Få opslag som dette inden alle andre

Genopslag: Teacher's Assistants and Assistant Lecturers at the Department of Computer Science UCPH

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)


Genopslag: Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU), søger fortsat instruktorer og undervisningsassistenter til kurserne:

T.O. hvis et kursus mangler ift. det oprindelige opslag betyder dette blot at vi tror vi har fået nok ansøgere som vi er i gang med at behandle ansøgningerne.

Bacheloruddannelse i datalogi, datalogi-økonomi eller machine learning & datavidenskab:

 • Introduktion til computergrafik (Grafik)
 • High Performance Programmering og Systemer (HPPS)
 • IT-Projektledelse (ITP)
 • Machine Learning A (MLA)
 • Machine Learning B (MLB)
 • Reactive and Event Based Systems (REB)
 • Virtual Reality (VR)
 • Økonometri A (ØkA)

Kandidatuddannelsen i datalogi (MSc):

 • Advanced Algorithms and Data Structures (AADS)
 • Advanced Computer Systems (ACS)
 • Advanced Programming (AP)
 • Medical Image Analysis (MIA)
 • Programming massively parallel hardware (PMPH)
 • Vision and Image Processing (VIP)
 • Visualization (VIS)

Angiv gerne på ansøgningen om du også er interesseret i ekstra timer som studenterambassadør i løbet af kandidatuddannelsens første år.

Kommunikation og IT (KOMIT):

 • KOMIT Grundlæggende datalogi (BSc)
 • KOMIT Empiriske UM 2 &Videnskabsteori (MSc)
 • KOMIT Konceptudvikling og innovation (MSc)

Læs mere om arbejdsopgaverne på de enkelte kurser. Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er også offentliggjort på www.kurser.ku.dk.

Arbejdsopgaver
Instruktorerne og undervisningsassistenternes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:

I forbindelse med kurset:
1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser.
2. Forberedelse af kurset før kursusstart og evt. assistance under eksamen/reeksamen.
3. Ugentlige instruktormøder/undervisningsassistentmøder, herunder løbende kommunikation med den kursusansvarlige og andre instruktorer/undervisningsassistenter om arbejdsopgaver.
4. Prøveregning og udarbejdelse af opgaver.
5. Rettelse og godkendelse af opgaver, samt feedback på opgaver.
6. Vejledning og besvarelse af spørgsmål fra studerende udenfor øvelsestimerne, fx på Absalon.
7. Opgaver relateret til online undervisning – herunder varetagelse af rollen som e-moderator under hybride forelæsninger (her vil man assistere underviseren ved at holde øje med spørgsmål i chatten under forelæsning).

Arbejdsopgaver udenfor kursusregi:
1. Deltagelse i Instruktorworkshop på Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), hvis man ikke har deltaget tidligere. På uddannelsen lærer du didaktiske værktøjer, som du kan bruge i din rolle som undervisningsassistent/instruktor. Vedlæg venligst diplom fra workshoppen, hvis du tidligere har deltaget.
2. Besvarelse af mails etc. fra instituttet vedr. ovenstående arbejdsopgaver, samt overholdelse af deadlines og aftaler.

3. På nogle af de obligatoriske kurser skal vi måske også bruge din hjælp til andre opgaver, såsom facilitering af studiegruppedannelse, arrangere og afholde studiecafeer eller reklamere for SPOT-arrangementer etc.

Kvalifikationskrav for stillingen som UNDERVISNINGSASSISTENT
For at kvalificere sig til stillingen som undervisningsassistent kræves en kandidatgrad. Stillingerne som undervisningsassistent ønskes fortrinsvis være besat med ansøgere, der inden for de sidste par år har tilegnet sig en kandidatgrad i datalogi.Ansøgere med en kandidatgrad i Matematik, Cognition & It, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Derudover er det vigtigt, at du taler dansk på modersmålsniveau for at være undervisningsassistent på et BSc-kursus og taler godt engelsk som undervisningsassistent på MSc-kurserne. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 3 år.

Kvalifikationskrav for stillingen som INSTRUKTOR
Instruktoraterne ønskes fortrinsvis besat med ansøgere, der inden for de seneste år har bestået datalogistudiets bacheloruddannelse. Ansøgere, som pt. går på bacheloruddannelsen i datalogi, machine learning og datavidenskab eller datalogi-økonomi. Ansøgere, som går på bacheloruddannelsen (eller kandidat uddannelsen) i Matematik, Cognition & IT, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Det er et krav at være indskrevet og aktiv studerende. Derudover er det vigtigt, at du taler dansk på modersmålsniveau for at være instruktor på et BSc-kursus og taler godt engelsk som instruktor på MSc-kurserne. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 5 år.

Løn og ansættelsesforhold for stillingen som UNDERVISNINGSASSISTENT
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i 'Cirkulære om aftale om eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og forskningsministeriet' samt bestemmelserne for undervisningsassistent-stillingen som den er beskrevet i 'Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter'. Det konkrete timetal fastsættes pr kursus forud for hvert semester. Lønnen udgør 257,38 kr. pr. time (1. april 2022 niveau). Som undervisningsassistent aflønnes du 130 timer på 7,5 ECTS kursus og 260 timer for 15 ECTS kursus.

Løn og ansættelsesforhold for stillingen som INSTRUKTOR
Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Skatteministeriet og Studenteransattes Landsforbund. Læs Cirkulære for overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. Det konkrete timetal pr kursus fastsættes forud for hvert semester. Lønnen udgør 229,03 kr. pr. time for instruktorer (1. april 2022 niveau) . Som instruktor aflønnes du 130 timer for 7,5 ECTS kursus og 260 timer for 15 ECTS kursus.

Ansøgning
Send din motiverede ansøgning vedlagt karakterudskrift og CV elektronisk ved at klikke på ’Søg stillingen’ nedenfor, så den er universitetet i hænde senest den 14. august 2022. Hvis du ansøger om flere forskellige instruktor/undervisningsassistent stillinger, så skal disse prioriteres.
Hvis du i forvejen er ansat som undervisningsassistent/instruktor på DIKU venligst angiv dette øverst i din ansøgning!
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsessamtaler
Du vil i nogle tilfælde blive inviteret til en ansættelsessamtale med den kursusansvarlige underviser. E-mailadresse og telefonnummer skal oplyses på ansøgningen.

SØG STILLINGEN

Yderligere oplysninger om stillingerne
Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige. Det fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk, hvem der er kursusansvarlig.

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.gem
husk frist
print
send til mig
Eventdato d. 14.08.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Information og tilmelding
Opslagstype
Event
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
IT
Naturvidenskab
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
IT - Hardware
IT - Software
Marketing & Reklame
Undervisning
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) - hurtigt overblik


Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)
Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)
DIKU er Danmarks første datalogiske institut etableret på Københavns Universitet i 1970. Instituttet driver forskning og udbyder en række bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser samt enkeltfags- og sommerkurser.

Placering
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Logo: Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/2078234//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT