’Neill (, tlf. 63484077) eller Anders Hansen (, tlf. 63484430) Rygmedicinsk Forskning, hvis du har uddybende spørgsmål.

Løn- og ansættels
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende faglige overenskomst.

Stillingen er 37 timer.

Ansættelsesstart 1. august 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist
Fristen for at søge stillingen er søndag den 29. maj 2022.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 23.

Om Rygcenter Syddanmark – en del af Sygehus Lillebælt
Vi er en afdeling med ca. 160 dedikerede medarbejdere og vores kerneopgave er, på specialistniveau, at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov. Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter.

Vi er kendt for en høj patienttilfredshed og modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark. Årligt modtager vi 18.000 nye henvisninger og opererer 1.000 patienter.

Forskning er et højt prioriteret område med stor både rygkirurgisk og rygmedicinsk forskningsaktivitet. Herudover har vi stor uddannelsesaktivitet og tager imod uddannelsessøgende indenfor mange faggrupper.

Vil du læse mere om afdelingen kan du kigge videre her: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm202525

Lokation: Middelfart

Ansøgningsfrist: 29 May 2022gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 29.05.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Vestsjælland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/2012231//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT